نیلوفر  اشک تراب

 فعالیت های پژوهشی

 

نیلوفر اشک تراب

در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی) : نیلوفر اشک تراب رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی پژوهشی دانشگاه
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : پست الکترونیک : nilo.ashktorab@gmail.com
تاریخ تولد : 1365/11/27 دانشکده/محل خدمت : مهندسی زراعی و عمران روستایی
رشته تخصصی : اقتصاد کشاورزی گروه آموزشی : اقتصاد کشاورزی
آخرین مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی آدرس محل کار : دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
مرتبه علمی : استادیار

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان محل اجرا سمت مدت طرح(ماه) تاریخ ارائه طرح به دانشکده/گروه
1ارزیابی گزینه¬های سیاستی جهت ترغیب کشاورزان به اتخاذ الگوی بهینه پیوند آب-انرژی-غذا: کاربرد مدل عامل بنیانخارج از دانشگاه (نام ببرید)همکار0

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نویسندگان نمایه نام نشریه سال چاپ شماره ضریب تاثیر
1نقش فعالیت‌های کشاورزی بر تخریب محیط زیست بر پایه ردپای بوم شناختی در کشورهای منتخب منانيلوفر اشک تراب(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***14011
2Mathematical programming approaches for modeling a sustainable cropping pattern under uncertainty: a case study in Southern Iranمصطفي مرداني(اول و مسئول)
,نيلوفر اشک تراب(دوم)
بین المللیEnvironment, development and sustainability140183.219
3Evaluation of the policy options to adopt a water-energy-food nexus pattern by farmers: Application of optimization and agent-based modelsمحمد نوشاد(سوم)
,عباس ميرزايي(اول و مسئول)
,نيلوفر اشک تراب(دوم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***140115.411
4Sustainable livelihood framework-based assessment of drought resilience patterns of rural households of Bakhtegan basin, Iranنيلوفر اشک تراب(دوم)
بین المللیECOLOGICAL INDICATORS14001078174.958
5Future virtual water flows under climate and population change scenarios: focusing on its determinantsنيلوفر اشک تراب(اول و مسئول)
بین المللیJournal of Water and Climate Change140071.9
6تعیین الگوی تاب آوری استان های ایراننيلوفر اشک تراب(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1400380.26
7بررسی راهبردهای توسعه بورس کالای کشاورزی در استان فارس: تلفیق روش SWOTبا تحلیل سلسله مراتبینيلوفر اشک تراب(اول و مسئول)
داخلیتحقیقات اقتصاد کشاورزی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت139910.235
8حسابداری ردپای آب محصولات زراعی اصلی در استان فارسنيلوفر اشک تراب(اول و مسئول)
داخلیتحقیقات اقتصاد کشاورزی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت139910.235
9انتقال مجازی آب از طریق تجارت بین استانی غلات در ایراننيلوفر اشک تراب(اول و مسئول)
داخلیاقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی سابق) - دانشگاه فرودسی مشهد139810.171

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شیوه ارائه سال
1اثر کرونا ویروس بر رشد اقتصادی و آینده انتشار گاز دی اکسید کربن در کشورهای با درآمد متوسط و پاییندوازدهمین کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی ایراندانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستانسخنرانی1400