مرتضی  تاکی

 فعالیت های پژوهشی

 

مرتضی تاکی

در دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی) : مرتضی تاکی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی پژوهشی دانشگاه
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Morteza Taki پست الکترونیک : mortezataaki@gmail.com
تاریخ تولد : 1365/03/27 دانشکده/محل خدمت : مهندسی زراعی و عمران روستایی
رشته تخصصی : مکانیزاسیون کشاورزی گروه آموزشی : مکانیزاسیون کشاورزی
آخرین مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی آدرس محل کار : استان خوزستان-ملاثانی-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان-دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی- گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
مرتبه علمی : استادیار

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
مکانیزاسیون کشاورزیکارشناسی1388دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
مکانیزاسیون کشاورزی-انرژیکارشناسی ارشد 1390دانشگاه تبریز
مکانیزاسیون کشاورزی-انرژیدکترای تخصصی1394دانشگاه تبریز

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
عضو هیئت علمیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان1395/07/01

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان محل اجرا سمت مدت طرح(ماه) تاریخ ارائه طرح به دانشکده/گروه

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نویسندگان نمایه نام نشریه سال چاپ شماره ضریب تاثیر
1ارزیابی فنی و اقتصادی احداث نیروگاه‌ خورشیدی (فتوولتائیک) متصل به شبکه (مطالعه موردی: نیروگاه یک مگاواتی، شهرستان اهواز)مرتضي تاکي(اول و مسئول)
,مصطفي مرداني(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139810.03
2Energy consumption forecasting in agriculture by artificial intelligence and mathematical modelsمرتضي تاکي(سوم)
بین المللیEnergy Sources Part A-Recovery Utilization and Environmental Effects139820190.89
3Sustainable management and conservation of resources for different wheat production processes; cumulative exergy consumption approachمرتضي تاکي(مسئول)
بین المللیInternational Journal of Exergy1398281.13
4Application of artificial intelligence for separation of live and dead rainbow trout fish eggsمرتضي تاکي(دوم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13981
5An experimental analysis of a solar-assisted heat pump (SAHP) system for heating a semisolar greenhouseمرتضي تاکي(چهارم)
بین المللیEnergy Sources Part A-Recovery Utilization and Environmental Effects139820190.894
6The energy gain reduction due to shadow inside a flat-plate solar collectorمرتضي تاکي(دوم)
,روح اله فرهادي(اول و مسئول)
بین المللیRENEWABLE ENERGY139815.439
7Energy and environmental evaluation of greenhouse bell pepper production with life cycle assessment approachمرتضي تاکي(سوم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13981
8Applied improved RBF neural network model for predicting the broiler output energiesمرتضي تاکي(دوم)
بین المللیAPPLIED SOFT COMPUTING1398874.873
9Applied machine learning in greenhouse simulation; new application and analysisسامان آبدانان مهدي زاده(دوم)
,مجيد رهنما(چهارم)
,مصطفي رحمتي جنيدآباد(پنجم)
,مرتضي تاکي(اول و مسئول)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13975
10Assessment of tomato production process by cumulative exergy consumption approach in greenhouse and open field conditions: Case study of Turkeyمرتضي تاکي(دوم)
بین المللیENERGY13971564.292
11Life cycle assessment to compare the environmental impacts of different wheat production systemsمرتضي تاکي(اول و مسئول)
بین المللیJOURNAL OF CLEANER PRODUCTION139715.65
12Evaluation the sustainable energy applications for fruit and vegetable productions processes; case study: Greenhouse cucumber productionمرتضي تاکي(اول و مسئول)
بین المللیJOURNAL OF CLEANER PRODUCTION13971995.651
13Energy-exergy modeling of solar radiation with most influencing input parametersمرتضي تاکي(اول و مسئول)
,روح اله فرهادي(چهارم)
بین المللیEnergy Sources Part A-Recovery Utilization and Environmental Effects1397400.555
14Geothermal energy for heating and cooling in agricultural greenhousesنواب کاظمي(دوم)
,مجيد رهنما(اول و مسئول)
,مرتضي تاکي(چهارم)
بین المللیAgricultural Engineering International: CIGR Journal139740.0
15پیش¬بینی متغیرهای داخلی یک گلخانه دوطرفه شیشه¬ای با ساختار ویژه با استفاده از مدل¬های شبکه عصبی (MLP و RBF)مجيد رهنما(سوم)
,مصطفي رحمتي جنيدآباد(پنجم)
,مرتضي تاکي(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1397100.056
16Estimation of Monthly Mean Daily Global Solar Radiation in Tabriz Using Empirical Models and Artificial Neural Networksمرتضي تاکي(پنجم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13963
17ارزیابی مدلهای ریاضی انتقال حرارت و رگرسیون چندگانه در پیش بینی متغیرهای داخلی گلخانه نیمه خورشیدیمرتضي تاکي(پنجم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139610.0
18A novel soft computing model (Gaussian process regression with K-fold cross validation) for daily and monthly solar radiation forecasting (Part: I)مرتضي تاکي(دوم)
بین المللیRENEWABLE ENERGY13961154.8
19Assessment of energy consumption and modeling of output energy for wheat production by neural network (MLP and RBF) and Gaussian process regression (GPR) modelsعباس عبدشاهي(چهارم)
,مرتضي تاکي(اول و مسئول)
بین المللیJOURNAL OF CLEANER PRODUCTION13961725.715
20Solar thermal simulation and applications in greenhouseمصطفي رحمتي جنيدآباد(سوم)
,مرتضي تاکي(اول و مسئول)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13965
21استفاده از مدل ریاضی غیر پارامتریک به منظور بهینه سازی میزان انرژی مصرفی و انتشار گازهای گلخانه ای در کشت گندممرتضي تاکي(اول)
علوم و تکنولوژی محیط زیست - دانشگاه آزاد اسلامی - با همکاری انجمن محیط زیست ایران1395ویژه نامه شماره 20.105

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شیوه ارائه سال
1شبیه سازی شرایط داخلی و بررسی جریان انرژی یک گلخانه نیمه دوطرفه شیشه ای با هوش مصنوعی و مدل ریاضیدوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایراناهواز-ایران-دانشگاه شهید چمرانسخنرانی1398
2پیشرفتهای ‏اخیر‏در ‏تشخیص ‏تنش ‏آبی ‏محصولاتدوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایراناهوازپوستر1398
3بررسی عوامل موثر بر تشکیل سایه در جمع کننده خورشیدی صفحه تختاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1397
4مدلسازی دما، رطوبت و محاسبه میزان تبادل انرژی بین اجزای داخلی یک گلخانه دوطرفه شیشهای با استفاده از رگرسیون خطی چندگانهاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1397