خلیل  میرزاده

 فعالیت های پژوهشی

 

خلیل میرزاده

در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی) : خلیل میرزاده رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی پژوهشی دانشگاه
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Khalil Mirzadeh پست الکترونیک : mirzadeh2005@gmail.com
تاریخ تولد : 1350/01/01 دانشکده/محل خدمت : علوم دامی و صنایع غذایی
رشته تخصصی : دامپزشکی گروه آموزشی : علوم دامی
آخرین مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی آدرس محل کار : دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان- شهرستان ملاثانی
مرتبه علمی : استادیار

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
دامپزشکیدکترای تخصصی1372دانشگاه شهید چمران اهواز

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
عضو هیأت علمیخوزستان-ملاثانی-دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان1372/06/16

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان محل اجرا سمت مدت طرح(ماه) تاریخ ارائه طرح به دانشکده/گروه

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نویسندگان نمایه نام نشریه سال چاپ شماره ضریب تاثیر
1Evaluation of various levels of sweet almond meal as a source of protein on the production variables and immune response of broiler chickensسميه سالاري(دوم)
,خليل ميرزاده(سوم)
,محسن ساري(چهارم)
,محمدرضا قرباني(پنجم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***140021.95
2تأثیر برون تنی سطوح مختلف عصاره نعنافلفلی بر فراسنجه های کیفی منی در قوچ عربیصالح طباطبائي وکيلي(دوم)
,خليل ميرزاده(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***140010.101
3بررسی تاثیر تزریق درون تخم سطوح مختلف عصاره گیاه خرفه بر فراسنجه های تولیدمثلی و خونی در بلدرچین ژاپنیصالح طباطبائي وکيلي(دوم)
,خليل ميرزاده(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***140030.17
4مطالعه چندشکلی در ژن دی آسیل گلیسرول آسیل ترانسفراز (DGAT1) شترهای تک کوهانه خوزستانجمال فياضي(اول)
,محمود نظري(دوم)
,خليل ميرزاده(چهارم)
داخلیدامپزشکی (پژوهش و سازندگی سابق) - وزارت جهاد کشاورزی140040.051
5اثر عصاره گیاه مارچوبه بر کیفیت منی قوچ عربی طی ذخیره سازی به حالت مایع در دمای چهار درجه سانتی گرادخليل ميرزاده(دوم)
,صالح طباطبائي وکيلي(سوم)
داخلیتولیدات دامی (کشاورزی سابق) - مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران140040.047
6مطالعه ارتباط غلظت پلاسمایی هورمونهای لپتین و پروژسترون خون در مراحل قبل و بعد از بلوغ جنسی جوانه گاوهای ماده نجدیمرتضي مموئي(اول و مسئول)
,خليل ميرزاده(سوم)
,صالح طباطبائي وکيلي(پنجم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1400320.171
7The Effect of Feeding Tribulus terrestris Plant Powder on Growth Performance, Digestibility, Rumen and Blood Parameters of Iranian Arabic Lambsطاهره محمد آبادي(اول)
,خليل ميرزاده(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***140040.033
8بررسی اثرات سطوح مختلف ویتامین A جیره ای بر مرحله تلفات رویانی، میزان هورمونهای استروئیدی و اندام های تولیدمثلی در بلدرچین ژاپنیصالح طباطبائي وکيلي(دوم)
,خليل ميرزاده(سوم)
,علي آقايي(چهارم)
داخلیپژوهشهای جانوری( زیست شناسی ایران سابق ) انجمن زیست شناسی ایران139910.258
9اثر پودر گیاه خارخاسک بر غلظت هورمونهای تیروئیدی و IGF-1 سرم خون بره های نر عربیخليل ميرزاده(دوم)
,صالح طباطبائي وکيلي(سوم)
داخلیتولیدات دامی (کشاورزی سابق) - مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران139910.103
10The effect of biofloc produced from fish farming system on nutrients digestibility, rumen fermentation, feeding behavior and blood parameters of Najdi goatsطاهره محمد آبادي(دوم)
,مرتضي چاجي(سوم)
,خليل ميرزاده(چهارم)
داخلیVeterinary Research Forum139940.893
11بررسی تاثیر سطوح مختلف عصاره سیر بر فراسنجه های کیفی اسپرم در قوچ عربیصالح طباطبائي وکيلي(دوم)
,خليل ميرزاده(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139930.013
12تعیین غلظت برخی عناصر معدنی در خون جنس‌های مختلف شترهای تک کوهانه در سن و شرایط مختلف فیزیولوژیکمرتضي چاجي(ارائه دهنده)
,مرتضي مموئي(چهارم)
,خليل ميرزاده(پنجم)
,هدايت اله روشنفکر(ششم)
داخلیتحقیقات دامپزشکی - دانشگاه تهران139830.036
13مطالعه ارتباط غلظت پلاسمایی هورمون های لپتین و تستوسترون خون در مراحل قبل و بعد از پیوبرتی جوانه گاوهای نجدیمرتضي مموئي(اول و مسئول)
,خليل ميرزاده(سوم)
,صالح طباطبائي وکيلي(پنجم)
داخلیعلوم دامی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران139830.034
14بررسی اثر گیاه خارخاسک بر نسبت جنسیت اسپرم قوچ عربی با تکنیک Real time qPCRمحمدتقي بيگي نصيري(دوم)
,محمود نظري(سوم)
,خليل ميرزاده(چهارم)
داخلیتولیدات دامی (کشاورزی سابق) - مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران139840.056
15بررسی تأثیر سطوح مختلف پروتئین جیره ای بر عملکرد تولیدی و برخی فراسنجه های خونی در بلدرچین ژاپنیصالح طباطبائي وکيلي(دوم)
,خليل ميرزاده(سوم)
,علي آقايي(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13982
16ارزیابی انفرادی و ترکیبی قابلیت هضم و تخمیر گیاهان شورزی سلمکی ساقه‌سفید، سیاه‌شور و اشنان در شترهای یک کوهانهاکبر ابرغاني (اول)
,مرتضي چاجي(دوم)
,مرتضي مموئي(چهارم)
,خليل ميرزاده(پنجم)
,هدايت اله روشنفکر(ششم)
داخلیعلوم دامی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران139710.024
17تجزیه‌پذیری شکمبه‌ای مواد مغذی گیاهان شورزی سلمکی ساقه‌سفید، سیاه‌شور و اشنان به‌صورت انفرادی یا مخلوط در شترهای یک کوهانهاکبر ابرغاني (اول)
,مرتضي چاجي(اول و مسئول)
,مرتضي مموئي(سوم)
,خليل ميرزاده(پنجم)
,هدايت اله روشنفکر(ششم)
داخلیپژوهشهای علوم دامی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد1397۳0.021
18بررسی تاثیر جیره های حاوی سطوح مختلف مغز بلوط بر هضم، تخمیر و تجزیه پذیری شکمبه ای گاو و گاومیش در خوزستانطاهره محمد آبادي(دوم)
,هدايت اله روشنفکر(سوم)
,مرتضي چاجي(سوم)
,خليل ميرزاده(پنجم)
داخلیپژوهشهای علوم دامی (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز1397۳0.058
19تعیین مقدار تولید پروتئین میکروبی با استفاده از مشتقات بازهای پورینی دفع شده در ادرار شترهای یک کوهانه تغذیه شده با مقادیر مختلف سلمکی ساقه سفیدمرتضي چاجي(دوم)
,اکبر ابرغاني (اول)
,مرتضي مموئي(چهارم)
,خليل ميرزاده(پنجم)
,هدايت اله روشنفکر(ششم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1396180.119
20تأثیر سطوح مختلف برگ پستة وحشی )بنه( بر آنزیم های کبدی، فراسنجه های خونی و شاخص های عملکردی جوجه های گوشتیخليل ميرزاده(دوم)
,طاهره محمد آبادي(سوم)
,محمد بوجارپور(چهارم)
داخلیتولیدات دامی (کشاورزی سابق) - مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران139630.097
21اثر سطوح مختلف اسانس مروتلخ بر عملکرد و برخی فراسنجه های خونی و ایمنی جوجه های گوشتی تحت تنش گرماییسميه سالاري(دوم)
,احمد طاطار(سوم)
,محسن ساري(چهارم)
,خليل ميرزاده(پنجم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139640.034
22تأثیر سطوح مختلف آلبومین سرم گاوی (BSA) بر کیفیت منی قوچ عربی طی ذخیره آن در 5 درجه سانتی گرادصالح طباطبائي وکيلي(اول و مسئول)
,مرتضي مموئي(سوم)
,خليل ميرزاده(چهارم)
داخلیپژوهشهای جانوری( زیست شناسی ایران سابق ) انجمن زیست شناسی ایران139640.176
23بررسی تأثیر مغز میوة بلوط بر قابلیت هضم، تخمیر شکمبه ای، رفتار نشخوار و فراسنجه های خونی گوسفند عربی و بز نجدیطاهره محمد آبادي(اول)
,خليل ميرزاده(دوم)
,مرتضي چاجي(سوم)
,محمود قاسمي نژاد رائيني(چهارم)
داخلیتولیدات دامی (کشاورزی سابق) - مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران139640.097
24آثار فرآوری کاه کنجد با فشار بخار پایین و مواد شیمیایی بر هضم پذیری و تخمیر، جمعیت پروتوزوا، رفتار نشخوار و برخی فراسنجه های خونی گوسفند عربیطاهره محمد آبادي(ارائه دهنده)
,خليل ميرزاده(سوم)
,مرتضي چاجي(چهارم)
,محمود قاسمي نژاد رائيني(پنجم)
داخلیتولیدات دامی (کشاورزی سابق) - مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران139640.097
25مقایسه گوارش پذیری، توازن نیتروژن رفتار تغذیه ای بره های تغذیه شده با جیره کاملا مخلوط به دو صورت بلوک و مشطاهره محمد آبادي(اول)
,مرتضي چاجي(سوم)
,خليل ميرزاده(چهارم)
داخلیعلوم دامی (پژوهش و سازندگی سابق) - وزارت جهاد کشاورزی13961180.028
26STUDY OF BIOFLOC PRODUCTION FROM FISH BREEDING SYSTEM AND USING AS SUPPLEMENT IN RUMINANTطاهره محمد آبادي(دوم)
,مرتضي چاجي(سوم)
,خليل ميرزاده(چهارم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13961
27Effect of Different Levels of Milk Thistle (Silybum Marianum) in Diets Containing Cereal Grains with Different Ruminal Degradation Rate on Rumen Bacteria of Khuzestan Buffaloزينب نيک زاد(اول)
,مرتضي چاجي(دوم)
,خليل ميرزاده(سوم)
,طاهره محمد آبادي(چهارم)
,محسن ساري(پنجم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139630.108
28اثرات سطوح مختلف نانوسلنیوم محلول در آب بر عملکرد، جمعیت باکتریایی ایلئوم، خصوصیات استخوان درشتنی، برخی فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون و کیفیت بستر در جوجه‌های گوشتیخليل ميرزاده(دوم)
,صالح طباطبائي وکيلي(سوم)
,مرتضي چاجي(چهارم)
داخلیپژوهشهای علوم دامی (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز139640.17
29بررسی اثر جایگزینی گیاه سوبابل (Leucaena leucocephala) به جای یونجه بر عملکرد بزهای شیرده نجدیطاهره محمد آبادي(دوم)
,صالح طباطبائي وکيلي(سوم)
,مرتضي چاجي(چهارم)
,خليل ميرزاده(پنجم)
داخلیپژوهشهای علوم دامی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد139620.023
30تأثیر سطوح مختلف ویتامین A جیرهای بر فراسنجه های تولیدمثلی و تولیدی در بلدرچین ژاپنیصالح طباطبائي وکيلي(دوم)
,خليل ميرزاده(سوم)
,علي آقايي(چهارم)
داخلیعلوم دامی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران139620.024
31اثرات تانن اسپرس عمل‌آوری شده با آب یا اوره برجمعیت میکروبی شکمبه، فراسنجه‌های تولید گاز و تخمیربرون‌تنیمرتضي چاجي(دوم)
,محمد بوجارپور(سوم)
,خليل ميرزاده(چهارم)
,بهروز ياراحمدي(اول)
داخلیدامپزشکی ایران - دانشگاه شهید چمران اهواز139630.113
32بررسی تاثیر سطوح مختلف اسیدآمینه گلوتامین بر کیفیت منی قوچ عربی طی زمان های مختلف ذخیره سازی به حالت مایع در 5 درجه سانتی گرادصالح طباطبائي وکيلي(اول و مسئول)
,مرتضي مموئي(سوم)
,خليل ميرزاده(چهارم)
داخلیعلوم دامی (پژوهش و سازندگی سابق) - وزارت جهاد کشاورزی13961150.016
33بررسی ارتباط بین هورمونهای تیروییدی با تستوسترون و برخی متابولیتهای سرم خون در فصل تولیدمثل و خارج از فصل تولیدمثل نریان عربخليل ميرزاده(دوم)
,صالح طباطبائي وکيلي(سوم)
,مرتضي مموئي(چهارم)
داخلیپژوهشهای علوم دامی (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز139540.017
34بررسی اثر سن و فصل بر کارکرد غده تیروئید در نریان عرب مداحي-ياور(اول)
,خليل ميرزاده(دوم)
,صالح طباطبائي وکيلي(سوم)
,مرتضي مموئي(چهارم)
داخلیپژوهشهای علوم دامی (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز139530.05
35تاثیر هورمونهای اکسی توسین و پروستاگلندین F2α بر فعالیت تولیدمثلی قوچ عربیصالح طباطبائي وکيلي(اول)
,مرتضي مموئي(دوم)
,خليل ميرزاده(سوم)
,مرتضي چاجي(چهارم)
پژوهشهای علوم دامی (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز139540.05
36بررسی تغییرات مقدار هورمونهای تیروییدی و فراسنجه های سرم خون میش های عربی در مراحل پیش از آبستنی، آبستنی و پس از زایمانمرتضي مموئي(اول)
,صالح طباطبائي وکيلي(دوم)
,محسن ساري(سوم)
,خليل ميرزاده(چهارم)
پژوهشهای علوم دامی (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز139540.05
37اثر اسپرس به عنوان منبع تانن و نسبت علوفه به کنسانتره بر قابلیت هضم، تخمیر شکمبه، تولید و ترکیب شیرمیش های شیردهمرتضي چاجي(دوم)
,محمد بوجارپور(سوم)
,خليل ميرزاده(چهارم)
,بهروز ياراحمدي(اول)
علوم دامی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران139540.026
38تاثیر دانه آنیسون (Pimpinella anisum L) بر عملکرد، سیستم ایمنی، فعالیت آنتی اکسیدانی و غلظت استروژن خون جوجه های گوشتیصالح طباطبائي وکيلي(دوم)
,خليل ميرزاده(سوم)
,سميه سالاري(چهارم)
تولیدات دامی (کشاورزی سابق) - مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران139510.143
39بررسی تاثیر زرده های تخم پرندگان مختلف در رقیق کننده تریس بر کیفیت منی قوچ عربی در شرایط مایعمرتضي مموئي(دوم)
,صالح طباطبائي وکيلي(سوم)
,خليل ميرزاده(چهارم)
علوم دامی (پژوهش و سازندگی سابق) - وزارت جهاد کشاورزی13951110.016
40تاثیر سطوح مختلف ویتامین C و ال-کارنتین بر عملکرد و برخی فراسنجه های ایمنی و خونی جوجه های گوشتی تحت تنش گرماییسميه سالاري(دوم)
,خليل ميرزاده(سوم)
,علي آقايي(چهارم)
پژوهشهای علوم دامی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد139510.2
41تعیین ترکیب شیمیایی، قابلیت هضم و تجزیه‌پذیری علوفه اسپرس آبی و دیم عمل آوری شده با اوره در گوسفندبهروز ياراحمدي(اول)
,مرتضي چاجي(دوم)
,محمد بوجارپور(سوم)
,خليل ميرزاده(چهارم)
پژوهش در نشخوار کنندگان139520.072
42بررسی تأثیر جیره های حاوی گیاه مرتعی سوبابل بر قابلیت هضم و تخمیر شکمبه‌ای و برخی فراسنجه‌های خونی گوسفند عربیطاهره محمد آبادي(دوم)
,صالح طباطبائي وکيلي(سوم)
,مرتضي چاجي(چهارم)
,خليل ميرزاده(پنجم)
دامپزشکی ایران - دانشگاه شهید چمران اهواز139530.023
43تأثیر استفاده از زئولیت طبیعی و نانوزئولیت در جیره بر فلور میکروبی روده، خصوصیات استخوان درشت نی و عملکرد در جوجه های گوشتیمرتضي مموئي(سوم)
,خليل ميرزاده(دوم)
,احمد طاطار(چهارم)
,محمد حجتي(پنجم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13952009-67760.072
44Enzyme-free amplification and detection of bovine viral diarrhea virus RNA using hybridization chain reaction and gold nanoparticlesخليل ميرزاده(سوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13951003.376
45اثر اسپرس و نسبت علوفه به کنسانتره بر توازن نیتروژن، بیوهیدروژناسیون وترکیب اسیدهای چرب شیر در میش‌های شیردهبهروز ياراحمدي(اول)
,مرتضي چاجي(دوم)
,محمد بوجارپور(سوم)
,خليل ميرزاده(چهارم)
تولیدات دامی (کشاورزی سابق) - مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران139530.143
46بررسی اثر کاشت ملاتونین بر عملکرد غده فوق کلیه میش نژاد عربی در خارج از فصل تولیدمثلیمرتضي مموئي(دوم)
,صالح طباطبائي وکيلي(سوم)
,خليل ميرزاده(چهارم)
دامپزشکی (پژوهش و سازندگی سابق) - وزارت جهاد کشاورزی1394 0.051
47وضعیت بروز فحلی و غلظت هورمون های استروژن و پروژسترون سرم خون میش های عربی همزمان شده با سیدر در خارج از فصل تولیدمثلصالح طباطبائي وکيلي(دوم)
,مرتضي مموئي(سوم)
,خليل ميرزاده(چهارم)
,محمد بوجارپور(پنجم)
پژوهشهای علوم دامی (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز1394 0.05
48ارزیابی ترکیب شیمیایی انرزی قابل متابولیسم و گوارش پذیری سه گیاه شورپسند مورد تعلیف شتراکبر ابرغاني (اول)
,مرتضي چاجي(دوم)
,مرتضي مموئي(چهارم)
,خليل ميرزاده(پنجم)
,هدايت اله روشنفکر(ششم)
علوم دامی (پژوهش و سازندگی سابق) - وزارت جهاد کشاورزی1394 0.016
49تأثیر جیر ه های حاوی سطوح مختلف خارمریم (Silybum marianum) و دانه هایی با سرعت تجزیه متفاوت بر قار چ های شکمبه گاومیش خوزستانزينب نيک زاد(اول)
,مرتضي چاجي(دوم)
,خليل ميرزاده(سوم)
,طاهره محمد آبادي(چهارم)
,محسن ساري(پنجم)
تحقیقات دامپزشکی - دانشگاه تهران1394 0.01
50اثر جیره های حاوی سطوح مختلف دانه ی زنیان و ویتامین E بر خصوصیات کیفی تخم مرغ، عملکرد و وضعیت آنتی اکسیدانی خون در مرغ های تخمگذارطاهره رشيدي مجد(اول)
,خليل ميرزاده(دوم)
,مرتضي چاجي(سوم)
,مرتضي مموئي(چهارم)
دامپزشکی ایران - دانشگاه شهید چمران اهواز1394 0.023
51ارزیابی ترکیب شیمیایی، انرژی قابل متابولیسم و گوارش پذیری سه گیاه شورپسند مورد تعلیف شتر به روش آزمایشگاهیاکبر ابرغاني (اول)
,مرتضي چاجي(دوم)
,مرتضي مموئي(چهارم)
,خليل ميرزاده(پنجم)
,هدايت اله روشنفکر(ششم)
علوم دامی (پژوهش و سازندگی سابق) - وزارت جهاد کشاورزی1394

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شیوه ارائه سال
1اهمیت دانه کتان به عنوان منبع امگا 3 در عملکرد تولیدمثلی مرغ و خروس مادر گوشتیدومین همایش ملی پژوهش های کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1400
2مروری بر تاثیر زنجبیل روی عملکرد تولیدمثلی گله های مادر گوشتیدومین همایش ملی پژوهش های کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1400
3اثر تزریق انسولین بر صفات تولیدمثلی گاوهای شیرده هلشتایننهمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی غلوم دامی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریپوستر1400
4اثر تزریق انسولین بر برخی صفات تولید شیر در گاوهای شیرده هلشتاین پس از زایماننهمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی غلوم دامی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریپوستر1400
5تاثیر پودر زنجبیل بر اسکور سینه و پشت خروس های مادر گوشتی بعد از پیک تولیدسومین کنفرانس بین المللی مطالعات مهندسی کشاورزی،زراعت و اصلاح نباتاتتهرانسخنرانی1400
6تاثیر پودر زنجبیل بر تیتر آنتی بادی نیوکاسل در خروس های مادر گوشتیسومین کنفرانس بین المللی مطالعات مهندسی کشاورزی،زراعت و اصلاح نباتاتتهرانپوستر1400
7مرور اجمالی بر تلقیح مصنوعی در صنعت طیورسومین کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکیتهرانپوستر1399
8مدیریت تغذیه ای و تشخیص کتوز در پرورش گاو شیریسومین کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکیتهرانپوستر1399
9بررسی تاثیر سطوح مختلف عصاره گیاه خرفه روی تحرک اسپرم قوج عربیهمایش ملی صنعت و تجاری سازیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1398
10بررسی تاثیر سطوح مختلف عصاره خرفه روی پارامترهای کیفی منی قوچ عربی پس از انجماد و یخ گشاییهمایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1398
11بررسی تاثیر سطوح مختلف عصاره خرفه روی پارامترهای کیفی منی قوچ عربی پس از انجماد و یخ گشاییهمایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1398
12بررسی تاثیر سطوح مختلف عصاره گیاه خرفه روی تحرک اسپرم قوچ عربیهمایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1398
13بررسی اثر مصرف پودر گیاه خارخاسک بر میزان گلوکز سرم خون برههای نر عربیچهارمین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایرانتهران - انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادینالکترونیکی1397
14بررسی اثر مصرف پودر گیاه خارخاسک بر میزان کلسترول سرم خون برههای نر عربیچهارمین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایرانتهرانالکترونیکی1397
15تاثیرسطوح مختلف گیاه خارخاسک برغلظت هورمون FSHدر برههای نژاد نر عربیچهارمین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایرانتهرانالکترونیکی1397
16بررسی اثر گیاه خارخاسک براندازه محیط اسکروتوم برههای بومی خوزستانهشتمن کنگره علوم دامی ایرانکردستانپوستر1397
17ارتباط بین میزان هورمونهای تیروئیدی و برخی عناصر کم نیاز سرم خون گاوهای نجدیاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1397
18بررسی ارتباط بین محیط بیضه درون اسکروتوم و نسبت جنسیت سلول¬های اسپرم در قوچ¬های مصرف کننده گیاه خارخاسکاولین همایش ملی علوم کشاورزی و محیط زیست ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1397
19مروری بر نقش تنش اکسیداتیو در ناباروری خروسهای مادر گوشتی بعد از پیک تولیداولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانالکترونیکی1397
20تاثیر سطوح مختلف پسماندروغن کشی بادام شیرین بر عملکرد جوجه های گوشتیهشتمین کنگره علوم دامی ایراندانشگاه کردستانپوستر1397
21تاثیر سطوح مختلف ویتامین A جیره ای بر میزان تولید تخم، وزن تخم و مقدار خوراک مصرفی در بلدرچین ژاپنیدومین همایش سراسری پژوهشهای نوین در کشاورزی، منابع طبیعی و علوم دامیکیشپوستر1396
22بررسی ارتباط هورمون¬های تیروئیدی و آنزیم سوپراکسید دیسموتاز در خون گاومیش¬های خوزستانیسومین همایش ملی گاومیش ایراندانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستانپوستر1395
23بررسی میزان برخی عناصر کم¬نیاز سرم خون و ارتباط بین آن ها در گاومیش¬های خوزستانسومین همایش ملی گاومیش ایراندانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستانپوستر1395
24بررسی ارتباط بین هورمون¬های تیروئیدی و برخی عناصر کم¬نیاز سرم خون گاومیش¬های خوزستانسومین همایش ملی گاومیش ایراندانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستانسخنرانی1395
25بررسی تغییرات حجم منی، pH و برخی فاکتورهای حرکتی اسپرم در منی گاومیش خوزستان بین فصول گرم و سردسومین همایش ملی گاومیش ایراندانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستانسخنرانی1395
26نقش هورمونهای تیروئیدی در فرآیند تولیدمثلی جنس نر در شرایط آب و هوایی خوزستانهمایش ملی الکترونیکی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزیدانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستانپوستر1395
27خصوصیات تولیدمثلی نریان عرب ایرانیهمایش ملی الکترونیکی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزیدانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستانپوستر1395
28بررسی چند شکلی ژن DGAT1 در شتر های تک کوهانه خوزستاندستاوردهای نوین در صنایع غذایی و تغذیه سالماستان البرزپوستر1395
29بررسی اثرات عصاره خار مریم بر فاکتورهای پاسخ ایمنی- خصوصیات استخوان درشت نی و بیوشیمی خون جوجه های گوشتی در شرایط تنش گرمایی25th World Poultry CongressBeijing, Chinaپوستر1395
30تعیین سن بلوغ در بز ماده نجدیچهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزیتهرانسخنرانی1395
31شتر در منابع اسلامیاولین همایش ملی رهیافت های علوم کشاورزی در پرتو قرآندانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستانپوستر1394
32بررسی تاثیر جایگزینی سطوح مختلف لسیتین سویا با زرده تخم مرغ بر میزان تحرک و زنده مانی اسپرم قوچ عربی در رقیق کننده تریسFirst international congress of healthy agriculture , healthy nutrition and sane societyسازمان حفاظت محیط زیست- تهرانپوستر1394
33تاثیر افزودن سطوح مختلف دانه آنیسون (Pimpinella anisum L. ) به جیره بر خصوصیات لاشه جوجه های گوشتیهمایش ملی گیاهان دارویی و داروهای گیاهیدانشگاه شهید بهشتی - تهرانپوستر1394
34بررسی اثر سطوح مختلف دانه اسفرزه بر خصوصیات لاشه جوجه های گوشتیهمایش ملی گیاهان دارویی و داروهای گیاهیدانشگاه شهید بهشتیپوستر1394
35بررسی تأثیر سطوح مختلف برگ پسته وحشی (بنه) بر فراسنجه های خونی در مرغ گوشتیهمایش ملی گیاهان دارویی و داروهای گیاهیتهران- دانشگاه شهید بهشتیپوستر1394