عبدالمهدی  بخشنده

 فعالیت های پژوهشی

 

عبدالمهدی بخشنده

در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی) : عبدالمهدی بخشنده رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی پژوهشی دانشگاه
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Abdolmehdi Bakhshandeh پست الکترونیک : abakhshandeh66@yahoo.com
تاریخ تولد : 1337/08/27 دانشکده/محل خدمت : کشاورزی
رشته تخصصی : فیزیولوژی گیاهی گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
آخرین مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی آدرس محل کار :
مرتبه علمی : استاد

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان محل اجرا سمت مدت طرح(ماه) تاریخ ارائه طرح به دانشکده/گروه

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نویسندگان نمایه نام نشریه سال چاپ شماره ضریب تاثیر
1بررسی تاثیر سطوح دما و رطوبت نسبی بر نگهداری بذور سیاهدانهسيدامير موسوي(پنجم)
,عبدالمهدي بخشنده(دوم)
,سيد عطااله سيادت(سوم)
,امين لطفي جلال آبادي(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***14004
2محتوای رنگدانه های فتوسنتزی و کیفیت دانه تریتیکاله تحت تأثیر مایکوریزا و کمپوست کود دامی غنی شده با زئولیتآيدين خدايي جوقان(سوم)
,عبدالمهدي بخشنده(دوم)
,علي مشتطي(چهارم)
,محمد رضا مرادي تلاوت(پنجم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***140010.27
3تاثیرپیری تسریع شده بر صفات جوانهزنی بذر خردل وحشی (.L arvensis Sinapsis ( در شرایط تنش شوریسيدامير موسوي(ارائه دهنده)
,عبدالمهدي بخشنده(اول)
,سيد عطااله سيادت(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1400100.2
4تأثیر محلول‌پاشی پتاسیم و بور بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی استویا (Stevia rebaudiana)عبدالمهدي بخشنده(دوم)
,عليرضا ابدالي مشهدي(سوم)
,محمد رضا مرادي تلاوت(چهارم)
,امين لطفي جلال آبادي(پنجم)
داخلیتولیدات گیاهی (علمی کشاورزی) - دانشگاه شهید چمران اهواز140020.05
5تأثیر پرایمینگ با اسید جیبرلیک بر مؤلفه‌های جوانه‌زنی و رشد اولیه گیاهچه بذر سرخارگل (Echinacea purpurea)سيدامير موسوي(چهارم)
,عبدالرضا سياهپوش(مسئول)
,عبدالمهدي بخشنده(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***140080.2
6اثر ورمی کمپوست بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در شرایط تنش گرمای آخر فصل در اهوازعلي مشتطي(دوم)
,آيدين خدايي جوقان(چهارم)
,عبدالمهدي بخشنده(سوم)
,احمد کوچک زاده(پنجم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***140040.32
7بهینه‌سازی و مدیریت مصرف آب در نیشکر با استفاده از مدل شبیه‌سازی آکواکراپ (مطالعه موردی کشت صنعت امیرکبیر، خوزستان)عبدالمهدي بخشنده(اول)
,محمد رضا مرادي تلاوت(سوم)
,سيروس جعفري(دوم)
داخلیعلوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی سابق) - دانشگاه صنعتی اصفهان140030.121
8ارزیابی مزرعه ای تنش کوتاه مدت گرما در قبل و بعد از گلدهی بر کربوهیدرات های محلول گندم نان بهاره (.Triticum aestivum L) در شرایط آب و هوایی اهوازخليل عالمي سعيد(سوم)
,عبدالمهدي بخشنده(اول)
,سيد عطااله سيادت(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13991
9اثر کمپوست کود دامی ترکیب شده با زئولیت و تلقیح مایکوریزا بر رشد و عملکرد تریتیکاله (X Tritico-secale Wittmack)آيدين خدايي جوقان(سوم)
,علي مشتطي(چهارم)
,عبدالمهدي بخشنده(دوم)
,محمد رضا مرادي تلاوت(پنجم)
داخلیپژوهشهای زراعی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد139910.117
10تأثیر سالیسیلیک اسید بر عملکرد و جذب عناصر غذایی گل‌گاوزبان اروپایی (.Borago officinalis L) در شرایط قطع آبیاریسيد عطااله سيادت(دوم)
,عبدالمهدي بخشنده(سوم)
,محمد رضا مرادي تلاوت(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139920.07
11ارزیابی مزرعه‌ای تنش کوتاه‌مدت گرما در قبل و بعد از گل‌دهی بر خصوصیات فیزیولوژیک گندم نان بهاره (.Triticum aestivum L) در شرایط آب‌ و هوایی اهوازسيد عطااله سيادت(دوم)
,عبدالمهدي بخشنده(سوم)
,خليل عالمي سعيد(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139920.326
12تأثیر محلول‌پاشی برگی سیلسیوم‌‌دی‌اکسید نانو و غیرنانو بر عملکرد و توزیع مجدد ماده‌ی خشک گندم در شرایط تنش خشکیعبدالمهدي بخشنده(اول و مسئول)
,محمدحسين قرينه(دوم)
,محمد رضا مرادي تلاوت(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139820.073
13برآورد آستانه‌های دمایی سبزشدن گیاهچه‌ی کلزای بهاره در مزرعهسيد عطااله سيادت(اول و مسئول)
,عبدالمهدي بخشنده(دوم)
,محمد رضا مرادي تلاوت(سوم)
داخلیعلوم گیاهان زراعی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران139810.041
14ارتباط محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک، اسید هیومیک و دفعات برداشت با عملکرد و کیفیت بابونه آلمانی (.Matricaria chamomilla L)عليرضا ابدالي مشهدي(دوم)
,عبدالمهدي بخشنده(سوم)
,امين لطفي جلال آبادي(چهارم)
داخلیدانش کشاورزی و تولید پایدار (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز139810.265
15بررسی برخی از خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) تحت تأثیر محلول‌پاشی اسید ‌سالیسیلیک و اسید ‌هیومیکعليرضا ابدالي مشهدي(دوم)
,عبدالمهدي بخشنده(سوم)
,امين لطفي جلال آبادي(چهارم)
داخلیتحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران139830.077
16تأثیر دور آبیاری، قارچ مایکوریزا و زئولیت بر عملکرد و کارآیی مصرف آب گیاه ماشمحمدحسين قرينه(دوم)
,عبدالمهدي بخشنده(سوم)
,امين لطفي جلال آبادي(چهارم)
داخلیبه زراعی کشاورزی (کشاورزی سابق) - مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران139820.052
17اثر تغییر روش برداشت بر شاخصهای زراعی و فیزیولوژیکی ارقام نیشکرسيد عطااله سيادت(اول)
,عبدالرضا سياهپوش(دوم)
,عبدالمهدي بخشنده(سوم)
,محمد رضا مرادي تلاوت(چهارم)
داخلیبوم شناسی کشاورزی -تخصصی شده دانشگاه فردوسی مشهد139810.112
18مقایسه شاخص های کمی و کیفی برداشت سبز و سوخته ارقام نیشکرسيد عطااله سيادت(اول)
,عبدالرضا سياهپوش(دوم)
,عبدالمهدي بخشنده(سوم)
,محمد رضا مرادي تلاوت(چهارم)
داخلیتولید گیاهان زراعی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان - با همکاری انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات139810.099
19ارزیابی شاخص های کیفی شربت در برداشت سبز و سوخته نیشکرسيد عطااله سيادت(اول و مسئول)
,عبدالرضا سياهپوش(دوم)
,عبدالمهدي بخشنده(سوم)
,محمد رضا مرادي تلاوت(چهارم)
داخلیتولیدات گیاهی (علمی کشاورزی) - دانشگاه شهید چمران اهواز139830.053
20اثر دوره‌های رشد و نمو بر عملکرد دانه گندم نان بهاره در شرایط تنش گرمای آخر فصل اهوازعلي مشتطي(اول و مسئول)
,سيد عطااله سيادت(دوم)
,خليل عالمي سعيد(سوم)
,عبدالمهدي بخشنده(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1397110.0
21ارزیابی عملکرد و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک گل‌گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) تحت تراکم بوته و تاریخ‌های مختلف کاشت در منطقه اهوازسيد عطااله سيادت(اول)
,عبدالمهدي بخشنده(دوم)
,محمد رضا مرادي تلاوت(سوم)
داخلیتحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران1397340.055
22کاربرد مفهوم زمان گرمایی جهت مدل سازی پاسخ جوانه زنی کلزا (Brassica napus L) به دماعبدالمهدي بخشنده(اول)
,سيد عطااله سيادت(دوم)
,محمد رضا مرادي تلاوت(سوم)
داخلیپژوهشهای زراعی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد139710.096
23Quantifying the germination response of spring canola (Brassica napus L.) to temperatureعبدالمهدي بخشنده(اول)
,سيد عطااله سيادت(دوم)
,محمد رضا مرادي تلاوت(سوم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13971223.181
24کمی سازی پاسخ بازدارندگی گرمایی جوانه زنی بذر در ارقام مختلف کلزاعبدالمهدي بخشنده(اول)
,سيد عطااله سيادت(دوم)
,محمد رضا مرادي تلاوت(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139720.0
25برآورد نیاز درجه‌-روزرشد مراحل فنولوژیک و رشد گل‌گاوزبان در تاریخ و تراکم‌های متفاوتسيد عطااله سيادت(اول)
,عبدالمهدي بخشنده(دوم)
,محمد رضا مرادي تلاوت(سوم)
داخلیپژوهشهای زراعی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد139720.096
26پاسخ بیوشیمیایی و عملکردی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) به محلول‌پاشی سالیسیلیک اسید در شرایط تغذیه نیتروژنیعليرضا ابدالي مشهدي(دوم)
,سيد عطااله سيادت(چهارم)
,عبدالمهدي بخشنده(پنجم)
, عادل پشت دار(اول)
داخلیتحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران139720.055
27اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد گل و برخی صفات مهم زراعی گل‌گاوزبان اروپاییسيد عطااله سيادت(اول)
,عبدالمهدي بخشنده(دوم)
,محمد رضا مرادي تلاوت(سوم)
داخلیپژوهشهای تولید گیاهی (علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان سابق) - دانشگاه گرگان139710.044
28کاربردپذیری توابع توزیع احتمال در مدل های زمان گرمایی جهت مدل سازی پاسخ جوانه زنی کلزای بهاره به دماعبدالمهدي بخشنده(اول و مسئول)
,سيد عطااله سيادت(دوم)
,محمد رضا مرادي تلاوت(سوم)
داخلیعلوم گیاهان زراعی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران139730.041
29اثر تنش گرمای آخر فصل بر رشد دانه و عملکرد کمی و کیفی گندم نان بهاره در اهوازعلي مشتطي(اول و مسئول)
,سيد عطااله سيادت(دوم)
,خليل عالمي سعيد(سوم)
,عبدالمهدي بخشنده(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139740.029
30The role of light and Gibberellic Acid on cardinal temperatures and thermal time required for germination of Charnushka (Nigella sativa) seedسيدامير موسوي(مسئول)
,عبدالمهدي بخشنده(چهارم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13971323.849
31پاسخ فیزیولوژیک و زراعی گندم به کاربرد ‌روی در آبیاری با آب شوراحمد کوچک زاده(دوم)
,عبدالمهدي بخشنده(سوم)
, عادل پشت دار(پنجم)
داخلیمهندسی زراعی (علمی کشاورزی سابق) - دانشگاه شهید چمران اهواز139710.033
32اثر تنش گرمای آخر فصل بر عملکرد و تحمل گرما گندم نانعلي مشتطي(اول)
,سيد عطااله سيادت(دوم)
,خليل عالمي سعيد(سوم)
,عبدالمهدي بخشنده(چهارم)
International Journal of Plant Production1396111.069
33تغییرات مورفوفیزیولوژی و فیتوشیمیایی آویشن به قطع آبیاری و کاربرد کیتوزانسيد عطااله سيادت(دوم)
,عبدالمهدي بخشنده(سوم)
بین المللیACTA PHYSIOLOGIAE PLANTARUM139691.36
34اثر متقابل تنش خشکی و کاربرد کیتوزان بر خصوصیات فیزیولوژیک و عملکرد اسانس آویشنسيد عطااله سيادت(دوم)
,عبدالمهدي بخشنده(سوم)
بین المللیThe Crop journal139650.0
35تأثیر اسیدسولفوریک و کودهای زیستی بر میزان کامازولن، اسانس و ویژگی‌های کمی بابونۀ آلمانی (Matricaria Chamomilla L)عليرضا ابدالي مشهدي(اول)
,مريم مرادي مجد(دوم)
,عبدالمهدي بخشنده(سوم)
,احمد کوچک زاده(چهارم)
داخلیعلوم گیاهان زراعی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران139630.033
36اثر مصرف کود نیتروژن و محلول‌پاشی سیتوکنین بر عملکرد دانه و صفات فیزیولوژیک گندم (Triticum aestivum L) رقم چمران در شرایط تنش گرمای انتهای فصل قاطعي علي(اول و مسئول)
,عبدالمهدي بخشنده(دوم)
,عليرضا ابدالي مشهدي(سوم)
,سيد عطااله سيادت(چهارم)
,خليل عالمي سعيد(پنجم)
,محمدحسين قرينه(ششم)
داخلیعلوم زراعی ایران - انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات139540.154
37واکنش توزیع مجدد مواد فتوسنتزی ارقام گندم نان بهاره در تراکم های مختلف یولاف وحشی موسوي سيد هاشم(اول)
,سيد عطااله سيادت(دوم)
,خليل عالمي سعيد(سوم)
,عبدالمهدي بخشنده(پنجم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139518
38بررسی پاسخ اکولوژیک و فیتوشیمیایی گیاه دارویی .Mentha piperita در سطوح مختلف کودهای نیتروژنی در منطقه خوزستانعليرضا ابدالي مشهدي(اول)
,سيد عطااله سيادت(سوم)
,عبدالمهدي بخشنده(چهارم)
, عادل پشت دار(اول)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139510.08
39تاثیر سطوح و منابع مختلف کود نیتروژن بر محتوی و ترکیبات اسانس نعناع فلفلیعليرضا ابدالي مشهدي(دوم)
,سيد عطااله سيادت(چهارم)
,عبدالمهدي بخشنده(پنجم)
, عادل پشت دار(اول)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13951
40اثر نوع و میزان کود نیتروژن بر عملکرد و کارایی مصرف آب و نیتروژن در نعناع فلفلیعليرضا ابدالي مشهدي(دوم)
,سيد عطااله سيادت(چهارم)
,عبدالمهدي بخشنده(پنجم)
, عادل پشت دار(اول)
علوم زراعی ایران - انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات13951
41تأثیر سطوح مختلف نیتروژن و زئولیت طبیعی بر خصوصیات کمی و کیفی استویا در شرایط آب و هوای اهوازعبدالمهدي بخشنده(اول)
,محمدحسين قرينه(دوم)
,عليرضا ابدالي مشهدي(سوم)
,محمد رضا مرادي تلاوت(چهارم)
پژوهشهای زراعی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد139520.071
42تأثیر محلول‌پاشی نیتروژن بر عملکرد کلزا (Brassica napus L.) و شاخص‌های کارآیی جذب و مصرف نیتروژن در تاریخ‌های مختلف کاشتمحمد رضا مرادي تلاوت(اول)
,سيد عطااله سيادت(دوم)
,عبدالمهدي بخشنده(سوم)
پژوهشهای زراعی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد139530.071
43تعیین روابط علی بین صفات مورفوفیزیولوژیک موثر بر تحمل ارقام گندم نان بهاره به یولاف وحشی موسوي سيد هاشم(اول)
,سيد عطااله سيادت(دوم)
,خليل عالمي سعيد(سوم)
,عبدالمهدي بخشنده(پنجم)
پژوهشهای زراعی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد139540.049
44اثر محلول‌پاشی ترکیبات شیمیایی تسریع‌کننده رسیدگی بر عملکرد، کیفیت و رسیدگی تکنولوژیک نیشکر (Saccharum officinarum L.)عبدالمهدي بخشنده(اول)
,محمد رضا مرادي تلاوت(دوم)
علوم زراعی ایران - انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات1394
45اثر کاشت دیرهنگام و محلول پاشی نیتروژن بر عملکرد دانه و روغن کلزا در شرایط آب و هوایی اهوازمحمد رضا مرادي تلاوت(اول و مسئول)
,سيد عطااله سيادت(دوم)
,عبدالمهدي بخشنده(سوم)
علوم زراعی ایران - انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات1394
46بررسی اثر مواد جاذب‏الرطوبه، کود‏های آلی و شیمیایی بر عملکرد کمی گیاه دارویی خرفه در منطقه اهوازعليرضا ابدالي مشهدي(اول)
,عبدالمهدي بخشنده(دوم)
,امين لطفي جلال آبادي(سوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1394
47اثر سطوح نیتروژن و محلول پاشی سیتوکینین بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در شرایط تنش گرمای انتهای فصل در اهوازخليل عالمي سعيد(چهارم)
,عبدالمهدي بخشنده(اول)
,عليرضا ابدالي مشهدي(دوم)
,سيد عطااله سيادت(سوم)
,محمدحسين قرينه(پنجم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1394
48ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد گندم در پاسخ به کاهش کود نیتروژن و بذر مصرفی تحت شرایط کشاورزی پایدارمحمدحسين قرينه(دوم)
,عبدالمهدي بخشنده(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13942
49بررسی تاثیر کم آبی و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر عمکلرد اجزای عملکرد و کارایی مصرف اب سیب زمینیمحمدحسين قرينه(دوم)
,عبدالمهدي بخشنده(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13941

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شیوه ارائه سال
1واکنش رشد، عملکرد، ‌جذب و مصرف نیتروژن ارقام کینوا به سطوح کود نیتروژندومین همایش ملی پژوهش‌های کشاورزی و زیست‌محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1400
2واکنش مورفوفیزیولوژی و عملکرد سه رقم کینوا به سطوح نیتروژن در منطقه‌ باوی، خوزستانهفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایراندانشگاه شهید باهنر کرمانپوستر1400
3واکنش رشد و عملکرد گیاه استویا تحت تاثیر محلول پاشی پتاسیم و بوربیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذاییخوزستانپوستر1399
4اثر سطوح کم‌آبیاری بر تولید بچه‌ذرت (Baby corn) تحت تأثیر تلفیق کمپوست کود دامی و کود شیمیاییدومین کنفرانس بین‌المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسومدانشگاه محقق اردبیلیپوستر1398
5اثر ورمی کمپوست بر برخی صفات فیزیولوژیک گندم و خصوصیات کیفی خاک در شرایط تنش گرمای آخر فصلشانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایرانملاثانیپوستر1398
6اثر تیمار پیری تسریع شده بر جوانه زنی و تغییرات آنزیم کاتالاز در بذر گیاهان خانواده براسیکا (کلزا و خردل وحشی)شانزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1398
7اثر سطوح ورمی کمپوست بر خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی گندم به تنش گرمای آخر فصل در اهوازپانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایرانکرجپوستر1397
8بررسی چگونگی روند تغییرات عملکرد، اجزای عملکرد، پایداری غشای سلول و محتوای نسبی آب برگ گل گاوزبان اروپایی تحت تأثیر تراکم و تاریخ کاشتپانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایرانموسسه تحقیقات اصلاح و تهیه‌ی بذر و نهال ایران، کرجپوستر1397
9پاسخ جوانهزنی بذور سیاهدانه(Nigella sativa L.) به دما و مدت زمان نگهداریسومین کنگره بین‌المللی و پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایرانکرجپوستر1397
10اثر کمپوست زئولیتی و قارچ مایکوریزا بر شاخص سبزینگی و عملکرد کیفی تریتیکالهاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1397
11بررسی اثر همزیستی مایکوریزا و کود زئولیتی بر ویژگی های فیزیولوژیک و ریخت شناسی تریتیکالهدومین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی،زمین سالمکرج- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهرانپوستر1397
12اثر تاریخ کاشت های زمستانه و بهاره بر عملکرد برخی ارقام برنج کشت نشایی در خوزستانپنجمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایراندانشگاه زنجانپوستر1396
13بررسی اثر قارچ Piriformospora indica و زئولیت برصفات کمی و کیفی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) رقم پروسو ) Presovدومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در زراعت و اصلاح نباتاتدماوندپوستر1396
14تاثیر نانوکلات آهن بر شاخص های جوانهزنی بذور سرخارگل).(Echinacea purpurea Lچهارمین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایرانکرجپوستر1396
15بررسی اثر الگوی کاشت و تراکم بوته بر کنترل علف های هرز ذرت در منطقه بهبهانهفتمین همایش ملی علوم علف های هرز ایرانگرگانپوستر1396
16در استان خوزستان CP73- مطالعه تغییرات کمی و کیفی و رسیدگی تکنولوژیک نیشکر واریته 21دومین کنگره‌ی بین‌المللی و چهاردهمین کنگره‌ی ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایراندانشگاه گیلانپوستر1395
17بررسی چگونگی توزیع مقدار بریکس در طول ساقه نیشکر با استفاده از روش رگرسیونیهمایش ملی یافته های پژوهشی و فناوری در اکوسیستم های طبیعی و کشاورزیتهرانپوستر1395
18بررسی تأثیر عملیات دیسک – ماله راتونینگ ، در کاهش زمان آبیاری و مقدارآب مصرفی نیشکرهمایش ملی یافته های پژوهش و فناوری در اکوسیستم های طبیعی و کشاورزیتهرانپوستر1395
19مطالعه تغییرات کیفی ساقه نیشکر طی مراحل رشد براساس درجه روزرشد در استان خوزستانچهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایراندانشگاه تربیت مدرسپوستر1394