احمد  کوچک زاده

 فعالیت های پژوهشی

 

احمد کوچک زاده

در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی) : احمد کوچک زاده رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی پژوهشی دانشگاه
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : ahmad koochekzadeh پست الکترونیک : koochek_a@yahoo.com
تاریخ تولد : 1338/01/27 دانشکده/محل خدمت : کشاورزی
رشته تخصصی : زراعت و اصلاح نباتات گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
آخرین مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی آدرس محل کار :
مرتبه علمی : دانشیار

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان محل اجرا سمت مدت طرح(ماه) تاریخ ارائه طرح به دانشکده/گروه

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نویسندگان نمایه نام نشریه سال چاپ شماره ضریب تاثیر
1The effect of different irrigation intervals and fertilizers on Common purslaneسيد عطااله سيادت(سوم)
,عبدالرضا سياهپوش(پنجم)
,احمد کوچک زاده(دوم)
,امين لطفي جلال آبادي(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1400400.206
2اثر ورمی کمپوست بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در شرایط تنش گرمای آخر فصل در اهوازعبدالمهدي بخشنده(سوم)
,احمد کوچک زاده(پنجم)
,علي مشتطي(دوم)
,آيدين خدايي جوقان(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***140040.32
3پاسخ فیزیولوژیک ارقام نخود به آبیاری تکمیلی و استفاده از پلیمر سوپرجاذب در شرایط کشت دیممحمد رضا مرادي تلاوت(سوم)
,سيد عطااله سيادت(اول)
,احمد کوچک زاده(دوم)
داخلیبه زراعی کشاورزی (کشاورزی سابق) - مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران139830.052
4اثر اسید سولفوریک، اسید هیومیک و محلول‌پاشی برگی نیترات پتاسیم بر کیفیت رنگ گلبرگ، خاصیت آنتی‌اکسیدانی، کاروتنوئید و عملکرد گل در همیشه بهار (Calendula afficinalis L)عليرضا ابدالي مشهدي(دوم)
,محمدحسين قرينه(چهارم)
,احمد کوچک زاده(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139830.029
5اثر گیاه پیش کاشت و سطوح کود نیتروژن بر برخی صفات آگرواکولوژیک گیاه خرفه (Portulaca oleraceae L.)احمد کوچک زاده(اول)
داخلیبوم شناسی کشاورزی -تخصصی شده دانشگاه فردوسی مشهد139820.0625
6اثر سطوح نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد دانه و روغن بزرک (.Linum usitatissimum L) در اهوازعبدالرضا سياهپوش(چهارم)
,احمد کوچک زاده(دوم)
,علي مشتطي(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139840.029
7واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گلرنگ به تراکمهای مختلف بوتهعليرضا ابدالي مشهدي(دوم)
,احمد کوچک زاده(اول)
داخلیفیزیولوژی گیاهان زراعی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز1397380.078
8اثر کود‏های آلی و زیستی بر محتوای نیتروژن، فسفر و پتاسیم، رنگیزه‏ های فتوسنتزی و میزان ماده مؤثره گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea Purpurea L)عليرضا ابدالي مشهدي(دوم)
,احمد کوچک زاده(سوم)
داخلیپژوهشهای زراعی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد139720.096
9اثر خاک‌پوش و محلول پاشی سلنیوم و بور بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی آفتابگردان (.Helianthus annuus L) در خاک شورعليرضا ابدالي مشهدي(اول و مسئول)
,احمد کوچک زاده(سوم)
,امين لطفي جلال آبادي(دوم)
داخلیتولید گیاهان زراعی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان - با همکاری انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات139730.132
10پاسخ فیزیولوژیک و زراعی گندم به کاربرد ‌روی در آبیاری با آب شورعبدالمهدي بخشنده(سوم)
,احمد کوچک زاده(دوم)
, عادل پشت دار(پنجم)
داخلیمهندسی زراعی (علمی کشاورزی سابق) - دانشگاه شهید چمران اهواز139710.033
11تأثیر سطوح فیلترکیک بر صفات فیزیولوژیک و عملکرد بلال ذرت شیرین .(Zea mays var (Saccharataتحت شرایط تنش خشکی آخر فصلسيد عطااله سيادت(دوم)
,احمد کوچک زاده(پنجم)
داخلیبوم شناسی کشاورزی -تخصصی شده دانشگاه فردوسی مشهد139620.015
12اثر روی و کادمیم بر جذب آهن و مس و برخی شاخص‎های فیزیولوژیکی و رشدی در شبدر برسیمسيروس جعفري(سوم)
,سيد عطااله سيادت(دوم)
,احمد کوچک زاده(چهارم)
داخلیبه زراعی کشاورزی (کشاورزی سابق) - مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران139610.059
13تأثیر اسیدسولفوریک و کودهای زیستی بر میزان کامازولن، اسانس و ویژگی‌های کمی بابونۀ آلمانی (Matricaria Chamomilla L)عليرضا ابدالي مشهدي(اول)
,عبدالمهدي بخشنده(سوم)
,احمد کوچک زاده(چهارم)
,مريم مرادي مجد(دوم)
داخلیعلوم گیاهان زراعی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران139630.033
14اثر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد محصول ذرت شیرین و ‌ذرت‌بچه هیبرید KSC 403محمد رضا مرادي تلاوت(اول)
,سيد عطااله سيادت(دوم)
,احمد کوچک زاده(سوم)
پژوهشهای زراعی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد139510.071
15تأثیر کودهای ورمی‌کمپوست و میکوریزا بر عملکرد کمی و کیفی سویا در شرایط تنش کم‌آبیمحمد رضا مرادي تلاوت(سوم)
,سيد عطااله سيادت(اول)
,احمد کوچک زاده(دوم)
به زراعی کشاورزی (کشاورزی سابق) - مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران139520.027
16اثر تاریخ کاشت و گوگرد بر عملکرد، درصد روغن و نیتروژن دانه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در کشت پاییزهمحمد رضا مرادي تلاوت(اول)
,سيد عطااله سيادت(دوم)
,احمد کوچک زاده(سوم)
پژوهشهای زراعی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد139530.071
17تاثیر کاربرد کودهای آلی و زیستی بر عملکرد و برخی ویژگی های ریخت شناسی گیاه دارویی سرخارگلعليرضا ابدالي مشهدي(دوم)
,احمد کوچک زاده(سوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1395470.064
18اثر ورمی کمپوست و تلقیح میکوریزا بر عملکرد دانه و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی سویا (Glycin max L) تحت شرایط تنش کم‌آبیمحمد رضا مرادي تلاوت(سوم)
,سيد عطااله سيادت(اول)
,احمد کوچک زاده(دوم)
داخلیبوم شناسی کشاورزی -تخصصی شده دانشگاه فردوسی مشهد139540.2
19ارزیابی عملکرد دانه و انتقال مجدد ماده خشک جو (Hordeum vulgare L.) در تیمارهای الگوی کاشت و میزان بذرمحمد رضا مرادي تلاوت(اول و مسئول)
,سيد عطااله سيادت(دوم)
,احمد کوچک زاده(سوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1394
20اثر فیلترکیک نیشکر، کودشیمیایی و کودهای زیستی بر جذب عناصر کم مصرف، پرمصرف و عناصر سنگین توسط گیاه کلزا (Brassica napus L.)محمد رضا مرادي تلاوت(اول و مسئول)
,سيد عطااله سيادت(دوم)
,احمد کوچک زاده(سوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1394

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شیوه ارائه سال
1تاثیر روش های مختلف پرایمینگ بذر بر فعالیت آنزیم های کاتالاز و پراکسیداز گیاه چه تخم شربتی تحت تنش شوریهفتمین کنگره ملی فیزیولوژی گیاهیگرگانپوستر1400
2اثر کود نیتروژن و تاریخ کاشت بر برخی خصوصیات مورفولوژیک کاسنی علوفه‌ایهفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعهکرجپوستر1400
3اثر زمان کاربرد کود پلی‌فسفات‌ کُندرها و اسیدهیومیک بر عملکرد کمی ذرت دانه‌ایهفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعهکرجپوستر1400
4اثر پسماند کمپوست قارچ خوراکی و روش کاربرد عصاره جلبک دریایی بر رشد باقلادومین همایش ملی پژوهش‌های کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1400
5تاثیر روش‌های مختلف پرایمینگ بذر بر جوانه‌زنی تخم‌شربتی (Lallemantia iberica) تحت تنش شوریهفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایرانکرمانپوستر1400
6تأثیر انواع خاک‌پوش و روش¬های مختلف کاشت بر عملکرد کمی آفتابگردان روغنی در شرایط آب و هوایی اهوازهفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایرانکرمانپوستر1400
7اثر خاک‌پوش و محلول¬پاشی سلنیوم و بور بر برخی ویژگی‌های کمی آفتابگردان در خاک شورهفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایرانکرمانپوستر1400
8( کمی سازی پاسخ جوانه زنی زوال یافته شکرتغال(Echinops spp) به پتانسیل های اسمزی با استفاده از مدل های غیره خطی )اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایراندانشگاه رازی کرمانشاهپوستر1400
9بررسی تغییرات رنگیزههای فتوسنتزی و دمای کانوپی تحت تاثیر انواع مالچ و روشهای مختلف کاشت در گیاه روغنی آفتابگرداندهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدارتهرانپوستر1399
10تأثیر هیدروپرایمینگ بر برخی خصوصیات جوانه زنی بذور تخم شربتی تحت تنش شوریدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدارتهرانپوستر1399
11اثر قارچ میکوریزا و سالیسیلیک ‏اسید بر عملکرد گیاه‏ همیشه‏ بهار تحت تنش شوریبیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1399
12مصرف روی و اثر آن بر کیفیت گندم در خاک با فسفر بالابیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منالع طبیعی خوزستانپوستر1399
13بررسی اثر تراکم بوته، روش کشت و علفکش آتلانتیس در کنترل علفهای هرز گندمهمایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزیاهوازپوستر1398
14اثر تاریخ کاشت و هورمون سالیسیلک اسید بر بعضی از اجزای عملکرد ارقام گندم نان رایج در دشت آزادگانهمایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزیاهوازپوستر1398
15اثر تاریخ کاشت و سطوح مختلف کود نیتروژن بر کیفیت علوفه کاسنیشانزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1398
16تاثیر انواع مالچ و روشهای مختلف کاشت برخصوصیات مورفولوژیک گیاه روغنی آفتابگردانشانزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1398
17بهینه سازی کارایی مصرف آب با مدیریت دور آبیاری و انواع سیستمهای کودی در گیاه خرفهشانزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1398
18اثر ورمی کمپوست بر برخی صفات فیزیولوژیک گندم و خصوصیات کیفی خاک در شرایط تنش گرمای آخر فصلشانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایرانملاثانیپوستر1398
19اثر گیاه پیش کاشت و سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد گیاه خرفهکنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتاتخوزستانپوستر1398
20اثر سطوح ورمی کمپوست بر خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی گندم به تنش گرمای آخر فصل در اهوازپانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایرانکرجپوستر1397
21تأثیر صفات مرفولوژیک و عملکرد دانه بذرک به مقادیر نیتروژن و تراکم بوتهپانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایرانکرجپوستر1397
22بررسی کیفیت خرفه (Portulaca oleracea L.) تحت تاثیر دور آبیاری و کود در چین‌های مختلفاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایرانملاثانیپوستر1397
23روند تغییرات کلروفیل برگ، شاخص سبزینگی و کارتنوئید برگ کنجد تحت تاثیر ورمی کمپوست و زئولیتاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1397
24تاثیر محلول‌پاشی نیتروژن و اسیدهای امینه بر گیاه داتورهاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانیپوستر1397
25اثر تاریخ کاشت های زمستانه و بهاره بر عملکرد برخی ارقام برنج کشت نشایی در خوزستانپنجمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایراندانشگاه زنجانپوستر1396
26اثر محلول¬پاشی عناصر ریزمغذی و کاربرد مالچ بر برخی خصوصیات مورفولوژیک آفتابگردان در خاک شورچهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت علم در خدمت توسعهقمپوستر1396
27اثر کاربرد خاک¬پوش و محلول¬پاشی عناصر سلنیوم و بور بر وزن خشک بخش¬های مختلف اندام هوایی آفتابگردان روغنیچهارمین کنفرانس بین الملی یافته های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت علم در خدمت توسعهقمپوستر1396
28اثر دور آبیاری و انواع مختلف کود بر صفات کمی و کیفی گیاه خرفه (portulaca oleracea L.)دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در زراعت و اصلاح نباتاتدماوندپوستر1396
29بررسی اثر اسموپرایمینگ و محلولپاشی روی بر صفات مورفولوژیک و کمی گیاه دارویی ختمیدومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در زراعت و اصلاح نباتاتدماوندپوستر1396
30بررسی اثر خاک¬پوش و محلول¬پاشی سلنیوم و بور بر برخی صفات فیزیکی دانه آفتابگردان روغنیهمایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایرانتهرانپوستر1395
31ارزیابی کاربرد سولفوریک اسید، اسید هیومیک و محلول پاشی برگی نیترات پتاسیم بر عملکرد دانه و برخی شاخص های فیزیولوِژیک گل همیشه بهار در شرایط اقلیمی دشت خوزستانسومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزیتهرانپوستر1395
32اثر اسید سولفوریک، اسید هیومیک و محلولپاشی برگی نیتراتپتاسیم بر برخی خصوصیات فنوتیپی و عملکرد گیاه دارویی همیشه بهارسومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزیتهرانپوستر1395
33بررسی تاثیر الگوهای مختلف کاشت و محلولپاشی کود بُر بر عملکرد باقلا ( .Viciafaba L) در اهوازششمین همایش ملی حبوبات ایرانخرم آبادپوستر1395
34ارزیابی اثر آرایش کاشت و کاربرد بُر بر برخی صفات فیزیولوژیک و کیفی باقلا ( .Vicia faba L)در اهوازششمین کنگره حبوبات ایرانخرم ابادپوستر1395
35اثر سلنیوم و بور بر درصد روغن آفتابگرداندومین همایش و نمایشگاه تخصصی روش های افزایش ماندگاری فرآورده های غذائیتهرانسخنرانی1395