محمد  فرخاری

 فعالیت های پژوهشی

 

محمد فرخاری

در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی) : محمد فرخاری رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی پژوهشی دانشگاه
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : mohammad farkhari پست الکترونیک : afarkhari@gmail.com
تاریخ تولد : 1360/09/09 دانشکده/محل خدمت : کشاورزی
رشته تخصصی : زراعت و اصلاح نباتات گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
آخرین مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی آدرس محل کار : دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین، گروه زراعت و اصلاح نباتات
مرتبه علمی : استادیار

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
دکترای تخصصی1390دانشگاه تهران

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان محل اجرا سمت مدت طرح(ماه) تاریخ ارائه طرح به دانشکده/گروه

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نویسندگان نمایه نام نشریه سال چاپ شماره ضریب تاثیر
1Milk Thistle (Silybum marianum (L.) Gaertn.) seed fungi in a sub-tropical districtبابک پاکدامن سردرود(اول و مسئول)
,محمد فرخاري(دوم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***14001
2Comparison of Different Sampling Procedures for Population Monitoring of Important Citrus Aphids on Two Orange Speciesمحمد فرخاري(پنجم)
,علي رجب پور(دوم)
بین المللیJOURNAL OF THE ENTOMOLOGICAL RESEARCH SOCIETY1398210.182
3Effect of weedy culture on population densities, spatial distributions and sampling procedures of Spodoptera exigua and Sesamia cretica (Lep., Noctuidae) in corn fieldsنوشين زندي سوهاني(سوم)
,محمد فرخاري(چهارم)
,علي رجب پور(دوم)
بین المللیBULLETIN OF ENTOMOLOGICAL RESEARCH13981091.81
4تأثیر تراکم گیاهی و تاریخ‌ کاشت بر شاخص‌های رشد و مهار علف‌های هرز نخود (Cicer arietinum L.)الهام الهي فرد(دوم)
,محمد فرخاري(چهارم)
,عبدالرضا سياهپوش(سوم)
داخلیتولید گیاهان زراعی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان - با همکاری انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات139830.132
5القای کالوس و جنین سوماتیک در کشت درون شیشه ای ریزنمونه های برگ، میوۀ نارس و آندوسپرم نخل خرما (Phoenix dactylifera L) رقم خضراویپيام پور محمدي(اول و مسئول)
,محمد فرخاري(دوم)
,خليل عالمي سعيد(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1397100.5
6Interactions between Orius albidipennis and Aphidius colemani (Hymenoptera: Braconidae) for the control of Aphis gossypii on greenhouse cucumberمحمد فرخاري(سوم)
,علي رجب پور(دوم)
بین المللیJournal of crop protection139780.283
7Important predaceous insects of citrus aphids (Hemiptera: Aphididae) in the north of Iranمحمد فرخاري(پنجم)
,علي رجب پور(دوم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1397370.01
8توزیع فضایی و نمونه برداری با دقت ثابت برای شته های مرکبات (Hom., Aphididae) روی دو گونه پرتقالمحمد فرخاري(پنجم)
,علي رجب پور(دوم)
بین المللیJOURNAL OF ECONOMIC ENTOMOLOGY139611.824
9ارزیابی تنوع ژنتیکی اکوتیپهای گیاه دارویی خارمریم (Silybum marianum L.) با استفاده از اجزاء عملکرد، صفات مورفولوژیک و فنولوژیکمحمد فرخاري(اول و مسئول)
,خليل عالمي سعيد(سوم)
,عليرضا ابدالي مشهدي(چهارم)
,افشين صلواتي(دوم)
داخلیتحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران139660.055
10مدیریت شیمیایی اویارسلام ارغوانی (Cyperus royundus L.) در زراعت نیشکرالهام الهي فرد(دوم)
,محمد فرخاري(چهارم)
,عبدالرضا سياهپوش(سوم)
داخلیعلوم گیاهان زراعی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران139640.033
11القای جنین زایی توسط کلشیسین در کشت بافت بساک خرما (Phoenix dactylifera L.)پيام پور محمدي(اول)
,محمد فرخاري(دوم)
,خليل عالمي سعيد(سوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13954
12دورکنندگی و برخی اثرات بیولوژیک امواج مختلف ماوراءصوت روی شب پره آرد Ephestia kuehniella (Zeller) (Lepidoptera: Pyralidae)محمد فرخاري(سوم)
,علي رجب پور(اول)
JOURNAL OF STORED PRODUCTS RESEARCH1395691.824
13بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‏های گیاه دارویی خارمریم (Silybum marianum L.) با استفاده از نشانگر ISSRمحمد فرخاري(اول)
,خليل عالمي سعيد(سوم)
,عليرضا ابدالي مشهدي(چهارم)
,افشين صلواتي(دوم)
بیوتکنولوژی کشاورزی - دانشگاه شهید باهنر کرمان - با همکاری انجمن بیوتکنولوژی ایران1395230.071
14بررسی تنوع و تعیین گروه های هتروتیک در اینبرد لاین ها ذرت استان خوزستان توسط نشانگر مولکولی ISSRپيام پور محمدي(سوم)
,محمد فرخاري(اول)
,هنگامه طاهري(دوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13953

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شیوه ارائه سال
1مطالعه پاسخ مولکولی کنترل بیولوژیکی پژمردگی فوزاریومی توسط Bacillus thuringiensis در گیاه گوجه فرنگیدومین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانسخنرانی1400
2ارزیابی برخی از ژنوتیپ های کینوا (Chenopodium quinoa) از لحاظ چندین صفت مورفولوژیکدومین همایش ملی پژوهش های کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1400
3بررسی تنوع ژنتیکی بین و داخل توده در تعدادی از ژنوتیپ¬های کینواهفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایراندانشگاه شهید باهنر کرمان -کرمانپوستر1400
4بررسی عملکرد نخود دیم (‍‍Cicer arietinum L.) تحت تأثیر تراکم گیاهی و تاریخ کاشت در شرایط آلوده به علف‌های هرزهشتمین همایش علوم علف های هرز ایراندانشگاه فردوسی مشهدپوستر1398
5بررسی نقش باکتری Bacillus thuringiensis به عنوان ریزوباکتر محرک رشد بر علیه پژمردگی فوزاریومی گیاه گوجه فرنگیشانزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتاتدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1398
6بررسی تنوع بنیه بذر ژنوتیپ‌های هوازی و محلی برنج استان خوزستانشانزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1398
7بررسی تأثیر قارچ Priformospora indica بر عملکرد دانه در ارقام آفتابگردانشانزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1398
8بررسی اثر متیل جاسمونات بر بیان ژن‌های چالکون¬سنتاز در کشت ریشه موئین اکوتیپ¬های مختلف گیاه خارمریم Silybum marianum ( L.) Gaertnشانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1398
9بهینه‌سازی القا جهش‌ توسط اتیل متان سولفونات بر روی خارمریم (Silybum marianum (L.) Gaerth )شانزدهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نباتاتدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1398
10بهینه¬سازی و مقایسه روش¬های مختلف استخراج ار.ان.ای ژنومی از ریشه مویین خارمریمپانزدهمین کنگزره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایرانکرجپوستر1397
11اثر پرتو گاما بر خصوصیات جوانه¬زنی بذور دو اکوتیپ گیاه دارویی خارمریمپانزدهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نباتاتکرجپوستر1397
12ﺷﻨﺎﺳﺎیی کﻨﻪ ﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﺑﺮرﺳی ﺗﻐییﺮات ﻓﺼﻠی ﺟﻤﻌیﺖ آﻧﻬﺎ در ﻏﺮب ﺷکﺎرﮔﺮ ﻣﺎزﻧﺪرانبیست و سومین کنگره ملی گیاه پزشکیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانپوستر1397
13ﺗﻌییﻦ ﺑﻬﺘﺮیﻦ ﻓﻀﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری ﺑﺮای ﭘﺎیﺶ ﺟﻤﻌیﺖ کﺮم ﺳﺎﻗﻪ Sesamia cretica ﺧﻮار ذرت و کﺮم ﺑﺮگ ﺧﻮار Spodoptera exigua ﭼﻐﻨﺪر در ﻣﺰارع ذرتبیست و سومین کنگره گیاه پزشکیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانپوستر1397
14بررسی تاثیر تنش شوری بر فعالیت آنزیم نیترات رداکتاز در گیاه گشنیزاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانیپوستر1397
15اثر سطوح مختلف سنگ فسفات و فیلترکیک بر برخی مولفه های رشدی و تغذیه ای گیاه شبدر کلنی شده با قارچ میکوریزااولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانیپوستر1397
16بررسی بیان نسبی ژن¬های هم خانواده چالکون سنتتاز در ریشه‌مویین 4 اکوتیپ گیاه خارمریم Silybum marianum (L.) Gaertnاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1397
17ارزیابی میزان سیلیمارین در کشت ریشه مویین اکوتیپ¬های مختلف خارمریم Silybum marianum (L.) Gaertn تحت تأثیر متیل جاسموناتاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانسخنرانی1397
18تاثیر غلظت‌¬های الیسیتور قارچیPiriformospora indica بر میزان فعالیت آنزیم-های آنتی اکسیدانی در کشت ریشه¬ موئین گیاه خارمریمدومین همایش عملی پژوهشی کشاورزی، مهندسی ژنتیک و گیاه پزشکیکرمانسخنرانی1396
19بررسی برخی ازمؤلفههای رشدی و جذب عناصر غذایی در گیاه گندم تیمار شده با میکوریزا و زئولیت تحت کاربرد علفکش متریبوزینکنگره بین المللی آب ، خاک و علوم محیطیتهرانپوستر1396
20بررسی کارایی استفاده از تله‎های آبی زرد رنگ برای پایش جمعیت اوایل فصل شته‎های مرکباتدومین همایش ملی پایش و پیش ‏آگاهی در گیاه‎پزشکیدانشگاه گنبدپوستر1395
21بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپهای نخود زراعی مقاوم به خشکی با استفاده از نشانگر مولکولی ISSRدومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایراندانشگاه گیلانپوستر1395
22بررسی شاخصهای تحمل به خشکی و عملکرد دانه نخود در شرایط تنش و عدم تنش آبیششمین همایش ملی حبوبات ایرانخرم آبادپوستر1395
23اثرات تنش خشکی بر روی عملکرد و اجزای عملکرد تعدادی از ژنوتیپهای نخود زراعی Cicer arietinum L.ششمین کنگره ملی حبوباتخرم آبادپوستر1395
24بررسی تاثیر قارچ Priformospora indica در افزایش مقاومت گیاه ذرت (Zea mays) به تنش شوریاولین همایش بین المللی و نهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایراندانشگاه شهید بهشتی تهرانپوستر1394
25بررسی تاثیر قارچ Priformospora indica بر میزان فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدان گیاه ذرت تحت تنش شوریاولین همایش بین المللی و نهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایراندانشگاه شهید بهشتیپوستر1394
26بهینه سازی کشت بافت خارمریماولین کنفرانس تحقیقات سالانه کشاورزی ایرانموسسه عالی علوم و فناوری خوارزمیپوستر1394
27بررسی تنوع ژنتیکی تعدادی از ژنوتیپ های سیر براساس نشانگر مولکولی SSRاولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدارهمدانپوستر1394