محمد  معظمی

 فعالیت های پژوهشی

 

محمد معظمی

در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی) : محمد معظمی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی پژوهشی دانشگاه
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : mohammad moazemi پست الکترونیک : moazami@asnrukh.ac.ir
تاریخ تولد : 1362/06/30 دانشکده/محل خدمت : منابع طبیعی
رشته تخصصی : مرتع و آبخیزداری گروه آموزشی : مرتع و آبخیزداری
آخرین مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی آدرس محل کار : دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان- گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری
مرتبه علمی : استادیار

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
مهندسی منابع طبیعی- مرتع و آبخیزداریکارشناسی1384دانشگاه شهید چمران
مهندسی منابع طبیعی- آبخیزداریکارشناسی ارشد 1387دانشگاه تهران
علوم . مهندسی آبخیزداریدکترای تخصصی1393دانشگاه تهران

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
کارشناس مطالعاتشرکت مهندسین مشاور نتپا - تهران خ کارگر شمالی بالاتر از تقاطع فاطمی1386/07/011386/12/25
کارشناس پژوهشیمرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان - اهواز بلوار گلستان روبروی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور1387/07/011389/07/01
عضو هیئت علمیاهواز، ملاثانی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان1393/07/011399/12/29

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان محل اجرا سمت مدت طرح(ماه) تاریخ ارائه طرح به دانشکده/گروه

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نویسندگان نمایه نام نشریه سال چاپ شماره ضریب تاثیر
1Identifying avifauna and the presence time of migratory birds at a university campus in the southwest of Iranمحمد معظمي(دوم)
,کامران الماسيه(اول و مسئول)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13991
2روند تغییرات کاربری اراضی در کانون‌های ریزگرد جنوب و جنوب شرق اهوازمحمد معظمي(سوم)
,محمد رضا انصاري(اول و مسئول)
داخلیعلوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، علوم آب و خاک139830.114
3تعیین سهم منابع رسوب حوزه با استفاده از تکنیک انگشت¬نگاری عناصر ژئوشیمیایی (مطالعه موردی : حوزه دره انار باغملک)امين ذرتي پور(اول و مسئول)
,محمد معظمي(دوم)
,محمد رضا انصاري(سوم)
داخلیآب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی سابق) - دانشگاه فرودسی مشهد139760.176
4ارزیابی کارایی روابط تجربی مبتنی بر آنالیز اندازه ذرات و معادلات نفوذ در برآورد هدایت هیدرولیکی رسوبات (بررسی موردی: پخش سیلاب جارمه خوزستان)محمد معظمي(اول و مسئول)
مرتع و آبخیزداری (منابع طبیعی ایران سابق) - دانشگاه تهران13961
5تعیین روند رسوبگذاری در سامانه پخش سیلاب به روش پایش تغییرات تصاویر ماهواره ایامين ذرتي پور(دوم)
,محمد معظمي(اول)
پژوهشهای حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان سابق) - دانشگاه گرگان139520.067
6مشارکت سهم آورد رسوب دامنه ها در الگوهای مختلف بارندگی به روش تعیین حجم شیارهای فرسایشیامين ذرتي پور(اول)
,محمد معظمي(دوم)
پژوهشهای حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان سابق) - دانشگاه گرگان139530.02

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شیوه ارائه سال
1سنجش از دور راداری و کاربرد آن در کشاورزی و منابع طبیعیدومین همایش ملی پژوهش های کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1400
2آشنایی با تکنیک تداخل سنجی راداری و کاربرد آن در تولید مدل رقومی ارتفاعی زمیندومین همایش ملی پژوهش های کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایرانپوستر1400
3تخمین اندوخته¬های کربن آلی به کمک سنجش از دور در اکوسیستم شن¬های روان تثبیت شده خوزستانهفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه 'تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب'موسسه تحقیقات خاک و آبپوستر1400
4تولید مدل ارتفاعی رقومی با کاربرد فن تداخل سنجی تفاضلی راداریشانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایراندانشگاه شیرازپوستر1400
5پایش ژئومرفولوژیکی خندق های مارنی در نواحی مرکزی استان خوزستاندهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدارتهران، سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری کشورپوستر1398
6ترکیب خصوصیات مکانی و طیفی به منظور بهبود دقت طبقه بندی تصاویر ماهواره ایسیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداریدانشگاه محقق اردبیلیسخنرانی1397
7شناسایی فون پرندگان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستاناولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1397
8پایش و پیش بینی تغییرات سطح آب رودخانه کارون با تلفیق سنجش از دور و مدل سلول های خودکار مارکوفیازدهمین سمینار بین‌المللی مهندسی رودخانهاهوازپوستر1397
9تعیین ردیابهای ژئوشیمیایی در تشخیص منابع اصلی رسوب حوضه (مطالعه موردی : حوضه باغملک استان خوزستان)دوازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، آبخیزداری و بحران¬های محیطیملایر- استان همدانسخنرانی1396
10برآورد تغذیه مصنوعی آبخوان با شبیه سازی جریان از سطح زمین تا عمق ایستابیاولین کنفرانس و نمایشگاه علوم و مهندسی آبتهران، سالن همایش های وزارت نیروسخنرانی1394
11شبیه سازی تاثیرات رسوبگذاری بر کاهش اثربخشی سامانه پخش سیلاب (مطالعه موردی: پخش سیلاب جارمه خوزستان)اولین کنفرانس و نمایشگاه علوم و مهندسی آبتهران، سالن همایش های وزارت نیروسخنرانی1394