محمدرضا  زارع بوانی

 فعالیت های پژوهشی

 

محمدرضا زارع بوانی

در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی) : محمدرضا زارع بوانی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی پژوهشی دانشگاه
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Mohammadreza Zare-Bavani پست الکترونیک : mzarebavany@gmail.com
تاریخ تولد : 1356/01/24 دانشکده/محل خدمت : کشاورزی
رشته تخصصی : باغبانی گروه آموزشی : باغبانی
آخرین مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی آدرس محل کار : خوزستان -شهرستان باوی - شهر ملاثانی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان - دانشکده کشاورزی- گروه علوم باغبانی
مرتبه علمی : استادیار

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان محل اجرا سمت مدت طرح(ماه) تاریخ ارائه طرح به دانشکده/گروه

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نویسندگان نمایه نام نشریه سال چاپ شماره ضریب تاثیر
1Aquatic Extract of Camellia sinensis L. as the Inducer of Cucumber Systemic Resistance to Bemisia tabaci Gennadius (Hem.: Aleyrodidae)علي رجب پور(اول و مسئول)
,محمدرضا زارع بواني(دوم)
بین المللیJournal of agricultural science and technology : JAST1400231.098
2تأثیر پوشش‌های ژلاتین، ژل صبرزرد و کیتوزان بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی برش‌های تازه موسیر ایرانی در طی انبارمانیمحمدرضا زارع بواني(مسئول)
,محمد نوشاد(سوم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران14001190.056
3بررسی برخی پاسخهای بیوشیمیایی به تنش شوری در ارقام پیاز خوراکی (Allium cepaL.)محمدرضا زارع بواني(ارائه دهنده)
,احمد زارع(سوم)
داخلیزیست شناسی ایران - تخصصی شده انجمن زیست شناسی ایران1400480.327
4The effect of salt stress on yield and accumulation of some minerals in two salt-tolerant and susceptible onion cultivarsمحمدرضا زارع بواني(اول و مسئول)
,احمد زارع(سوم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***140020.233
5کاهش اثرات مضر تنش شوری در گوجه‌فرنگی (Solanum lycopersicum L. cv. Mobin) با استفاده از اسید آسکوربیکمحمدرضا زارع بواني(ارائه دهنده)
داخلیتولیدات گیاهی (علمی کشاورزی) - دانشگاه شهید چمران اهواز139930.053
6اثر سرمادهی مرطوب بر جوانه‌زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه توده های اسفناج بومی ایرانمختار حيدري(اول و مسئول)
,محمدرضا زارع بواني(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13981
7کاهش تنش شوری توسط پراکسید هیدروژن و اکسید نیتریک در گیاهان گوجه فرنگیمحمدرضا زارع بواني(دوم)
بین المللیAdvances in horticultural science139830.0
8بررسی تحمل به شوری در رقم‌های پیاز خوراکی (.Allium cepa L) با استفاده از شاخص‌های تحمل به تنشمحمدرضا زارع بواني(ارائه دهنده)
,احمد زارع(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13982
9پدیدارشناسی عوامل مؤثر بر نگرش گلخانه‌داران در تأسیس کسب و کار، دلایل موفقیت وضعف دراین حرفه (مطالعه موردی گلخانه‌داران اصفهان وخوزستان)محمدرضا زارع بواني(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13972

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شیوه ارائه سال
1تاثیر سولفات روی بر برخی ویژگی های رشد رویشی دو رقم توت‌فرنگی پاروس و کویین الیزا در سیستم کشت هیدروپونیکدومین همایش ملی پژوهش‌های کشاورزی و زیست محیطی ایرانمجازی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1400
2مروری بر تاکسونومی جنس Allium (Amayllidaceae) در استان خوزستاندومین همایش ملی پژوهش‌های کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1400
3تاثیر عصاره چای سیاه بر رشد گیاه گوجه فرنگی درشرایط تنش شوریدومین همایش ملی پژوهش‌های کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانالکترونیکی1400
4تاثیر عصاره چای سیاه بر فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدانی گیاه گوجه فرنگی درشرایط تنش شوریدومین همایش ملی پژوهش‌های کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانالکترونیکی1400
5تأثیر محلولپاشی پوترسین و اسپرمیدین بر برخی صفات بیوشیمیایی کلم گلهفتمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانالکترونیکی1400
6بررسی تاثیر مخلوط برخی کودهای آلی در برخی شاخصهای کیفی تربچه (Raphanus sativus L.)دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایراندانشگاه ولی‌­عصر(عج) رفسنجانالکترونیکی1400
7تاثیر پرایمینگ بذر بر شاخص های جوانه زنی بامیه (Abelmoschus esculentus) تحت تنش شوریدوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایراندانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجانالکترونیکی1400
8تاثیر تنش شوری بر میزان شاخص‌های رشدی و عملکرد گیاه ریحان (Ocimum basilicum)دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایراندانشگاه ولی‌¬عصر(عج) رفسنجانالکترونیکی1400
9اثر محلولهای غذایی بر خصوصیات کمی و کیفی دو رقم طالبی گلخانه اییازدهمین کنگره علوم باغبانی ایراندانشگاه ارومیهپوستر1398
10مقایسه خصوصیات کمی و کیفی میوه چهار رقم طالبی گلخانه ای در کشت بدون خاکیازدهمین کنگره علوم باغبانیدانشگاه ارومیهپوستر1398
11اثرات بسته‌بندی، صمغ عربی و کیتوسان بر عمر انبارمانی میوه نارنجسومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان داروییدانشگاه ارومیهپوستر1397
12پاسخ برخی ارقام وارداتی پیازخوراکی به سطوح مختلف تنش شوریدومین کنفرانس ملی تنش شوری در گیاهان و راه کارهای توسعه کشاورزی در شرایط شوردانشگاه شهید مدنی اذربایجانپوستر1397
13اثر دما، بسته بندی و مدت انبارمانی بر کیفیت پس از برداشت موسیر ایرانی (توده همدان)اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانسخنرانی1397
14بررسی تحمل به خشکی در برخی ارقام بادمجاناولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1397
15بررسی اثرات بسترهای کشت مختلف بر برخی خصوصیات کمی و کیفی میوه طالبی گلخانه ای ( Cucumis melo L. cv. Ahlam) درکشت بدون خاکاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1397
16ارزیابی ترکیبات بیوشیمیایی و ظرفیت آنتی اکسیدانی گیاه پنیرک (Malva neglecta .Wallr) در استان خوزستاندومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایراندانشگاه ارومیهپوستر1396
17پدیدار شناسی عوامل موثر بر نگرش گلخانه داران در تاسیس کسب و کار ، دلایل موفقیت و ضعف در این حرفه (مطالعه موردی گلخانه داران اصفهان و خوزستان)اولین همایش ملی نهادینه سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالیدانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان- ملاثانیپوستر1396
18جایگاه آموزش عالی کارآفرینانه در تولید و اشتغالاولین همایش ملی نهادینه سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالیدانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان- ملاثانیالکترونیکی1396
19اثر پیش تیمار شوری در مرحله گیاهچه ای در بهبود میزان تحمل به تنش شوری دو رقم تجاری فلفل در مرحله رشد رویشینهمین کنگره علوم باغبانی ایراندانشگاه شهید چمران اهوازپوستر1395
20مقایسه اثرغلظت های مختلف کلریدسدیم و کلریدپتاسیم بر جوانه زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه های خیارچنبردومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایرانهمدانپوستر1395
21مقایسه اثر غلظت های مختلف کلرید سدیم و کلرید پتاسیم بر جوانه‌زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه‌های خیار چنبر (Cucumis melo var. flexuosus)دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایرانهمدانپوستر1394
22مقایسه اثر غلظت های مختلف کلرید سدیم و کلرید پتاسیم بر جوانه زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه های خیار چنبر ( Cucumis melo var. flexuosus )دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایرانهمدان-دانشکده شهید مفتحپوستر1394