مرتضی  تاکی

 فعالیت های پژوهشی

 

مرتضی تاکی

در دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی) : مرتضی تاکی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی پژوهشی دانشگاه
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Morteza Taki پست الکترونیک : mortezataaki@gmail.com
تاریخ تولد : 1365/03/27 دانشکده/محل خدمت : مهندسی زراعی و عمران روستایی
رشته تخصصی : مکانیزاسیون کشاورزی گروه آموزشی : مکانیزاسیون کشاورزی
آخرین مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی آدرس محل کار : استان خوزستان-ملاثانی-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان-دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی- گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
مرتبه علمی : استادیار

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
مکانیزاسیون کشاورزیکارشناسی1388دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
مکانیزاسیون کشاورزی-انرژیکارشناسی ارشد 1390دانشگاه تبریز
مکانیزاسیون کشاورزی-انرژیدکترای تخصصی1394دانشگاه تبریز

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
عضو هیئت علمیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان1395/07/01

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان محل اجرا سمت مدت طرح(ماه) تاریخ ارائه طرح به دانشکده/گروه

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نویسندگان نمایه نام نشریه سال چاپ شماره ضریب تاثیر
1پیش بینی دمای هوای یک گلخانه با پوشش پلی اتیلن با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی، مطالعه موردی: منطقه جیرفتمرتضي تاکي(چهارم)
داخلیمهندسی بیوسیستم ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران139910.123
2Measuring the energy and environmental indices for apple (production and storage) by life cycle assessment (case study: Semirom county, Isfahan, Iran)محمود قاسمي نژاد رائيني(دوم)
,مرتضي تاکي(سوم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13996
3Robust data envelopment analysis with Monte Carlo simulation model for optimization the energy consumption in agricultureمرتضي تاکي(دوم)
,مصطفي مرداني(اول و مسئول)
بین المللیEnergy Sources Part A-Recovery Utilization and Environmental Effects139911.184
4کنترل پارامترهای محیطی مرغداری به کمک ربات متحرک کوچک به منظور بهبود شرایط مرغ های تخم گذارسامان آبدانان مهدي زاده(اول و مسئول)
,سميه سالاري(سوم)
,مرتضي تاکي(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13991
5به کارگیری روش تحلیل پوششی داده ها به منظور کاهش میزان نهاده های مصرفی در تولید ذرت علوفه ای در شهرستان شهرکردمرتضي تاکي(چهارم)
داخلیمهندسی بیوسیستم ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران139920.054
6Exergoenvironmental damages assessment of horticultural crops using ReCiPe2016 and cumulative exergy demand frameworksمرتضي تاکي(سوم)
بین المللیJOURNAL OF CLEANER PRODUCTION13992786.395
7mpact of energy flow optimization on the mitigation of environmental consequences and costs in greenhouse cucumber productionمرتضي تاکي(دوم)
بین المللیENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH139920203.056
8الگوریتم و کد فرترن انعطاف پذیر برای محاسبه تابش دریافت شده خورشید روی یک سطح خمیدهسامان آبدانان مهدي زاده(سوم)
,مرتضي تاکي(دوم)
,روح اله فرهادي(اول و مسئول)
بین المللیSustainable Energy Technologies and Assessments13991008833.427
9Data supporting midpoint-weighting life cycle assessment and energy forms of cumulative exergy demand for horticultural cropsمرتضي تاکي(سوم)
بین المللیData in brief1399S0959-6526(20)33833-60.0
10Renewable energy utilization in apple production process: A thermodynamic approachمرتضي تاکي(دوم)
بین المللیSustainable Energy Technologies and Assessments1399433.427
11Application of machine learning for solar radiation modelingمرتضي تاکي(اول و مسئول)
بین المللیTHEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY139920212.882
12Chemical footprint of pesticides used in citrus orchards based on canopy deposition and off-target lossesافشين مرزبان(دوم)
,محمود قاسمي نژاد رائيني(سوم)
,مرتضي تاکي(چهارم)
بین المللیSCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT13997326.55
13ارزیابی فنی و اقتصادی احداث نیروگاه‌ خورشیدی (فتوولتائیک) متصل به شبکه (مطالعه موردی: نیروگاه یک مگاواتی، شهرستان اهواز)مرتضي تاکي(اول و مسئول)
,مصطفي مرداني(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139810.03
14Energy consumption forecasting in agriculture by artificial intelligence and mathematical modelsمرتضي تاکي(سوم)
بین المللیEnergy Sources Part A-Recovery Utilization and Environmental Effects139820190.89
15Sustainable management and conservation of resources for different wheat production processes; cumulative exergy consumption approachمرتضي تاکي(مسئول)
بین المللیInternational Journal of Exergy1398281.13
16Application of artificial intelligence for separation of live and dead rainbow trout fish eggsمرتضي تاکي(دوم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13981
17An experimental analysis of a solar-assisted heat pump (SAHP) system for heating a semisolar greenhouseمرتضي تاکي(چهارم)
بین المللیEnergy Sources Part A-Recovery Utilization and Environmental Effects139820190.894
18The energy gain reduction due to shadow inside a flat-plate solar collectorمرتضي تاکي(دوم)
,روح اله فرهادي(اول و مسئول)
بین المللیRENEWABLE ENERGY139815.439
19Energy and environmental evaluation of greenhouse bell pepper production with life cycle assessment approachمرتضي تاکي(سوم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13981
20Applied improved RBF neural network model for predicting the broiler output energiesمرتضي تاکي(دوم)
بین المللیAPPLIED SOFT COMPUTING1398874.873
21انتخاب بهترین نوع سازه برای کشت فلفل دلمه ای گلخانه ای به روش تحلیل پوششی داده هامرتضي تاکي(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13988
22Applied machine learning in greenhouse simulation; new application and analysisسامان آبدانان مهدي زاده(دوم)
,مجيد رهنما(چهارم)
,مصطفي رحمتي جنيدآباد(پنجم)
,مرتضي تاکي(اول و مسئول)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13975
23Assessment of tomato production process by cumulative exergy consumption approach in greenhouse and open field conditions: Case study of Turkeyمرتضي تاکي(دوم)
بین المللیENERGY13971564.292
24Life cycle assessment to compare the environmental impacts of different wheat production systemsمرتضي تاکي(اول و مسئول)
بین المللیJOURNAL OF CLEANER PRODUCTION139715.65
25Evaluation the sustainable energy applications for fruit and vegetable productions processes; case study: Greenhouse cucumber productionمرتضي تاکي(اول و مسئول)
بین المللیJOURNAL OF CLEANER PRODUCTION13971995.651
26Energy-exergy modeling of solar radiation with most influencing input parametersمرتضي تاکي(اول و مسئول)
,روح اله فرهادي(چهارم)
بین المللیEnergy Sources Part A-Recovery Utilization and Environmental Effects1397400.555
27Geothermal energy for heating and cooling in agricultural greenhousesنواب کاظمي(دوم)
,مجيد رهنما(اول و مسئول)
,مرتضي تاکي(چهارم)
بین المللیAgricultural Engineering International: CIGR Journal139740.0
28پیش¬بینی متغیرهای داخلی یک گلخانه دوطرفه شیشه¬ای با ساختار ویژه با استفاده از مدل¬های شبکه عصبی (MLP و RBF)مجيد رهنما(سوم)
,مصطفي رحمتي جنيدآباد(پنجم)
,مرتضي تاکي(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1397100.056
29Estimation of Monthly Mean Daily Global Solar Radiation in Tabriz Using Empirical Models and Artificial Neural Networksمرتضي تاکي(پنجم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13963
30ارزیابی مدلهای ریاضی انتقال حرارت و رگرسیون چندگانه در پیش بینی متغیرهای داخلی گلخانه نیمه خورشیدیمرتضي تاکي(پنجم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139610.0
31A novel soft computing model (Gaussian process regression with K-fold cross validation) for daily and monthly solar radiation forecasting (Part: I)مرتضي تاکي(دوم)
بین المللیRENEWABLE ENERGY13961154.8
32Assessment of energy consumption and modeling of output energy for wheat production by neural network (MLP and RBF) and Gaussian process regression (GPR) modelsعباس عبدشاهي(چهارم)
,مرتضي تاکي(اول و مسئول)
بین المللیJOURNAL OF CLEANER PRODUCTION13961725.715
33Solar thermal simulation and applications in greenhouseمصطفي رحمتي جنيدآباد(سوم)
,مرتضي تاکي(اول و مسئول)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13965
34استفاده از مدل ریاضی غیر پارامتریک به منظور بهینه سازی میزان انرژی مصرفی و انتشار گازهای گلخانه ای در کشت گندممرتضي تاکي(اول)
علوم و تکنولوژی محیط زیست - دانشگاه آزاد اسلامی - با همکاری انجمن محیط زیست ایران1395ویژه نامه شماره 20.105

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شیوه ارائه سال
1بررسی جریان انرژی محصول خیار گلخانه¬ای و بهینه¬سازی واحدهای تولیدی با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌های استوارپنجمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست ایرانتهرانالکترونیکی1399
2ارزیابی کارآیی مصرف انرژی مزارع گندم خرمشهر به منظور بهبود بهره وری تولیدهمایش فرهنگ جهادی و جهش تولیددانشگاه رازی کرمانشاهپوستر1399
3شبیه سازی شرایط داخلی و بررسی جریان انرژی یک گلخانه نیمه دوطرفه شیشه ای با هوش مصنوعی و مدل ریاضیدوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایراناهواز-ایران-دانشگاه شهید چمرانسخنرانی1398
4پیشرفتهای ‏اخیر‏در ‏تشخیص ‏تنش ‏آبی ‏محصولاتدوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایراناهوازپوستر1398
5بررسی عوامل موثر بر تشکیل سایه در جمع کننده خورشیدی صفحه تختاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1397
6مدلسازی دما، رطوبت و محاسبه میزان تبادل انرژی بین اجزای داخلی یک گلخانه دوطرفه شیشهای با استفاده از رگرسیون خطی چندگانهاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1397