امین  لطفی جلال آبادی

 فعالیت های پژوهشی

 

امین لطفی جلال آبادی

در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی) : امین لطفی جلال آبادی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی پژوهشی دانشگاه
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Amin Lotfi jalal-abadi پست الکترونیک : aminlo2020@gmail.com
تاریخ تولد : 1361/04/29 دانشکده/محل خدمت : کشاورزی
رشته تخصصی : زراعت و اصلاح نباتات گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
آخرین مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی آدرس محل کار : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان -دانشکده کشاورزی- گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
مرتبه علمی : استادیار

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
زراعت و اصلاح نباتاتکارشناسی1384دانشگاه شهرکرد
زراعتکارشناسی ارشد 1386دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
زراعتدکترای تخصصی1392دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
دبیر کمیته انتشاراتدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان1399/07/291401/07/29
رئیس دفتر ریاست و روابط عمومیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان1401/08/03

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان محل اجرا سمت مدت طرح(ماه) تاریخ ارائه طرح به دانشکده/گروه

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نویسندگان نمایه نام نشریه سال چاپ شماره ضریب تاثیر
1بررسی تاثیر سطوح دما و رطوبت نسبی بر نگهداری بذور سیاهدانهسيد عطااله سيادت(سوم)
,عبدالمهدي بخشنده(دوم)
,سيدامير موسوي(پنجم)
,امين لطفي جلال آبادي(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***14004
2The effect of different irrigation intervals and fertilizers on Common purslaneسيد عطااله سيادت(سوم)
,عبدالرضا سياهپوش(پنجم)
,احمد کوچک زاده(دوم)
,امين لطفي جلال آبادي(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1400400.206
3واکنش توده‌های بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) به جهت‌های جغرافیایی ردیف کاشت در شرایط کم آبیاری و خاک شورعليرضا ابدالي مشهدي(دوم)
,محمدحسين قرينه(سوم)
,امين لطفي جلال آبادي(چهارم)
داخلیعلوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی سابق) - دانشگاه فرودسی مشهد140020.101
4تأثیر محلول‌پاشی پتاسیم و بور بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی استویا (Stevia rebaudiana)محمد رضا مرادي تلاوت(چهارم)
,عليرضا ابدالي مشهدي(سوم)
,عبدالمهدي بخشنده(دوم)
,امين لطفي جلال آبادي(پنجم)
داخلیتولیدات گیاهی (علمی کشاورزی) - دانشگاه شهید چمران اهواز140020.05
5اثر اسموپرایمینگ بذر، محلول‏پاشی روی و آهن بر خصوصیات کمی و کیفی لوبیا چشم‌بلبلی (Vigna unguiculata L.)محمد رضا صالحي سلمي(چهارم)
,عليرضا ابدالي مشهدي(دوم)
,امين لطفي جلال آبادي(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***14002
6اثر ورمی کمپوست، کودهای زیستی نیتروژنی (بارور 1) و فسفری (بارور 2) بر عملکرد و اجزای عملکرد کدوی طبی (Cucurbita pepo L. var. styriaca)عليرضا ابدالي مشهدي(دوم)
,محمدحسين قرينه(سوم)
,امين لطفي جلال آبادي(چهارم)
داخلیتحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران139910.105
7Enzymes mediating resistance to chlorpyriphos in Aphis fabae (Homoptera: Aphididae)فاطمه ياراحمدي(دوم)
,امين لطفي جلال آبادي(سوم)
بین المللیECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY13992064.527
8بررسی عوامل مؤثر بر افت فشار در انتقال نیوماتیک فاز رقیق عمودی محصول دانه¬ای ذرتمجيد رهنما(سوم)
,رسول معمار دستجردي(اول و مسئول)
,امين لطفي جلال آبادي(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139910.0
9تاثیر قطع آبیاری و سطوح مختلف کود نیتروژن برعملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گندم دوروممحمدحسين قرينه(چهارم)
,عبدالرضا سياهپوش(سوم)
,امين لطفي جلال آبادي(پنجم)
داخلیفیزیولوژی گیاهان زراعی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز1399۴۸0.219
10باززایی درون شیشه‌ای گیاه زعفران زینتی (Crocus vernus L.) با استفاده از تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهیمحمدحسين دانشور(دوم)
,امين لطفي جلال آبادي(سوم)
داخلیتولیدات گیاهی (علمی کشاورزی) - دانشگاه شهید چمران اهواز139840.134
11ارتباط محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک، اسید هیومیک و دفعات برداشت با عملکرد و کیفیت بابونه آلمانی (.Matricaria chamomilla L)عليرضا ابدالي مشهدي(دوم)
,عبدالمهدي بخشنده(سوم)
,امين لطفي جلال آبادي(چهارم)
داخلیدانش کشاورزی و تولید پایدار (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز139810.265
12بررسی برخی از خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) تحت تأثیر محلول‌پاشی اسید ‌سالیسیلیک و اسید ‌هیومیکعليرضا ابدالي مشهدي(دوم)
,عبدالمهدي بخشنده(سوم)
,امين لطفي جلال آبادي(چهارم)
داخلیتحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران139830.077
13اثر کمپوست مصرف شده قارچ و بیوچار آن بر عملکرد گیاه جعفری تحت تنش شورینفيسه رنگ زن(دوم)
,امين لطفي جلال آبادي(چهارم)
داخلیتحقیقات آب و خاک ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران1398500.056
14تأثیر دور آبیاری، قارچ مایکوریزا و زئولیت بر عملکرد و کارآیی مصرف آب گیاه ماشمحمدحسين قرينه(دوم)
,عبدالمهدي بخشنده(سوم)
,امين لطفي جلال آبادي(چهارم)
داخلیبه زراعی کشاورزی (کشاورزی سابق) - مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران139820.052
15باززایی درون شیشه‌ای گیاه سپستان (.Cordia myxa L) به روش اندام‌زایی مستقیم‌محمد رضا صالحي سلمي(سوم)
,محمدحسين دانشور(دوم)
,امين لطفي جلال آبادي(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139840.0
16Field efficacy of biorational insecticides, azadirachtin and Bt, on Agrotis segetum (Lepidoptera: Noctuidae) and its carabid predators in the sugar beet fieldsفاطمه ياراحمدي(دوم)
,امين لطفي جلال آبادي(سوم)
بین المللیJournal of crop protection139770.291
17بررسی اثر حذف برگ و سطوح مختلف تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردانعليرضا ابدالي مشهدي(دوم)
,عبدالرضا سياهپوش(سوم)
,امين لطفي جلال آبادي(چهارم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13971
18بررسی اثر پارامترهای مؤثر در انتقال نیوماتیک بر خصوصیات کیفی بذر ذرتمجيد رهنما(سوم)
,رسول معمار دستجردي(اول و مسئول)
,امين لطفي جلال آبادي(چهارم)
داخلیمهندسی بیوسیستم ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران1397500.015
19اثر خاک‌پوش و محلول پاشی سلنیوم و بور بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی آفتابگردان (.Helianthus annuus L) در خاک شورعليرضا ابدالي مشهدي(اول و مسئول)
,احمد کوچک زاده(سوم)
,امين لطفي جلال آبادي(دوم)
داخلیتولید گیاهان زراعی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان - با همکاری انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات139730.132
20کشت درون شیشه ای....محمدحسين دانشور(دوم)
,امين لطفي جلال آبادي(سوم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13961
21تأثیر پوترسین و تیدیازورون بر اندام زایی درون شیشه ای گیاه مریم‌گلی (.Salvia officinalis L)محمد رضا صالحي سلمي(سوم)
,محمدحسين دانشور(دوم)
,امين لطفي جلال آبادي(چهارم)
,سميرا جعفري(اول)
داخلیتحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران1396250.071
22تاثیر کود زیستی فسفاته و کود کامل NPK بر خصوصیات رویشی و میزان فسفر در گیاه همیشه بهار (.Calendula officinalis L)محمدحسين دانشور(اول)
,امين لطفي جلال آبادي(سوم)
داخلیدانش کشاورزی و تولید پایدار (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز139610.25
23تاثیر هیپوکلریت سدیم بر کنترل آلودگی درون شیشهای و جوانهزنی بذر انجیر معابدمحمدحسين دانشور(اول)
,امين لطفي جلال آبادي(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13967
24Resistance of tomato cultivars to Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae) under field conditionفاطمه ياراحمدي(سوم)
,علي رجب پور(دوم)
,امين لطفي جلال آبادي(چهارم)
بین المللیJournal of crop protection139670.291
25Control of in vitro Contamination of Passiflora caerulea by Using of Sodiumمحمدحسين دانشور(دوم)
,امين لطفي جلال آبادي(سوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139520.666
26کاربرد ذغال فعال، اسید آسکوربیک و فلوروگلوسینول در کنترل قهوه ای شدن کالوس و القاء اندام زایی غیرمستقیم در انجیر معابد .Ficus religiosa Lمحمدحسين دانشور(دوم)
,امين لطفي جلال آبادي(سوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13951
27Indirect Organogenesis and Plant Regeneration in Common Sage (Salvia officinalis L.): An Important Medicinal Plant of Iranمحمد رضا صالحي سلمي(سوم)
,محمدحسين دانشور(دوم)
,امين لطفي جلال آبادي(چهارم)
بین المللیModern Applied Science139550.78
28بررسی اثر مواد جاذب‏الرطوبه، کود‏های آلی و شیمیایی بر عملکرد کمی گیاه دارویی خرفه در منطقه اهوازعليرضا ابدالي مشهدي(اول)
,عبدالمهدي بخشنده(دوم)
,امين لطفي جلال آبادي(سوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1394
29اثر پوشش بذر با زئولیت و پرایم با کلات آهن بر عملکرد پروتئین و دانه ارقام ماش (.Vigna radiata L) در شرایط اهوازسيد عطااله سيادت(دوم)
,عليرضا ابدالي مشهدي(اول)
,قدرت اله فتحي(سوم)
,امين لطفي جلال آبادي(چهارم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1394
30اثرات آللوپاتی عصاره آبی اندام‌های مختلف گزنه در غلظت‌های مختلف بر جوانه‌زنی و رشد اولیه خردل وحشیعليرضا ابدالي مشهدي(دوم)
,امين لطفي جلال آبادي(چهارم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1394

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شیوه ارائه سال
1تاثیر روش های مختلف پرایمینگ بذر بر فعالیت آنزیم های کاتالاز و پراکسیداز گیاه چه تخم شربتی تحت تنش شوریهفتمین کنگره ملی فیزیولوژی گیاهیگرگانپوستر1400
2اثر اسموپرایمینگ، محلول پاشی سولفات روی و سولفات آهن بر میزان عملکرد دانه و برخی رنگیزه های فتوسنتزی لوبیا چشم بلبلیهفتمین کنگره ملی فیزیولوژی گیاهیگرگانپوستر1400
3اثر کود نیتروژن و تاریخ کاشت بر برخی خصوصیات مورفولوژیک کاسنی علوفه‌ایهفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعهکرجپوستر1400
4اثر زمان کاربرد کود پلی‌فسفات‌ کُندرها و اسیدهیومیک بر عملکرد کمی ذرت دانه‌ایهفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعهکرجپوستر1400
5اثر خاک‌پوش و سیستم‌های کودی گیاه مادری شبدر برسیم بر برخی شاخص‌های جوانه‌زنی بذر تولیدیدومین همایش ملی پژوهش‌های کشاورزی و زیست محیطی ایرانملاثانیپوستر1400
6بررسی تاثیر پوشش بذر بر عملکرد کمی دو رقم گندم در شرایطدومین همایش ملی پژوهش‌های کشاورزی و زیست محیطی ایرانملاثانیپوستر1400
7بررسی ویژگی های ریخت شناسی کینوا تحت تأثیر تلقیح کود زیستی و کمپوست بقایای نیشکردومین همایش ملی پژوهش‌های کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1400
8تاثیر روش‌های مختلف پرایمینگ بذر بر جوانه‌زنی تخم‌شربتی (Lallemantia iberica) تحت تنش شوریهفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایرانکرمانپوستر1400
9تأثیر انواع خاک‌پوش و روش¬های مختلف کاشت بر عملکرد کمی آفتابگردان روغنی در شرایط آب و هوایی اهوازهفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایرانکرمانپوستر1400
10اثر خاک‌پوش و محلول¬پاشی سلنیوم و بور بر برخی ویژگی‌های کمی آفتابگردان در خاک شورهفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایرانکرمانپوستر1400
11بررسی تغییرات رنگیزههای فتوسنتزی و دمای کانوپی تحت تاثیر انواع مالچ و روشهای مختلف کاشت در گیاه روغنی آفتابگرداندهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدارتهرانپوستر1399
12تأثیر هیدروپرایمینگ بر برخی خصوصیات جوانه زنی بذور تخم شربتی تحت تنش شوریدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدارتهرانپوستر1399
13واکنش رشد و عملکرد گیاه استویا تحت تاثیر محلول پاشی پتاسیم و بوربیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذاییخوزستانپوستر1399
14Role of Reforming and Improving Grape Orchard Policies on Enhancing Small scale grape Farmers Knowledge and Productivity: Lessons learnt in the Northwest of Iran5st International Agriculture CongressIstanbulالکترونیکی1398
15بررسی عوامل بازدارنده کشت، صنعت و تجارت گیاهان دارویی در ایرانکنفرانس ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزیاهوازپوستر1398
16بررسی نقش گیاهان دارویی در توسعه صنعت اکوتوریسم استان خوزستانکنفرانس ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزیاهوازپوستر1398
17اثر تاریخ کاشت و سطوح مختلف کود نیتروژن بر کیفیت علوفه کاسنیشانزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1398
18تاثیر انواع مالچ و روشهای مختلف کاشت برخصوصیات مورفولوژیک گیاه روغنی آفتابگردانشانزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1398
19بهینه سازی کارایی مصرف آب با مدیریت دور آبیاری و انواع سیستمهای کودی در گیاه خرفهشانزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1398
20اثر پیش تیمار نانوکلات آهن بر ویژگیهای زوفاهفتمین کنگره ملی گیاهان داروییشیرازپوستر1397
21بررسی خاصیت آنتی باکتریال برخی از گیاهان فلور خوزستان (مطالعه موردی: شهرستان باوی)سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان داروییارومیهپوستر1397
22اثر پیشتیمار با کود کلات آهن بر روی خصوصیات جوانهزنی گیاه دارویی زوفاسومین کنگره بین‌المللی و پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایرانکرجپوستر1397
23پاسخ جوانهزنی بذور سیاهدانه(Nigella sativa L.) به دما و مدت زمان نگهداریسومین کنگره بین‌المللی و پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایرانکرجپوستر1397
24بررسی اثر پیری تسریع شده بر جوانهزنی و رشد گیاهچه شاهدانهسومین کنگره بین‌المللی و پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایرانکرجپوستر1397
25ارزیابی میزان فنل و فلاونوئید تام در برخی از مهمترین گیاهان منطقه شمال خوزستانسومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان داروییارومیهپوستر1397
26اثر ریز نمونه و محیط کشت در تولید کالوس گیاه پروانشدومین کنگره بین المللی و سومین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایرانمحلاتپوستر1397
27بازیابی غیر مستقیم پروانش با کشت ریزنمونه های برگ و ساقه و بکارگیری تنظیم کننده های رشد گیاهیدومین کنگره بین المللی و سومین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایرانمحلاتپوستر1397
28اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر تشکیل کالوس با استفاده از ریزنمونه های برگ و دمبرگ حاصل از ریزوم گیاه بومادران تماشایی در شرایط کشت درون شیشه ایدومین کنگره بین المللی و سومین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایرانمحلاتپوستر1397
29تولیدکالوس از ریز نمونه گلبرگ گل مریم با استفاده از تنظیم کننده های رشد گیاهی در شرایط کشت درون شیشه ایدومین کنگره بین المللی و سومین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایرانمحلاتپوستر1397
30بررسی کیفیت خرفه (Portulaca oleracea L.) تحت تاثیر دور آبیاری و کود در چین‌های مختلفاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایرانملاثانیپوستر1397
31تشکیل کالوس گیاه بومادران تماشایی ((Achillea nobilis L. subsp. neilreichii ازریزنمونه‏‎های ریشه و ریزوم با استفاده از تنظیم‏کننده‏های رشدگیاهی درشرایط کشت درون شیشه‏ایاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایرانملاثانیپوستر1397
32اثر نوع ریزنمونه و تنظیم¬کننده¬های رشد گیاهی بر تشکیل کالوس گیاه خیار چنبر(Cucumis sativus var. flexuosus) در شرایط کشت درون شیشه¬ایاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایرانملاثانیپوستر1397
33اثر نوع ریز¬نمونـه و تنـظیـم کننده¬های رشـد گیاهـی بر تشکیـل کالوس گیـاه فلفـل (Capsicum annuum L.) در شرایط کشت درون شیشه¬ایاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایرانملاثانیپوستر1397
34اثر نوع محیط کشت و تنظیم¬کننده¬های رشد گیاهی بر تشکیل کالوس از ریزنمونه برگ صفحه پایگاهی گیاه مریم Polianthes tuberosa L. در شرایط کشت درون شیشه¬ایاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایرانملاثانیپوستر1397
35تأثیر زغال فعال بر جوانه‏زنی و رشد رویشی گیاه پروانش (Catharanthus roeus L.) در شرایط درون‏شیشه‏اییاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایرانملاثانیپوستر1397
36اثر حذف برگ و سطوح مختلف تراکم بر عملکرد و برخی اجزای عملکرد دانه آفتابگرداناولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانیپوستر1397
37اثر حذف برگ و سطوح مختلف تراکم بر برخی صفات مرفولوژیک آفتابگرداناولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانیپوستر1397
38بررسی اثر قارچ Piriformospora indica و زئولیت برصفات کمی و کیفی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) رقم پروسو ) Presovدومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در زراعت و اصلاح نباتاتدماوندپوستر1396
39اثر دور آبیاری و انواع مختلف کود بر صفات کمی و کیفی گیاه خرفه (portulaca oleracea L.)دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در زراعت و اصلاح نباتاتدماوندپوستر1396
40بررسی اثر اسموپرایمینگ و محلولپاشی روی بر صفات مورفولوژیک و کمی گیاه دارویی ختمیدومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در زراعت و اصلاح نباتاتدماوندپوستر1396
41اثر جهت جغرافیایی ردیف کاشت و جمعیت بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی بابونه ( Matricaria chamomilla L)چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی و زیست شناسیتهرانسخنرانی1396
42اثر جاسمونیک اسید بر گیاهان داروییاولین همایش ملی نقش گیاهان داروئی در اقتصاد مقاومتیفریدونشهر اصفهانپوستر1396
43اثر محلول¬پاشی عناصر ریزمغذی و کاربرد مالچ بر برخی خصوصیات مورفولوژیک آفتابگردان در خاک شورچهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت علم در خدمت توسعهقمپوستر1396
44اثر کاربرد خاک¬پوش و محلول¬پاشی عناصر سلنیوم و بور بر وزن خشک بخش¬های مختلف اندام هوایی آفتابگردان روغنیچهارمین کنفرانس بین الملی یافته های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت علم در خدمت توسعهقمپوستر1396
45بررسی اثر خاک¬پوش و محلول¬پاشی سلنیوم و بور بر برخی صفات فیزیکی دانه آفتابگردان روغنیهمایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایرانتهرانپوستر1395
46بررسی تاثیر الگوهای مختلف کاشت و محلولپاشی کود بُر بر عملکرد باقلا ( .Viciafaba L) در اهوازششمین همایش ملی حبوبات ایرانخرم آبادپوستر1395
47ارزیابی اثر آرایش کاشت و کاربرد بُر بر برخی صفات فیزیولوژیک و کیفی باقلا ( .Vicia faba L)در اهوازششمین کنگره حبوبات ایرانخرم ابادپوستر1395
48اثر آهن و روی بر درصد پروتئین لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata L.)دومین همایش و نمایشگاه روش های افزایش ماندگاری فرآورده های غذاییتهرانپوستر1395
49معرفی گیاه دارویی کدوی طبی (Cucurbita pepo L. var. styriaca) به عنوان یک داروی پیشگیری از بروز سرطان پروستات در شرایط تحریم داروییهمایش ملی الکترونیکی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزیملاثانی ، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستانپوستر1395
50اثر سلنیوم و بور بر درصد روغن آفتابگرداندومین همایش و نمایشگاه تخصصی روش های افزایش ماندگاری فرآورده های غذائیتهرانسخنرانی1395
51اثر کاربرد تلفیقی کود زیستی ازتو بارور- 1و کود شیمیایی کامل ) (NPKبر ویژگیهای رشد رویشی گل شببوی پُرپَر ).(Mattدومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش هادانشگاه هنراسلامی تبریزپوستر1395
52تأثیر میکوریزا و سطوح مختلف نیتروژن بر فاکتورهای گلدهی گل شاخه بریده مریمچهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسومدانشگاه محقق اردبیلی اردبیلپوستر1394
53تاثیر میکوریزا و سطوح مختلف فسفر بر فاکتورهای گلدهی گل شاخه بریده مریمسومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعیپردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهرانپوستر1394