خلیل  عالمی سعید

 فعالیت های پژوهشی

 

خلیل عالمی سعید

در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی) : خلیل عالمی سعید رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی پژوهشی دانشگاه
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Khalil Alemi-Saeid پست الکترونیک : khalilalamisaeid@gmail.com
تاریخ تولد : 1340/06/24 دانشکده/محل خدمت : کشاورزی
رشته تخصصی : بیو تکنولوژی گروه آموزشی : بیوتکنولوژی
آخرین مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی آدرس محل کار : خوزستان، ملاثانی: دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
مرتبه علمی : دانشیار

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
زراعت و اصلاح نباتاتکارشناسی1364دانشگاه شهید چمران اهواز
اصلاح نباتاتکارشناسی ارشد 1372دانشگاه تربیت مدرس
اصلاح نباتات / ژنتیک ملکولی و مهندسی ژنتیکدکترای تخصصی1383دانشگاه تهران

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
مدیر گروهبیوتکنولوژی کشاورزی1393/12/051397/02/05
مدیر گروهمهندسی تولید و ژنتیک گیاهی1397/02/05

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان محل اجرا سمت مدت طرح(ماه) تاریخ ارائه طرح به دانشکده/گروه

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نویسندگان نمایه نام نشریه سال چاپ شماره ضریب تاثیر
1cDNA-AFLP technique discloses differential gene expression in response to salinity in wheat (Triticum aestivum L.)خليل عالمي سعيد(دوم)
بین المللیGENETIC RESOURCES AND CROP EVOLUTION140061.524
2ارزیابی مزرعه ای تنش کوتاه مدت گرما در قبل و بعد از گلدهی بر کربوهیدرات های محلول گندم نان بهاره (.Triticum aestivum L) در شرایط آب و هوایی اهوازخليل عالمي سعيد(سوم)
,عبدالمهدي بخشنده(اول)
,سيد عطااله سيادت(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13991
3IDENTIFICATION OF DIFFERENTIALLY EXPRESSED GENES BY CDNAAFLP TECHNIQUE IN RESPONSE TO SALINITY STRESS IN BREAD WHEATخليل عالمي سعيد(اول و مسئول)
بین المللیPLANT ARCHIVES1399200.12
4اثر آنتی بیوتیک، ساکارز و زغال فعال بر کنترل آلودگی باکتریایی، اندام زایی و قهوه ای شدن در کشت مریستم انتهایی نخل خرماپيام پور محمدي(دوم)
,خليل عالمي سعيد(سوم)
داخلیزیست شناسی کاربردی (علوم پایه سابق) - دانشگاه الزهرا (س) - با همکاری انجمن زیست شناسی ایران1399330.0
5ارزیابی مزرعه‌ای تنش کوتاه‌مدت گرما در قبل و بعد از گل‌دهی بر خصوصیات فیزیولوژیک گندم نان بهاره (.Triticum aestivum L) در شرایط آب‌ و هوایی اهوازسيد عطااله سيادت(دوم)
,عبدالمهدي بخشنده(سوم)
,خليل عالمي سعيد(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139920.326
6Cross-transferability of SSR loci of Phaeosphaeria nodorum to Mauginiella scaettaeخليل عالمي سعيد(دوم)
بین المللیMycologia Iranica139870.241
7جداسازی و شناسایی باکتریهای تجزیه کننده نفت خام از خاک برخی نواحی نفتی خوزستاناسماعيل قاسمي گوجاني(اول و مسئول)
,عليرضا شافعي نيا(سوم)
,خليل عالمي سعيد(چهارم)
,بيژن خليلي مقدم(پنجم)
داخلیبیوتکنولوژی کشاورزی - دانشگاه شهید باهنر کرمان - با همکاری انجمن بیوتکنولوژی ایران139820.04
8اثر دوره‌های رشد و نمو بر عملکرد دانه گندم نان بهاره در شرایط تنش گرمای آخر فصل اهوازعلي مشتطي(اول و مسئول)
,سيد عطااله سيادت(دوم)
,خليل عالمي سعيد(سوم)
,عبدالمهدي بخشنده(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1397110.0
9القای کالوس و جنین سوماتیک در کشت درون شیشه ای ریزنمونه های برگ، میوۀ نارس و آندوسپرم نخل خرما (Phoenix dactylifera L) رقم خضراویپيام پور محمدي(اول و مسئول)
,محمد فرخاري(دوم)
,خليل عالمي سعيد(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1397100.5
10اثر تنش گرمای آخر فصل بر رشد دانه و عملکرد کمی و کیفی گندم نان بهاره در اهوازعلي مشتطي(اول و مسئول)
,سيد عطااله سيادت(دوم)
,خليل عالمي سعيد(سوم)
,عبدالمهدي بخشنده(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139740.029
11پاسخ آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی، لیپیداسیون غشاء و مرگ سلولی ارقام برنج به تنش شوریمحمد رضا مرادي تلاوت(اول)
,خليل عالمي سعيد(دوم)
,عزيز کرملاچعب(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1396190.013
12ارزیابی تنوع ژنتیکی اکوتیپهای گیاه دارویی خارمریم (Silybum marianum L.) با استفاده از اجزاء عملکرد، صفات مورفولوژیک و فنولوژیکمحمد فرخاري(اول و مسئول)
,افشين صلواتي(دوم)
,خليل عالمي سعيد(سوم)
,عليرضا ابدالي مشهدي(چهارم)
داخلیتحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران139660.055
13Overexpression of stress-related genes in Cuscuta campestris in response to host defense reactionsخليل عالمي سعيد(اول و مسئول)
بین المللیBiotechnologia139620.0
14اثر تنش گرمای آخر فصل بر عملکرد و تحمل گرما گندم نانعلي مشتطي(اول)
,سيد عطااله سيادت(دوم)
,خليل عالمي سعيد(سوم)
,عبدالمهدي بخشنده(چهارم)
International Journal of Plant Production1396111.069
15بررسی پایداری ژنتیک گیاهچه‌های حاصل از کشت بافت برخی از رقم‌های خرما با استفاده از نشانگرهای ریزماهوارهخليل عالمي سعيد(دوم)
داخلیعلوم باغبانی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران139620.036
16اثر مصرف کود نیتروژن و محلول‌پاشی سیتوکنین بر عملکرد دانه و صفات فیزیولوژیک گندم (Triticum aestivum L) رقم چمران در شرایط تنش گرمای انتهای فصل قاطعي علي(اول و مسئول)
,عبدالمهدي بخشنده(دوم)
,عليرضا ابدالي مشهدي(سوم)
,سيد عطااله سيادت(چهارم)
,خليل عالمي سعيد(پنجم)
,محمدحسين قرينه(ششم)
داخلیعلوم زراعی ایران - انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات139540.154
17Study of Fitness Cost in Three Rigid Ryegrass Populations Susceptible and Resistant to Acetyl-CoA Carboxylase Inhibiting Herbicidesخليل عالمي سعيد(چهارم)
بین المللیFrontiers in Ecology and Evolution139542.686
18القای جنین زایی توسط کلشیسین در کشت بافت بساک خرما (Phoenix dactylifera L.)پيام پور محمدي(اول)
,محمد فرخاري(دوم)
,خليل عالمي سعيد(سوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13954
19بررسی اثر تنش خشکی بر برخی صفات موفوفیزیولوژیک هیبرید های محتمل به خشکی ذرتقدرت اله فتحي(اول)
,سيد عطااله سيادت(دوم)
,خليل عالمي سعيد(پنجم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139518
20واکنش توزیع مجدد مواد فتوسنتزی ارقام گندم نان بهاره در تراکم های مختلف یولاف وحشی موسوي سيد هاشم(اول)
,سيد عطااله سيادت(دوم)
,خليل عالمي سعيد(سوم)
,عبدالمهدي بخشنده(پنجم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139518
21بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‏های گیاه دارویی خارمریم (Silybum marianum L.) با استفاده از نشانگر ISSRمحمد فرخاري(اول)
,افشين صلواتي(دوم)
,خليل عالمي سعيد(سوم)
,عليرضا ابدالي مشهدي(چهارم)
بیوتکنولوژی کشاورزی - دانشگاه شهید باهنر کرمان - با همکاری انجمن بیوتکنولوژی ایران1395230.071
22تعیین روابط علی بین صفات مورفوفیزیولوژیک موثر بر تحمل ارقام گندم نان بهاره به یولاف وحشی موسوي سيد هاشم(اول)
,سيد عطااله سيادت(دوم)
,خليل عالمي سعيد(سوم)
,عبدالمهدي بخشنده(پنجم)
پژوهشهای زراعی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد139540.049
23مقایسۀ کمی و کیفی روشهای CTAB و SDS برای تخلیص DNA از گیاه دارویی ماریتیغال (.Silybum marianum L)خليل عالمي سعيد(دوم)
داخلیمجله علمی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز139530.007
24اثر سطوح نیتروژن و محلول پاشی سیتوکینین بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در شرایط تنش گرمای انتهای فصل در اهوازخليل عالمي سعيد(چهارم)
,عبدالمهدي بخشنده(اول)
,عليرضا ابدالي مشهدي(دوم)
,سيد عطااله سيادت(سوم)
,محمدحسين قرينه(پنجم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1394
25Salt and water stress of ACCase herbicides resistant and susceptible populations of rigid ryegrass (Lolium rigidum)خليل عالمي سعيد(چهارم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13944

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شیوه ارائه سال
1اثر خاک‌پوش و سیستم‌های کودی گیاه مادری شبدر برسیم بر برخی شاخص‌های جوانه‌زنی بذر تولیدیدومین همایش ملی پژوهش‌های کشاورزی و زیست محیطی ایرانملاثانیپوستر1400
2بررسی تأثیر تنظیم کنندههای رشد گیاهی بر کالوسزایی برگ گردو، رقم چندلردومین همایش ملی پژوهش‌های کشاورزی و زیست محیطی ایرانخوزستانپوستر1400
3ملاحظات اکولوژیک در توسعه کشاورزی، مطالعه موردی نیشکر در خوزستاندومین همایش ملی پژوهشهای کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانسخنرانی1400
4Heat stress effect on the expression of some steviol biosynthesis genes in Stevia rebaudiana4th International and 16th Iranian Genetics Congress (IRAN/ITALY Sep30-Oct2), p: 178تهران، ایرانپوستر1399
5اثر تاریخ کاشت و هورمون سالیسیلک اسید بر بعضی از اجزای عملکرد ارقام گندم نان رایج در دشت آزادگانهمایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزیاهوازپوستر1398
6بررسی تنوع بنیه بذر ژنوتیپ‌های هوازی و محلی برنج استان خوزستانشانزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1398
7کشت بافت تجاری نخل خرما به روش اندام زایی مستقیمهمایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزیاهوازپوستر1398
8بررسی اثر الگوی کشت (بذری و نشایی) و علفکش بر علف های هرز کلزا (Brassica napus L.)شانزدهمین همایش ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایرانپوستر1398
9اثرات روغن بادام تلخ و سیلیکات سدیم بر کیفیت انبارمانی میوه لیمو شیرینسومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان داروییدانشگاه ارومیهپوستر1397
10اثر ساکارز و زغال فعال بر اندام‌زایی و قهوه‌ای شدن در کشت مریستم انتهایی نخل خرما (Phoenix dactylifera L.)بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایرانمراغهپوستر1397
11ارزیابی تنوع ژنتیکی پونه ی معطر). (Mentha pulegium Lجنوب غرب ایران با استفاده از نشانگرهای ISSRاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1397
12اثر کمبود آهن بر فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در برخی ارقام توت فرنگیپنجمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهیدانشگاه زنجانپوستر1396
13اﺛﺮ ﭘیﻮﻧﺪک ﻗﻄﺮ ﭘﺎیﻪ و ﺑﺮ اﻧﮕﻮر ﺗﺸکیﻞ کﺎﻟﻮس و رﺷﺪ ﭘیﻮﻧﺪک در ﺑﺮﺧی ارﻗﺎماولین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایرانتهرانپوستر1396
14جداسازی ژن SeNHX1 ازگیاه سالیکورنیای اروپایی و همسانه سازی آن در ناقل دوتایی pCAMBIA3301هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدارتهرانالکترونیکی1396
15جداسازی و شناسایی باکتریهای تجزیه کننده نفت خام از خاک برخی نواحی نفتی خوزستاندومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک ایرانتهران-سالن همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتیپوستر1395
16بررسی اثر غلظت های مختلف آنتی بیوتیک های سفوتاکسیم و کلرآمفنیکل بر آلودگی باکتریایی در کشت بافت خرماچهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزیدانشگاه تربیت مدرسسخنرانی1395
17اثر بیکربنات سدیم بر برخی شاخص¬های رویشی و سبزینگی برگ گیاه توت-فرنگی (Fragaria x ananassa Duch.) در شرایط بدون خاکهمایش ملی پژوهش های کاربردی در کشاورزی و منابع طبیعی- 30 تیر 95-تهرانتهرانپوستر1395
18اثر کودهای آهن، غلظت آهن و زمان کاربرد بر محتوای آهن گیاه توت فرنگی رقم کاماروزانهمین کنگره علوم باغبانیاهوازپوستر1394
19اثر محلول پاشی کودهای حاوی آهن بر کیفیت میوه توت فرنگی رقم کاماروزانهمین کنگره علوم باغبانیاهوازپوستر1394
20بررسی اثر غلظت ژل کتیرا و زمان انبارداری بر برخی شاخصهای کیفی آریلهای تازه انار با حداقل فرآورینهمین کنگره علوم باغبانی ایراندانشگاه شهیدچمران اهوازپوستر1394
21اثر غلظتهای ژل آلوئه ورا و زمان انبارداری بر میزان شدت و کیفیت رنگ آریلهای تازه انار با حداقل فرآوریدومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایرانتهران- مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدارپوستر1394
22بررسی اثر غلظت عصاره آبی بره موم و زمان انبارداری بر برخی شاخصهای بیوشیمایی آریلهای تازه انار با حداقل فرآوریدومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایرانتهران- مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدارپوستر1394