صالح  طباطبائی وکیلی

 فعالیت های پژوهشی

 

صالح طباطبائی وکیلی

در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی) : صالح طباطبائی وکیلی رسته پژوهشگر :
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Saleh Tabatabai Vakili پست الکترونیک : s_tabatabaei58@yahoo.com
تاریخ تولد : 1358/02/22 دانشکده/محل خدمت : علوم دامی و صنایع غذایی
رشته تخصصی : دامپزشکی گروه آموزشی : علوم دامی
آخرین مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی آدرس محل کار : اهواز، ملاثانی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، گروه علوم دامی
مرتبه علمی : دانشیار

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
مامایی و تولید مثل دامدکترای تخصصی1387دانشگاه ارومیه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان محل اجرا سمت مدت طرح(ماه) تاریخ ارائه طرح به دانشکده/گروه

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نویسندگان نمایه نام نشریه سال چاپ شماره ضریب تاثیر
1بررسی تاثیر تزریق سطوح مختلف نانوامولسیون اسانس آویشن به درون تخم بلدرچین ژاپنی بر عملکرد تولیدمثلی و فراسنجه های خونیصالح طباطبائي وکيلي(اول و مسئول)
,علي آقايي(سوم)
,محمدامين مهرنيا(چهارم)
داخلیپژوهشهای علوم دامی (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز140020.081
2تأثیر برون تنی سطوح مختلف عصاره نعنافلفلی بر فراسنجه های کیفی منی در قوچ عربیصالح طباطبائي وکيلي(دوم)
,خليل ميرزاده(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***140010.101
3بررسی تاثیر تزریق درون تخم سطوح مختلف عصاره گیاه خرفه بر فراسنجه های تولیدمثلی و خونی در بلدرچین ژاپنیصالح طباطبائي وکيلي(دوم)
,خليل ميرزاده(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***140030.17
4اثر عصاره گیاه مارچوبه بر کیفیت منی قوچ عربی طی ذخیره سازی به حالت مایع در دمای چهار درجه سانتی گرادخليل ميرزاده(دوم)
,صالح طباطبائي وکيلي(سوم)
داخلیتولیدات دامی (کشاورزی سابق) - مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران140040.047
5مطالعه ارتباط غلظت پلاسمایی هورمونهای لپتین و پروژسترون خون در مراحل قبل و بعد از بلوغ جنسی جوانه گاوهای ماده نجدیمرتضي مموئي(اول و مسئول)
,خليل ميرزاده(سوم)
,صالح طباطبائي وکيلي(پنجم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1400320.171
6تاثیر مرحله شیردهی و تعداد شکم زایش بر ترکیبات شیر در میش عربیصالح طباطبائي وکيلي(دوم)
,طاهره محمد آبادي(سوم)
,حسين جوينده(چهارم)
داخلیعلوم دامی (پژوهش و سازندگی سابق) - وزارت جهاد کشاورزی13991260.033
7بررسی اثرات سطوح مختلف ویتامین A جیره ای بر مرحله تلفات رویانی، میزان هورمونهای استروئیدی و اندام های تولیدمثلی در بلدرچین ژاپنیصالح طباطبائي وکيلي(دوم)
,خليل ميرزاده(سوم)
,علي آقايي(چهارم)
داخلیپژوهشهای جانوری( زیست شناسی ایران سابق ) انجمن زیست شناسی ایران139910.258
8اثر پودر گیاه خارخاسک بر غلظت هورمونهای تیروئیدی و IGF-1 سرم خون بره های نر عربیخليل ميرزاده(دوم)
,صالح طباطبائي وکيلي(سوم)
داخلیتولیدات دامی (کشاورزی سابق) - مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران139910.103
9تاثیر غلظت های مختلف عصاره اسطوخودوس بر کیفیت منی خروس طی نگهداری آن به حالت مایعصالح طباطبائي وکيلي(اول و مسئول)
,علي آقايي(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1399270.318
10اثر تغذیه ای پودر برگ گیاه مورد (Myrtus communis) بر فراسنجه های کمی و کیفی اسپرم و عملکرد آنتی اکسیدانی منی و خون در قوچ عربیصالح طباطبائي وکيلي(اول و مسئول)
,طاهره محمد آبادي(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139940.058
11Effect of dietary palm kernel on semen quality, reproductive and thyroid hormones and blood chemistry parameters of Arabi ramsطاهره محمد آبادي(اول)
,صالح طباطبائي وکيلي(دوم)
بین المللیAnimal Nutrition and Feed Technology1399200.146
12Prediction of B cell and T-helper cell epitopes candidates of bovine leukaemia virus (BLV) by in silico approachجمال فياضي(اول و مسئول)
,صالح طباطبائي وکيلي(سوم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139910.954
13بررسی تاثیر سطوح مختلف عصاره سیر بر فراسنجه های کیفی اسپرم در قوچ عربیصالح طباطبائي وکيلي(دوم)
,خليل ميرزاده(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139930.013
14اثر انجماد با رقیق کننده های مختلف برکیفیت منی و نسبت جنسیت اسپرم گاو هلشتاین با تکنیک Real time PCRمحمدتقي بيگي نصيري(دوم)
,محمود نظري(سوم)
,صالح طباطبائي وکيلي(چهارم)
داخلیتولیدات دامی (کشاورزی سابق) - مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران139830.056
15اثر سطوح مختلف ویتامین D3 جیره بر فراسنجه های تولیدمثلی در بلدرچین ژاپنیصالح طباطبائي وکيلي(دوم)
,مرتضي مموئي(سوم)
,علي آقايي(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139820.097
16اثر سطوح مختلف ویتامین C و عنصر روی بر خصوصیات کیفی اسپرم قوچ عربیمرتضي مموئي(دوم)
,صالح طباطبائي وکيلي(سوم)
,جمال فياضي(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1398230.067
17اثر انجماد با رقیق کننده های مختلف بر کیفیت منی و نسبت جنسیت اسپرم گاو هلشتاین با تکنیک real-time qPCRمحمدتقي بيگي نصيري(دوم)
,محمود نظري(سوم)
,صالح طباطبائي وکيلي(چهارم)
داخلیتولیدات دامی (کشاورزی سابق) - مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران139830.056
18اثر مغز میوه بلوط بر فعالیت باکتریها، قارچها و جمعیت پروتوزوآی شکمبه بز نجدی و گوسفند عربیطاهره محمد آبادي(دوم)
,مرتضي چاجي(سوم)
,صالح طباطبائي وکيلي(چهارم)
داخلیپژوهشهای علوم دامی (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز139810.058
19مطالعه اثر سطوح مختلف ویتامین D3 جیره ای بر فراسنجه های تولیدی و کیفیت تخم در بلدرچین ژاپنیصالح طباطبائي وکيلي(دوم)
,مرتضي مموئي(سوم)
,علي آقايي(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13983
20مطالعه ارتباط غلظت پلاسمایی هورمون های لپتین و تستوسترون خون در مراحل قبل و بعد از پیوبرتی جوانه گاوهای نجدیمرتضي مموئي(اول و مسئول)
,خليل ميرزاده(سوم)
,صالح طباطبائي وکيلي(پنجم)
داخلیعلوم دامی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران139830.034
21بررسی سیتولوژیکی ترشحات دستگاه تناسلی در مراحل مختلف سیکل استروس گاومیش خوزستانصالح طباطبائي وکيلي(دوم)
,مرتضي مموئي(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139840.045
22بررسی تأثیر سطوح مختلف پروتئین جیره ای بر عملکرد تولیدی و برخی فراسنجه های خونی در بلدرچین ژاپنیصالح طباطبائي وکيلي(دوم)
,خليل ميرزاده(سوم)
,علي آقايي(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13982
23اثر سطوح مختلف لسیتین سویا بر کیفیت منی و نسبت جنسیت اسپرم گاو هلشتاین با تکنیک real time qpcrمحمدتقي بيگي نصيري(دوم)
,محمود نظري(سوم)
,صالح طباطبائي وکيلي(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139830.013
24تاثیر نانو ذرات اکسید روی خوراکی بر خصوصیات کمی و کیفی اسپرم و برخی شاخص‌های آنتی اکسیدانی پلاسمای منی قوچ عربی در فصل غیر تولیدمثلیمرتضي مموئي(دوم)
,صالح طباطبائي وکيلي(سوم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139720.33
25اثر آنتی اکسیدانی ملاتونین بر فراسنجه های کیفی منی قوچ عربی بعد از فرآیند انجماد-یخ گشاییمرتضي مموئي(دوم)
,صالح طباطبائي وکيلي(سوم)
,جمال فياضي(چهارم)
داخلیپژوهشهای علوم دامی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد139720.023
26تأثیر سطوح مختلف اسیدآمینه سیستئین بر کیفیت اسپرم و توان آنتی اکسیدانی تام پلاسمای منی در قوچ عربیصالح طباطبائي وکيلي(دوم)
,مرتضي مموئي(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139710.045
27تأثیر سطوح مختلف آلبومین سرم گاوی (BSA) بر کیفیت منی قوچ عربی طی ذخیره آن در 5 درجه سانتی گرادصالح طباطبائي وکيلي(اول و مسئول)
,مرتضي مموئي(سوم)
,خليل ميرزاده(چهارم)
داخلیپژوهشهای جانوری( زیست شناسی ایران سابق ) انجمن زیست شناسی ایران139640.176
28بررسی اثرات متقابل ویتامین E و سلنیوم بر فراسنجه های کیفی اسپرم قوچ عربی طی زمان های ذخیره سازی تحت شرایط مایعصالح طباطبائي وکيلي(دوم)
,مرتضي مموئي(سوم)
,جمال فياضي(چهارم)
داخلیعلوم دامی (پژوهش و سازندگی سابق) - وزارت جهاد کشاورزی13961140.028
29اثر جایگزینی کاه ماش (Vigna radiate) با کاه گندم یا سیلاژ ذرت کم‌دانه بر قابلیت هضم و برخی فراسنجه‌های خونی و شکمبه‌ای بره میش‌های عربیمرتضي چاجي(دوم)
,صالح طباطبائي وکيلي(سوم)
,طاهره محمد آبادي(چهارم)
,محسن ساري(پنجم)
داخلیپژوهشهای علوم دامی (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز139630.017
30تأثیر سطوح مختلف ویتامین A جیرهای بر فراسنجه های تولیدمثلی و تولیدی در بلدرچین ژاپنیصالح طباطبائي وکيلي(دوم)
,خليل ميرزاده(سوم)
,علي آقايي(چهارم)
داخلیعلوم دامی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران139620.024
31گزارش میازیس جلدی در نوزادهای زنبور عسل (Apis mellifera) در استان خوزستانصالح طباطبائي وکيلي(چهارم)
داخلیدامپزشکی ایران - دانشگاه شهید چمران اهواز139620.013
32اثر افزودن غلظتهای مختلف ژله رویال به رقیق کننده ی تریس بر فراسنجه های کیفی منی قوچ عربیمرتضي مموئي(دوم)
,صالح طباطبائي وکيلي(سوم)
,جمال فياضي(چهارم)
داخلیدامپزشکی ایران - دانشگاه شهید چمران اهواز139620.013
33Effect of different levels of dietary vitamin E on reproductive and productive performances in Japanese quails (Coturnix coturnix japonica)صالح طباطبائي وکيلي(دوم)
,مرتضي مموئي(سوم)
,علي آقايي(چهارم)
بین المللیVeterinary Research Forum139640.2
34بررسی تاثیر سطوح مختلف اسیدآمینه گلوتامین بر کیفیت منی قوچ عربی طی زمان های مختلف ذخیره سازی به حالت مایع در 5 درجه سانتی گرادصالح طباطبائي وکيلي(اول و مسئول)
,مرتضي مموئي(سوم)
,خليل ميرزاده(چهارم)
داخلیعلوم دامی (پژوهش و سازندگی سابق) - وزارت جهاد کشاورزی13961150.016
35تاثیر نانوسلنیوم بر فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز و برخی فراسنجه های کمی و کیفی اسپرم قوچ عربی خوزستانمرتضي مموئي(دوم)
,صالح طباطبائي وکيلي(سوم)
,محسن ساري(چهارم)
داخلیتولیدات دامی (کشاورزی سابق) - مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران139610.097
36مکمل نمودن روی جیره ای و عملکرد و ورفتار مرغان تخمگذار پرورش یافته در قفسسميه سالاري(دوم)
,محسن ساري(سوم)
,جمال فياضي(چهارم)
,صالح طباطبائي وکيلي(پنجم)
بین المللیAnimal Production Science139631.37
37اثر منبع چربی جیره و اسانس مرزه خوزستانی بر عملکرد، اجزای لیپیدی خون و پایداری اکسیداتیو گوشت درجوجه گوشتی تحت تنش گرماییسميه سالاري(دوم)
,صالح طباطبائي وکيلي(چهارم)
,طاهره محمد آبادي(پنجم)
داخلیتولیدات دامی (کشاورزی سابق) - مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران139610.097
38اثر جایگزینی یونجه با غلاف سوبابل (Leucaena leucocephala ) بر قابلیت هضم، تخمیر آزمایشگاهی و تجزیه‌پذیری (in situ) در گاو و گاومیشطاهره محمد آبادي(دوم)
,صالح طباطبائي وکيلي(سوم)
,مرتضي چاجي(چهارم)
,محسن ساري(پنجم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139630.034
39بررسی اثرات جایگزینی کاه ماش با کاه گندم یا سیلاژ ذرت بر عملکرد، تخمیر شکمبه‌ای و فراسنجه‌های خونی در بره‌های نر پرواریمرتضي چاجي(دوم)
,صالح طباطبائي وکيلي(سوم)
,طاهره محمد آبادي(چهارم)
,محسن ساري(پنجم)
داخلیپژوهشهای علوم دامی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد139630.23
40تاثیر مکمل نمودن اسانس مرزه خوزستانی در جیره بر عملکردو برخی خصوصیات فیزیولوژیکی جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره بر پایه گندمسميه سالاري(دوم)
,محسن ساري(سوم)
,صالح طباطبائي وکيلي(چهارم)
بین المللیBRITISH POULTRY SCIENCE139640.95
41تاثیر سطوح مختلف پودر آویش شیرازی (Zataria Multiflora Boiss) در جیره بر صفات تولیدی، اندام‌های درونی و خصوصیات کیفی گوشت بلدرچین ژاپنیمجتبي ابوالوردي(اول)
,مرتضي چاجي(دوم)
,صالح طباطبائي وکيلي(سوم)
,طاهره محمد آبادي(چهارم)
,محمدرضا قرباني(پنجم)
داخلیدامپزشکی (پژوهش و سازندگی سابق) - وزارت جهاد کشاورزی13961140.013
42ارزیابی ژل رویال تزریقی با غلظت های مختلف هورمون eCG بر بازدة تولیدمثلی میش های عربی در فصل غیر تولیدمثلفاطمه خليلاوي(اول)
,مرتضي مموئي(دوم)
,صالح طباطبائي وکيلي(سوم)
,مرتضي چاجي(چهارم)
داخلیعلوم دامی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران139640.024
43اثرات سطوح مختلف نانوسلنیوم محلول در آب بر عملکرد، جمعیت باکتریایی ایلئوم، خصوصیات استخوان درشتنی، برخی فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون و کیفیت بستر در جوجه‌های گوشتیخليل ميرزاده(دوم)
,صالح طباطبائي وکيلي(سوم)
,مرتضي چاجي(چهارم)
داخلیپژوهشهای علوم دامی (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز139640.17
44بررسی اثر جایگزینی گیاه سوبابل (Leucaena leucocephala) به جای یونجه بر عملکرد بزهای شیرده نجدیطاهره محمد آبادي(دوم)
,صالح طباطبائي وکيلي(سوم)
,مرتضي چاجي(چهارم)
,خليل ميرزاده(پنجم)
داخلیپژوهشهای علوم دامی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد139620.023
45بررسی تأثیر غلظتهای مختلف ویتامین Eو سلنیوم در رقیقکننده تریس بر کیفیت اسپرم قوچ عربیصالح طباطبائي وکيلي(دوم)
,مرتضي مموئي(سوم)
,جمال فياضي(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1395130.119
46تاثیر هورمونهای اکسی توسین و پروستاگلندین F2α بر فعالیت تولیدمثلی قوچ عربیصالح طباطبائي وکيلي(اول)
,مرتضي مموئي(دوم)
,خليل ميرزاده(سوم)
,مرتضي چاجي(چهارم)
پژوهشهای علوم دامی (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز139540.05
47بررسی تغییرات مقدار هورمونهای تیروییدی و فراسنجه های سرم خون میش های عربی در مراحل پیش از آبستنی، آبستنی و پس از زایمانمرتضي مموئي(اول)
,صالح طباطبائي وکيلي(دوم)
,محسن ساري(سوم)
,خليل ميرزاده(چهارم)
پژوهشهای علوم دامی (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز139540.05
48ارزش تغذیه ای گیاه خار مریم برای گوسفند و تاثیر آن بر هضم مواد فیبری و پروتئینیمرتضي چاجي(دوم)
,طاهره محمد آبادي(سوم)
,صالح طباطبائي وکيلي(چهارم)
, مجدم-علي(اول)
پژوهشهای علوم دامی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد139530.2
49تاثیر آلبومین سرم گاوی (BSA) بر فراسنجه های جنبایی اسپرم و باروری خروس بومیصالح طباطبائي وکيلي(اول)
,مرتضي مموئي(دوم)
تولیدات دامی (کشاورزی سابق) - مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران139520.143
50تاثیر دانه آنیسون (Pimpinella anisum L) بر عملکرد، سیستم ایمنی، فعالیت آنتی اکسیدانی و غلظت استروژن خون جوجه های گوشتیصالح طباطبائي وکيلي(دوم)
,خليل ميرزاده(سوم)
,سميه سالاري(چهارم)
تولیدات دامی (کشاورزی سابق) - مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران139510.143
51بررسی تاثیر غلظت های مختلف ویتامین E و سلنیوم در رقیق کننده تریس بر کیفیت اسپرم قوچ عربیصالح طباطبائي وکيلي(دوم)
,مرتضي مموئي(سوم)
,جمال فياضي(چهارم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1395130.125
52مقایسه نرخ آبستنی حاصل از روش های مختلف همزمانی فحلی و تخمک ریزی در گاومیش خوزستانیمرتضي مموئي(دوم)
,هدايت اله روشنفکر(سوم)
,صالح طباطبائي وکيلي(چهارم)
,محسن ساري(پنجم)
پژوهشهای علوم دامی (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز139510.05
53تاثیر ویتامین E و ال-کارنیتین بر عملکرد رشد، فراسنجه های خونی و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی تحت تنش گرماییسميه سالاري(دوم)
,صالح طباطبائي وکيلي(سوم)
,محسن ساري(چهارم)
علوم دامی (پژوهش و سازندگی سابق) - وزارت جهاد کشاورزی13951100.016
54اثر سطوح مختلف دانه گلپر (Heracleum Persicum) در جیره بر عملکرد، سیستم ایمنی، توان آنتی اکسیدانی، میزان استروژن و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتیصالح طباطبائي وکيلي(دوم)
,مرتضي مموئي(سوم)
,سميه سالاري(چهارم)
علوم دامی (پژوهش و سازندگی سابق) - وزارت جهاد کشاورزی13951110.016
55بررسی تاثیر زرده های تخم پرندگان مختلف در رقیق کننده تریس بر کیفیت منی قوچ عربی در شرایط مایعمرتضي مموئي(دوم)
,صالح طباطبائي وکيلي(سوم)
,خليل ميرزاده(چهارم)
علوم دامی (پژوهش و سازندگی سابق) - وزارت جهاد کشاورزی13951110.016
56Effects of dietary Satureja khuzistanica essential oils and α-tocopherol on productive performance, organ weights, blood lipid constituents and antioxidative potential in heat stressed broiler chicksبابک ماسوري(اول)
,سميه سالاري(دوم)
,صالح طباطبائي وکيلي(چهارم)
,طاهره محمد آبادي(پنجم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1395790.4
57بررسی تأثیر جیره های حاوی گیاه مرتعی سوبابل بر قابلیت هضم و تخمیر شکمبه‌ای و برخی فراسنجه‌های خونی گوسفند عربیطاهره محمد آبادي(دوم)
,صالح طباطبائي وکيلي(سوم)
,مرتضي چاجي(چهارم)
,خليل ميرزاده(پنجم)
دامپزشکی ایران - دانشگاه شهید چمران اهواز139530.023
58Effect of Different Progesterone Protocol and Low Doses of Equine Chorionic Gonadotropin (eCG) on Oestrus Synchronization in Arabian Ewesفاطمه خليلاوي(اول)
,مرتضي مموئي(دوم)
,صالح طباطبائي وکيلي(سوم)
,مرتضي چاجي(چهارم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139540.117
59بررسی ارتباط بین هورمونهای تیروییدی با تستوسترون و برخی متابولیتهای سرم خون در فصل تولیدمثل و خارج از فصل تولیدمثل نریان عربخليل ميرزاده(دوم)
,صالح طباطبائي وکيلي(سوم)
,مرتضي مموئي(چهارم)
داخلیپژوهشهای علوم دامی (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز139540.017
60بررسی اثر سن و فصل بر کارکرد غده تیروئید در نریان عرب مداحي-ياور(اول)
,خليل ميرزاده(دوم)
,صالح طباطبائي وکيلي(سوم)
,مرتضي مموئي(چهارم)
داخلیپژوهشهای علوم دامی (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز139530.05
61بررسی اثر کاشت ملاتونین بر عملکرد غده فوق کلیه میش نژاد عربی در خارج از فصل تولیدمثلیمرتضي مموئي(دوم)
,صالح طباطبائي وکيلي(سوم)
,خليل ميرزاده(چهارم)
دامپزشکی (پژوهش و سازندگی سابق) - وزارت جهاد کشاورزی1394 0.051
62وضعیت بروز فحلی و غلظت هورمون های استروژن و پروژسترون سرم خون میش های عربی همزمان شده با سیدر در خارج از فصل تولیدمثلصالح طباطبائي وکيلي(دوم)
,مرتضي مموئي(سوم)
,خليل ميرزاده(چهارم)
,محمد بوجارپور(پنجم)
پژوهشهای علوم دامی (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز1394 0.05
63تأثیر سطوح روی بر زخم کف پا و برخی فراسنجه های تولیدمثلی و خونی مرغ های مادر گوشتیسميه سالاري(دوم)
,محمد بوجارپور(سوم)
,صالح طباطبائي وکيلي(چهارم)
,محسن ساري(پنجم)
تولیدات دامی (کشاورزی سابق) - مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران1394 0.143
64تاثیر سطوح مختلف عنصر روی بر عملکرد، صفات کیفی تخم مرغ و برخی فراسنجه های خونی مرغهای تخمگذارسميه سالاري(دوم)
,محسن ساري(سوم)
,جمال فياضي(چهارم)
,صالح طباطبائي وکيلي(پنجم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1394
65تأثیر سطوح مختلف روی بر زخم کف پا و برخی فراسنجه های تولیدمثلی و خونی مرغهای مادر گوشتی.سميه سالاري(اول)
,محمد بوجارپور(دوم)
,صالح طباطبائي وکيلي(سوم)
,محسن ساري(چهارم)
تولیدات دامی (کشاورزی سابق) - مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران1394 0.107
66تاثیر سطوح مختلف عنصر روی بر عملکرد، صفات کیفی تخممرغ و برخی فراسنجههای خونی مرغهای تخمگذارسميه سالاري(اول)
,محسن ساري(دوم)
,جمال فياضي(سوم)
,صالح طباطبائي وکيلي(چهارم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1394
67بررسی کیفیت منی و میزان متابولیت ها و آنزیمهای پلاسمای منی و خون در فصول تولیدمثلی و غیرتولیدمثلی قوچ مغانیصالح طباطبائي وکيلي(اول)
,مرتضي مموئي(دوم)
,طاهره محمد آبادي(سوم)
علوم دامی (پژوهش و سازندگی سابق) - وزارت جهاد کشاورزی1394 0.016

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شیوه ارائه سال
1تنش حرارتی مشکل زیست محیطی جدی در عملکرد تولیدمثلی گاوهای شیریدومین همایش ملی پژوهش های کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1400
2فلزات سمی خطر پنهان برای سلامت تولیدمثلی گاودومین همایش ملی پژوهشهای کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1400
3عوامل بیماریزای قابل انتقال توسط منی در صنعت تلقیح مصنوعی گاودومین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1400
4عوامل موثر بر مدت زمان روزهای باز پس از زایش در گاو شیریدومین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1400
5تاثیر سطوح مختلف ویتامین E جیره ای بر غلظت فراسنجه های لیپیدی خون و همبستگی بین فراسنجه های لیپیدی و تولیدمثلی در بلدرچین ژاپنیدومین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1400
6بررسی تأثیر القای پرکاری و کمکاری غده تیروئید بر غلظت سرمی تستوسترون و هورمون محرک فولیکولی در بلدرچین ژاپنی نردومین همایش ملی پژوهشهای کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1400
7مروری بر رقیق کننده های اسپرم در دام و طیوردومین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1400
8اثر اسانس اکالیپتوس و مورد بر عملکرد جوجه های گوشتیدومین همایش ملی پژوهش های کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1400
9پرورش شترمرغ و توسعه پایدار روستاییدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدارتهرانپوستر1399
10اثر کیست های تخمدانی بر فعالیت تولیدمثلی گاوهفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانتهرانپوستر1399
11بررسی تأثیر عصاره هیدروالکلی رازیانه بر فراسنجه های کیفی اسپرم پس از فرایند انجماد- یخگشایی در قوچ عربیپنجمین کنفرانس ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیاندانشگاه شهید باهنر کرمانپوستر1398
12تولید آزمایشگاهی رویان در صنعت پرورش گاومیشهمایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزیسازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان- اهوازپوستر1398
13بررسی روش های نوین تعیین جنسیت اسپرم و کاربرد آن در صنعت دامپروریهمایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزیسازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان- اهوازپوستر1398
14بیماری های پس از زایش در صنعت گاو شیریهمایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزیسازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان- اهوازپوستر1398
15اثر سطوح مختلف سیاه دانه بر فراسنجه های خونی و رشد فولیکول گله های مادر بلدرچین ژاپنیهمایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزیسازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان- اهوازپوستر1398
16اثرات تنش گرمایی بر عملکرد تولیدمثلی، سیستم ایمنی و سلامت طیورچهارمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایرانتهرانسخنرانی1398
17نقش لیپیدها و مشتقات آنها در عملکرد تولیدمثلی گاو شیریچهارمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایرانتهرانپوستر1398
18تخمین هضم پذیری آزمایشگاهی جیره های حاوی سطوح مختلف هسته خرماهشتمین کنگره علوم دامی ایراندانشگاه کردستانپوستر1397
19بررسی اثر مصرف پودر گیاه خارخاسک بر میزان کلسترول سرم خون برههای نر عربیچهارمین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایرانتهرانالکترونیکی1397
20تاثیرسطوح مختلف گیاه خارخاسک برغلظت هورمون FSHدر برههای نژاد نر عربیچهارمین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایرانتهرانالکترونیکی1397
21بررسی اثر دوره شیردهی و تعداد زایمانها بر غلظت کلسترول در میشهای نژاد عربیچهارمین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایرانتهرانپوستر1397
22تأثیر تزریق ژل رویال به تخم بلدرچین ژاپنی بر خصوصیات لاشه در پرنده نر و مادهچهارمین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایرانتهرانپوستر1397
23اثر Swim up بر نسبت جنسیت اسپرم گاو هلشتاین به روش real-time qPCRاولین همایش ملی ایدههای نوین در کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه محقق اردبیلی- اردبیلپوستر1397
24اثر رقیق کننده های مختلف بر نسبت جنسیت اسپرم گاو هلشتاین با تکنیک real-time qPCRاولین همایش ملی ایدههای نوین در کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه محقق اردبیلی- اردبیلپوستر1397
25ارتباط بین میزان هورمونهای تیروئیدی و برخی عناصر کم نیاز سرم خون گاوهای نجدیاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1397
26اثر تزریق هورمون های PMSG و GnRH بر نرخ چندقلوزایی در میش عربیاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1397
27اثر انجماد با رقیق¬کننده¬های مختلف بر نسبت جنسیت اسپرم گاو هلشتاین با تکنیک Real-time qPCRاولین همایش ملی علوم کشاورزی و محیط زیستی ایراندانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزسانپوستر1397
28بررسی تاثیر رقیق¬کننده¬های مختلف بر فراسنجه¬های کیفی منی گاو هلشتاین پس از فرایند انجماد¬- یخ¬گشاییاولین همایش ملی علوم کشاورزی و محیط زیستی ایراندانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1397
29بررسی تاثیر سطوح مختلف ال-متیونین و ترهالوز بر فراسنجه های کیفی منی گاو هلشتایناولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1397
30تاثیر افزودن سطوح مختلف ال-کارنیتین در رقیق کننده تریس بر فراسنجه های کیفی اسپرم گاو هلشتاین پس از انجماد-یخگشاییاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1397
31بررسی تاثیر سطوح مختلف ژل رویال و گلوتامین بر خصوصیت منی قوچ عربی در شرایط انجمادسومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایرانتهرانسخنرانی1397
32بررسی تاثیر تزریق ژل رویال به تخم بلدرچین ژاپنی بر میزان برخی فراسنجه های خونی جوجه های هچ شدهسومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایرانتهرانسخنرانی1397
33تاثیر سطوح مختلف ویتامین A جیره ای بر میزان تولید تخم، وزن تخم و مقدار خوراک مصرفی در بلدرچین ژاپنیدومین همایش سراسری پژوهشهای نوین در کشاورزی، منابع طبیعی و علوم دامیکیشپوستر1396
34تاثیر سطوح مختلف ویتامین D در جیره بر میزان جوجه درآوری و تلفات جنینی در بلدرچین ژاپنیدومین همایش سراسری پژوهشهای نوین در کشاورزی، منابع طبیعی و علوم دامیکیشپوستر1396
35بررسی تاثیر برون تنی سطوح ترکیبی آرژنین و سیستئین بر خصوصیات منی قوچ عربی در شرایط مایعچهارمین سمینار ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیاندانشگاه شهید باهنر کرمانپوستر1396
36بررسی تاثیر آنتی اکسیدانی نانوذرات اکسید روی خوراکی بر فعالیت آنزیم سوپراکسیددیسموتاز پلاسمای منی قوچ عربی در فصل غیرتولیدمثلیچهارمین سمینار ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیاندانشگاه شهید باهنر کرمانپوستر1396
37مقایسه خصوصیات تولیدمثلی گاومیش و گاوسومین همایش ملی گاومیش ایراندانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستانپوستر1395
38تاثیر تنش گرمایی بر عملکرد تولیدمثلی گاومیشسومین همایش ملی گاومیش ایراندانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستانپوستر1395
39بررسی ارتباط هورمون¬های تیروئیدی و آنزیم سوپراکسید دیسموتاز در خون گاومیش¬های خوزستانیسومین همایش ملی گاومیش ایراندانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستانپوستر1395
40بررسی میزان برخی عناصر کم¬نیاز سرم خون و ارتباط بین آن ها در گاومیش¬های خوزستانسومین همایش ملی گاومیش ایراندانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستانپوستر1395
41بررسی ارتباط بین هورمون¬های تیروئیدی و برخی عناصر کم¬نیاز سرم خون گاومیش¬های خوزستانسومین همایش ملی گاومیش ایراندانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستانسخنرانی1395
42مروری بر پاتوژنز متریت پس از زایمان در گاومیشسومین همایش ملی گاومیش ایراندانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستانپوستر1395
43بررسی تغییرات حجم منی، pH و برخی فاکتورهای حرکتی اسپرم در منی گاومیش خوزستان بین فصول گرم و سردسومین همایش ملی گاومیش ایراندانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستانسخنرانی1395
44خاصیت شفا بخشی عسل از دیدگاه قرآن، احادیث و طب نویناولین همایش ملی رهیافت های علوم کشاورزی در پرتو قرآندانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستانسخنرانی1395
45فست فودها تهدیدی جدی برای سلامت انسانهمایش ملی الکترونیکی پدافند غیر عامل در کشاورزیدانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامینپوستر1395
46بررسی اثرات پروبیوتیک- پری بیوتیک و ادغام آنها بر عملکرد- پاسخ ایمنی- خصوصیات استخوان درشت نی و فضولات دفعی در بلدرچین ژاپنی25th World Poultry CongressBeijing, Chinaپوستر1395
47بررسی اثرات ژل رویال تزریقی بر پارامترهای تولید مثلی در میش عربیدومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایرانتهرانپوستر1395
48بررسی اثرات ژل رویال تزریقی بر سطوح هورمون استروژن و پروژسترون در میش عربیدومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایرانتهرانپوستر1395
49اثر آنتی اکسیدانی ملاتونین بر فراسنجه های منی قوچ عربی بعد از فرایند انجماد -یخگشاییدومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایداربوشهرپوستر1395
50بررسی تاثیر سطوح مختلف ویتامین E در جیره بر وزن بیضه و میزان هورمونهای تولیدمثلی در بلدرچین ژاپنی نرهمایش ملی الکترونیکی پدافند غیرعامل در بخش کشاورزیدانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستانپوستر1395
51بررسی اثرات ژل رویال تزریقی بر پارامترهای تولید مثلی در میش عربیدومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایرانتهران-انجمن ترویج علوم و فنون بنیادینپوستر1395
52بررسی اثرات ژل رویال تزریقی بر سطوح هورمون استروژن و پروژسترون در میش عربیدومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایرانتهران-انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادینپوستر1395
53تعیین سن بلوغ در بز ماده نجدیچهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزیتهرانسخنرانی1395
54A new approach to enhance reproductive performance in sheep using equine chorionic gonadotropin plus royal jellyپژوهش‌های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیستاستانبول-موسسه سرآمدهمایش کارینپوستر1394
55اهمیت حیوانات از دیدگاه قرآن کریم و احادیثاولین همایش ملی رهیافت های علوم کشاورزی در پرتو قرآندانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستانپوستر1394
56چرایی تحریم گوشت خوک ازدیدگاه قرآن کریم، احادیث و علماولین همایش ملی رهیافت های علوم کشاورزی در پرتو قرآندانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستانسخنرانی1394
57اثر سطوح مختلف دانه گلپر (Heracelum Persicum) بر خصوصیات لاشه جوجه های گوشتیFirst international congress of healthy agriculture, healthy nutrition and sane societyTehranپوستر1394
58بررسی تاثیر جایگزینی سطوح مختلف لسیتین سویا با زرده تخم مرغ بر میزان تحرک و زنده مانی اسپرم قوچ عربی در رقیق کننده تریسFirst international congress of healthy agriculture , healthy nutrition and sane societyسازمان حفاظت محیط زیست- تهرانپوستر1394
59تاثیر افزودن سطوح مختلف دانه آنیسون (Pimpinella anisum L. ) به جیره بر خصوصیات لاشه جوجه های گوشتیهمایش ملی گیاهان دارویی و داروهای گیاهیدانشگاه شهید بهشتی - تهرانپوستر1394
60اثر افزودن سطوح مختلف دانه گلپر (Heracleum Persicum) به جیره بر برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتیهمایش ملی گیاهان دارویی و داروهای گیاهیدانشگاه شهیدبهشتی - تهرانپوستر1394
61بررسی اثر جایگزینی کاه ماش با سیلاژ ذرت در جیره گوسفند بر هضم پذیری آزمایشگاهی آناولین کنگره بین المللی کشاورزی سالم،تغذیه سالم ،جامعه سالمتهرانپوستر1394