قاطعی علی

 فعالیت های پژوهشی

 

قاطعی علی

در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی) : قاطعی علی رسته پژوهشگر :
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : قاطعی علی پست الکترونیک :
تاریخ تولد : دانشکده/محل خدمت :
رشته تخصصی : گروه آموزشی :
آخرین مدرک تحصیلی : آدرس محل کار :
مرتبه علمی :

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان محل اجرا سمت مدت طرح(ماه) تاریخ ارائه طرح به دانشکده/گروه

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نویسندگان نمایه نام نشریه سال چاپ شماره ضریب تاثیر
1اثر مصرف کود نیتروژن و محلول‌پاشی سیتوکنین بر عملکرد دانه و صفات فیزیولوژیک گندم (Triticum aestivum L) رقم چمران در شرایط تنش گرمای انتهای فصلخليل عالمي سعيد(پنجم)
,سيد عطااله سيادت(چهارم)
,عليرضا ابدالي مشهدي(سوم)
,محمدحسين قرينه(ششم)
,عبدالمهدي بخشنده(دوم)
, قاطعي علي(اول و مسئول)
داخلیعلوم زراعی ایران - انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات139540.154

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شیوه ارائه سال
1ارزیابی میزان فنل و فلاونوئید تام در برخی از مهمترین گیاهان منطقه شمال خوزستانسومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان داروییارومیهپوستر1397
2اثر سلنیوم و بور بر درصد روغن آفتابگرداندومین همایش و نمایشگاه تخصصی روش های افزایش ماندگاری فرآورده های غذائیتهرانسخنرانی1395