محمدامین  مهرنیا

 فعالیت های پژوهشی

 

محمدامین مهرنیا

در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی) : محمدامین مهرنیا رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی پژوهشی دانشگاه
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : پست الکترونیک : mamehrnia@yahoo.com
تاریخ تولد : 1356/11/17 دانشکده/محل خدمت : علوم دامی و صنایع غذایی
رشته تخصصی : صنایع غذایی گروه آموزشی : صنایع غذایی
آخرین مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی آدرس محل کار : گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی
مرتبه علمی : استادیار

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان محل اجرا سمت مدت طرح(ماه) تاریخ ارائه طرح به دانشکده/گروه
1ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی اسانس مینای نیشابوری در شرایط آزمایشگاهی و کاربرد آن در پوشش خوراکی زیست فعال حاصل از موسیلاژ بارهنگ کاردی جهت افزایش عمر ماندگاری گوشت گوسالهدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانمجری0
2ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی و برهمکنش عصاره¬های برگ سدر (Ziziphus spina-christi) و لور (Ficus religiosa) در شرایط برون¬تنی و اثر سایتوتوکسیک آن¬ بر رده سلولی HT29 مجری

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نویسندگان نمایه نام نشریه سال چاپ شماره ضریب تاثیر
1گروه¬های عاملی و فعالیت ضدمیکروبی عصاره آبی برگ انجیر معابد بر تعدادی از باکتری¬های استاندارد بیماری¬زا در شرایط آزمایشگاهیحسن برزگر(دوم)
,محمدامين مهرنيا(سوم)
,بهروز عليزاده بهبهاني(اول و مسئول)
داخلیمجله بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران1400250.036
2اسانس مینای نیشابوری: قدرت آنتی اکسیدانی، فنل و فلاونوئید کل و اثر ضدمیکروبی آن بر تعدادی از باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی در شرایط آزمایشگاهیحسن برزگر(سوم)
,محمدامين مهرنيا(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران14001120.056
3تعیین ساختار، ترکیبات و ویژگیهای شیمیایی، فعالیت ضداکسایشی و اثر سیتوتوکسیک اسانس زردچوبهحسن برزگر(سوم)
,محمدامين مهرنيا(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(چهارم)
داخلیپژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد - با همکاری انجمن علوم و صنایع غذایی ایران140020.018
4مقایسه اثر عصاره اتانولی فلفل دلمه ای قرمز و نالیدیکسیک اسید بر میکروارگانیسمهای بیماری زاحسن برزگر(دوم)
,محمدامين مهرنيا(سوم)
,بهروز عليزاده بهبهاني(اول و مسئول)
داخلیمجله بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران1400920.036
5بررسی گروههای عاملی زیست فعال، قدرت آنتیاکسیدانی، فنول و فلاونوئید کل عصاره فلفل دلمهای قرمزحسن برزگر(دوم)
,محمدامين مهرنيا(چهارم)
,بهروز عليزاده بهبهاني(سوم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران14001130.116
6بررسی خصوصیات شیمیایی اسانس پونه و کاربرد آن در پوشش خوراکی بر پایه صمغ بذر ریحان به منظور افزایش عمر نگهداری گوشت گوساله نگهداری شده در دمای یخچالحسن برزگر(دوم)
,محمدامين مهرنيا(چهارم)
,بهروز عليزاده بهبهاني(سوم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***140092.863
7ویژگی‌های رئولوژیکی و میکروبی پنیر شبه‌لبنی تهیه شده از ذرت شیرین حاوی کنسانتره‌های پروتئینی آب‌پنیر و شیرحسين جوينده(دوم)
,محمد حجتي(سوم)
,محمد نوشاد(چهارم)
,محمدامين مهرنيا(پنجم)
داخلیمهندسی بیوسیستم ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران140020.166
8بررسی اثر افزودن آرد قسمت‌های مختلف سنجد (Elaeagnus angustifolia) بر ویژگی‌های کیک اسفنجی بدون گلوتنمحمد حجتي(پنجم)
,حسن برزگر(دوم)
,محمد نوشاد(چهارم)
,محمدامين مهرنيا(سوم)
داخلیپژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد - با همکاری انجمن علوم و صنایع غذایی ایران140010.066
9استفاده از کریوژل های زانتان به عنوان الگویی برای تهیه اولئوژل خوراکیحسين جوينده(چهارم)
,محمد نوشاد(دوم)
,محمدامين مهرنيا(سوم)
بین المللیiranian journal of chemistry & chemical engineering-international english edition140040.759
10اثر پوشش بارهنگ کاردی و اسانس مینای نیشابوری بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی، میکروبیولوژی و حسی گوشت گوساله طی دوره نگهداریحسن برزگر(سوم)
,محمدامين مهرنيا(دوم)
,بهروز عليزاده بهبهاني(اول و مسئول)
داخلیعلوم تغذیه و صنایع غذایی ایران140030.1
11بررسی گروههای عاملی، ترکیبات فنولی و فلاوونوئیدی، فعالیت آنتیاکسیدانی و ضدمیکروبی اسانس اسطوخودوس لارستانی: یک مطالعه آزمایشگاهیحسن برزگر(سوم)
,محمدامين مهرنيا(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(چهارم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران14001190.056
12بررسی تاثیر تزریق سطوح مختلف نانوامولسیون اسانس آویشن به درون تخم بلدرچین ژاپنی بر عملکرد تولیدمثلی و فراسنجه های خونیصالح طباطبائي وکيلي(اول و مسئول)
,علي آقايي(سوم)
,محمدامين مهرنيا(چهارم)
داخلیپژوهشهای علوم دامی (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز140020.081
13اثر ضدباکتریایی اسانس زردچوبه با و بدون آنتی بیوتیکهای درمانی بر تعدادی سویه ی استاندارد بیماریزا: مطالعه در شرایط آزمایشگاهیحسن برزگر(سوم)
,محمدامين مهرنيا(مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(چهارم)
داخلیمجله بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران1399870.036
14اسانس پونه: ترکیبات شیمیایی، فعالیت آنتیاکسیدانی، فنل کل و اثر سایتوتوکسیک آن بر رده سلولی HT29حسن برزگر(دوم)
,محمدامين مهرنيا(چهارم)
,بهروز عليزاده بهبهاني(سوم)
داخلیپژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد - با همکاری انجمن علوم و صنایع غذایی ایران139950.09
15بررسی اثر سطوح مختلف ریزجلبک اسپیرولینا پلاتنسیس بر ویژگیهای تغذیه ای، فیزیکوشیمیایی و حسی کیک اسفنجیحسن برزگر(دوم)
,محمدامين مهرنيا(سوم)
,بهروز عليزاده بهبهاني(سوم)
داخلیپژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد - با همکاری انجمن علوم و صنایع غذایی ایران139920.09
16گروههای عاملی و فعالیت ضدمیکروبی عصاره آبی برگ سدر بر باکتریهای اشرشیا کلی، سودوموناس ائروژینوزا، استافیلوکوکوس اورئوس و لیستریا اینوکواحسن برزگر(اول و مسئول)
,محمدامين مهرنيا(سوم)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
داخلیمجله بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران1399250.036
17Efficacies of Two Nano-Formulations of Tasmanian Blue Gum Essential Oil to Control Callosobruchus maculatusفاطمه ياراحمدي(دوم)
,محمدامين مهرنيا(سوم)
بین المللیJOURNAL OF ECONOMIC ENTOMOLOGY13991131.938
18حفظ کیقیت و افزایش زمان ماندگاری گوشت تازه گوئساله با استفاده از پوشش خوراکی صمغ دانه شاهی حاوی اسانس گلپر برفی: مطالعه تجربی و مدل سازیحسن برزگر(اول و مسئول)
,محمدامين مهرنيا(سوم)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
بین المللیFood science and biotechnology139851.5
19ارزیابی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی پکتین استخراج شده از پسماند بادمجان با استفاده از امواج فراصوتمحمد نوشاد(اول و مسئول)
,محمدامين مهرنيا(دوم)
داخلیپژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد - با همکاری انجمن علوم و صنایع غذایی ایران139840.0
20اثر غلظت ویتامین سی بر ساخت میکروامولسیونهای آب در روغن به روش خودبه خودیحسين جوينده(سوم)
,حسن برزگر(چهارم)
,محمدامين مهرنيا(دوم)
داخلیپژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد - با همکاری انجمن علوم و صنایع غذایی ایران139830.045
21شناسایی ترکیبات شیمیایی و فعالیت ضدباکتریایی اسانس ریحان سبز و برهمکنش آن با آنتیبیوتیکهای تتراسایکلین و کلرامفنیکل بر تعدادی از ریزاندامگان عامل عفونت و مسمومیت غذاییحسن برزگر(اول و مسئول)
,محمدامين مهرنيا(سوم)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران1398900.056
22تاثیر استفاده از برخی هیدروکلوئیدهای خوراکی بر ویژگی¬های کیفی فلافل سرخ¬شده با تاکید بر کاهش مقدار روغن جذب شدهمحمد حجتي(اول و مسئول)
,محمدامين مهرنيا(دوم)
داخلیعلوم تغذیه و صنایع غذایی ایران139840.0531
23اثر ضدمیکروبی اسانس سیر بر تعدادی از ریزاندامگان بیماریزای غذازاد، تعیین ترکیبات شیمیایی و فعالیت آنتیاکسیدانی آنحسن برزگر(چهارم)
,محمد نوشاد(سوم)
,محمدامين مهرنيا(دوم)
,بهروز عليزاده بهبهاني(پنجم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران1398910.056
24بررسی اثر روش خشک کردن و نوع حلال بر خصوصیات آنتی اکسیدانی و ترکیب شیمیایی عصاره ی میوه انجیر معابد (Ficus religiosa)مختار حيدري(سوم)
,محمدامين مهرنيا(اول)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران1398950.056
25بهینهسازی استخراج پلی ساکارید از برگ زیتون و ارزیابی ویژگیهای رئولوژیکی و آنتی اکسیدانی آنحسن برزگر(دوم)
,محمدامين مهرنيا(اول و مسئول)
داخلیپژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد - با همکاری انجمن علوم و صنایع غذایی ایران139860.045
26ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی اسانس پونه بر تعدادی از پاتوژنهای غذایی و برهمکنش آن با آنتی بیوتیک های جنتامایسین و کلرامفنیکل در شرایط محیط کشتحسن برزگر(دوم)
,محمدامين مهرنيا(چهارم)
,بهروز عليزاده بهبهاني(سوم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران1398160.144
27Fabrication of peppermint essential oil nanoemulsions by spontaneous method: Effect of preparing conditions on droplet sizeحسن برزگر(اول)
,محمدامين مهرنيا(دوم)
بین المللیFLAVOUR AND FRAGRANCE JOURNAL139751.95
28تاثیر نانوامولسیون اسانس¬میخک بر عملکرد جوجه¬های گوشتی تغذیه شده با جیره¬ی برپایه¬ی گندممحمدرضا قرباني(دوم)
,احمد طاطار(سوم)
,محمدامين مهرنيا(چهارم)
داخلیتولیدات دامی (کشاورزی سابق) - مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران139720.143
29Developing an artificial diet for rearing Orius albidipennis Reuter (Het., Anthocoridae)علي رجب پور(اول و مسئول)
,محمدامين مهرنيا(سوم)
بین المللیJournal of plant protection research139730.44
30بررسی اثر افزودن عصاره متانولی پوست سبز بنه (Pistacia atlantica) بر پایداری اکسایشی روغن سویاحسين جوينده(چهارم)
,حسن برزگر(دوم)
,محمدامين مهرنيا(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139730.067
31تاثیر سطوح مختلف نانوامولسیون اسانس رازیانه بر نسبت بازده انرژی و پروتئین، کیفیت بستر و فضولات و ویژگی‏های رفاهی جوجه‏های گوشتی تحت تنش گرماییمحمدرضا قرباني(دوم)
,سميه سالاري(سوم)
,محمدامين مهرنيا(چهارم)
داخلیعلوم دامی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران139730.034
32ساخت و ارزیابی میکروامولسیون آب در روغن کنجد تولید شده به روش خودبخودیحسين جوينده(سوم)
,حسن برزگر(چهارم)
,محمدامين مهرنيا(دوم)
بین المللیJOURNAL OF FOOD PROCESS ENGINEERING139711.95
33بررسی خواصی فیزیکوشیمیایی و مکانیکی فیلم های زیست تخریب پذیر همی سلولز - ژلاتینحسن برزگر(اول و مسئول)
,محمدامين مهرنيا(دوم)
داخلیمهندسی بیوسیستم ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران139740.054
34تعیین ترکیبات شیمیایی، فعالیت آنتی‌اکسیدانی و اثر ضد­میکروبی اسانس گلپر برفی بر میکروارگانیسم­های عامل عفونت و مسمومیت غذاییحسن برزگر(اول و مسئول)
,محمدامين مهرنيا(دوم)
,بهروز عليزاده بهبهاني(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13974
35ویژگی های رئولوژی و رهایش نانوامولسیون های دوگانه حاوی کروسین تهیه شده با صمغ فارسی، صمغ عربی و پروتئین آب پنیرمحمدامين مهرنيا(اول)
بین المللیFOOD HYDROCOLLOIDS139614.747
36فعالیت آنتی اکسیدانی و ترکیبات زیست فعال 5 گونه فلفلمحمدامين مهرنيا(دوم)
بین المللیNATURAL PRODUCT RESEARCH139641.92

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شیوه ارائه سال
1مروری بر کاربرد اسانسها و عصاره های طبیعی در صنایع غذاییبیست و هفتمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1399
2بررسی میزان ترکیبات فنلی، فلاونوئیدی و قدرت آنتی اکسیدانی عصاره آبی برگ کناربیست و هفتمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1399
3بررسی میزان ترکیبات فنلی، فلاونوئیدی و قدرت آنتیاکسیدانی عصاره آبی برگ انجیر معابدبیست و هفتمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1399
4بررسی اثر سطوح مختلف نانوامولسیون اسانس گیاه میخک بر کیفیت فضولات و بستر جوجه¬های گوشتی تغذیه شده با جیره بر پایهی گندمپنجمین کنفرانس ملی مدیریت پرورش دام، طیور و ابزیاندانشگاه باهنر کرمانپوستر1398
5تاثیر سطوح مختلف نانوامولسیون اسانس رازیانه بر نسبت بازدهی پروتئین و انرژی در جوجه های گوشتی تحت تنش گرماییهفتمین کنگره ملی گیاهان داروییشیرازپوستر1397
6تاثیر سطوح مختلف نانو امولسیون گیاه میخک بر بازده انرژی و پروتئین در جوجه های تغذیه شده از جیره های بر پایه گندمهمایش ملی گیاهان دارویی ایرانشیرازپوستر1397
7ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ و ﺧﻄﺮات ﻧﺎﻧﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬااولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایرانملاثانیپوستر1397
8وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻏﯿﺮ اﻧﺮژی زای ﻧﺌﻮﺗﺎم درﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایرانملاثانیپوستر1397
9ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻣﻮاج اوﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﯿﮏ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ زﻣﺎن اﺳﺘﺨﺮاج در ﻋﺼﺎره آﺑﯽ ﮔﯿﺎه ﻣﺮزهسومین همایش ملی دستاوردهای نوین در علوم کشاورزی و صنایع غذاییدانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهرپوستر1395