علی  آقایی

 فعالیت های پژوهشی

 

علی آقایی

در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی) : علی آقایی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی پژوهشی دانشگاه
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Ali Aghai پست الکترونیک : Ali_aghaei@yahoo.com
تاریخ تولد : 1356/06/30 دانشکده/محل خدمت : علوم دامی و صنایع غذایی
رشته تخصصی : علوم دامی گروه آموزشی : علوم دامی
آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد آدرس محل کار :
مرتبه علمی : مربی

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان محل اجرا سمت مدت طرح(ماه) تاریخ ارائه طرح به دانشکده/گروه

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نویسندگان نمایه نام نشریه سال چاپ شماره ضریب تاثیر
1تاثیر مکمل فیتوژنیک (6930 XTRACT (بر عملکرد، کیفیت تخممرغ و برخی فراسنجههای فیزیولوژیکی مرغان تخمگذارعلي آقايي(چهارم)
,محمدرضا قرباني(سوم)
,سميه سالاري(دوم)
داخلیپژوهشهای علوم دامی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد140010.2
2اثر نسبت‌های مختلف اسیدهای چرب امگا-6 به امگا-3 جیره بر عملکرد، صفات کیفی تخم، برخی فراسنجه‌های خونی و تولید مثلی بلدرچین مولد ژاپنیعلي آقايي(سوم)
,محمد نوشاد(چهارم)
داخلیتولیدات دامی (کشاورزی سابق) - مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران140010.143
3پلی مورفیسمی اگزونی در MHC-DMB2 با بیان ژن و ایمنی همورال ارتباط داردمحمدتقي بيگي نصيري(سوم)
,هدايت اله روشنفکر(چهارم)
,علي آقايي(پنجم)
,محمود نظري(اول و مسئول)
بین المللیVETERINARY IMMUNOLOGY AND IMMUNOPATHOLOGY14002392.048
4بررسی تاثیر تزریق سطوح مختلف نانوامولسیون اسانس آویشن به درون تخم بلدرچین ژاپنی بر عملکرد تولیدمثلی و فراسنجه های خونیصالح طباطبائي وکيلي(اول و مسئول)
,علي آقايي(سوم)
,محمدامين مهرنيا(چهارم)
داخلیپژوهشهای علوم دامی (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز140020.081
5بررسی ارتباط چندشکلی در اگزون 2 ژن MHC -DMB2با پاسخ ایمنی همورال در بلدرچین ژاپنیمحمدتقي بيگي نصيري(دوم)
,هدايت اله روشنفکر(چهارم)
,علي آقايي(پنجم)
,محمود نظري(اول و مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***140030.103
6بررسی اثرات سطوح مختلف ویتامین A جیره ای بر مرحله تلفات رویانی، میزان هورمونهای استروئیدی و اندام های تولیدمثلی در بلدرچین ژاپنیخليل ميرزاده(سوم)
,صالح طباطبائي وکيلي(دوم)
,علي آقايي(چهارم)
داخلیپژوهشهای جانوری( زیست شناسی ایران سابق ) انجمن زیست شناسی ایران139910.258
7تاثیر غلظت های مختلف عصاره اسطوخودوس بر کیفیت منی خروس طی نگهداری آن به حالت مایعصالح طباطبائي وکيلي(اول و مسئول)
,علي آقايي(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1399270.318
8اثر سطوح مختلف ویتامین D3 جیره بر فراسنجه های تولیدمثلی در بلدرچین ژاپنیمرتضي مموئي(سوم)
,صالح طباطبائي وکيلي(دوم)
,علي آقايي(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139820.097
9مطالعه اثر سطوح مختلف ویتامین D3 جیره ای بر فراسنجه های تولیدی و کیفیت تخم در بلدرچین ژاپنیمرتضي مموئي(سوم)
,صالح طباطبائي وکيلي(دوم)
,علي آقايي(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13983
10بررسی تأثیر سطوح مختلف پروتئین جیره ای بر عملکرد تولیدی و برخی فراسنجه های خونی در بلدرچین ژاپنیخليل ميرزاده(سوم)
,صالح طباطبائي وکيلي(دوم)
,علي آقايي(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13982
11اثر مکمل عنصر روی و ویتامین Eبر آنزیمهای آنتی اکسیدان، هورمونهای جنسی و برخی فراسنجه های بیوشیمیایی در گله های مادر بلدرچین ژاپنیمرتضي مموئي(سوم)
,علي آقايي(اول و مسئول)
داخلیدامپزشکی ایران - دانشگاه شهید چمران اهواز139720.113
12اثر مکمل عنصر روی و ویتامین Eبر باروری، جوجه درآوری بلدرچین های ژاپنی مادر و عملکرد رشد و پاسخ ایمنی نتاج آنهامرتضي مموئي(سوم)
,علي آقايي(اول و مسئول)
داخلیتولیدات دامی (کشاورزی سابق) - مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران139620.097
13تأثیر سطوح مختلف ویتامین A جیرهای بر فراسنجه های تولیدمثلی و تولیدی در بلدرچین ژاپنیخليل ميرزاده(سوم)
,صالح طباطبائي وکيلي(دوم)
,علي آقايي(چهارم)
داخلیعلوم دامی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران139620.024
14Effect of different levels of dietary vitamin E on reproductive and productive performances in Japanese quails (Coturnix coturnix japonica)مرتضي مموئي(سوم)
,صالح طباطبائي وکيلي(دوم)
,علي آقايي(چهارم)
بین المللیVeterinary Research Forum139640.2
15تاثیر سطوح مختلف ویتامین C و ال-کارنتین بر عملکرد و برخی فراسنجه های ایمنی و خونی جوجه های گوشتی تحت تنش گرماییخليل ميرزاده(سوم)
,علي آقايي(چهارم)
,سميه سالاري(دوم)
پژوهشهای علوم دامی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد139510.2
16Effects of Dietary Supplementation of Zinc and α-Tocopheryl Acetate on Performance and Zinc Concentrations in Egg and Tissues of Japanese Quailsمرتضي مموئي(سوم)
,علي آقايي(اول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139510.037
17بررسی اثر مقادیر مختلف بذر خارمریم بر عملکرد خصوصیات لاشه و فرآسنجه های خونی جوجه گوشتیمحمد بوجارپور(دوم)
,مرتضي چاجي(سوم)
,علي آقايي(چهارم)
, رشيدي-نسرين(اول)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1394

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شیوه ارائه سال
1نقش صنعت طیور در اشتغال زایی و توسعه روستاییدومین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1400
2اثر ال تیانین در تغذیه طیوردومین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1400
3بررسی تاثیر استفاده از پودر هسته خرما در جیره های بر پایه گندم بر ویژگی های بستر و فضولات جوجه های گوشتینهمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی علوم دامی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریپوستر1400
4تاثیر استفاده پودرهسته خرما در جیره های برپایه گندم بر عملکرد جوجه های گوشتیدومین همایش ملی پژوهش های کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1400
5بررسی تأثیر القای پرکاری و کمکاری غده تیروئید بر غلظت سرمی تستوسترون و هورمون محرک فولیکولی در بلدرچین ژاپنی نردومین همایش ملی پژوهشهای کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1400
6اثر اسانس اکالیپتوس و مورد بر عملکرد جوجه های گوشتیدومین همایش ملی پژوهش های کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1400
7تعیین چندشکلی ژن DMB2 در بلدرچین ژاپنیدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدارمشهدپوستر1399
8آلاینده های هورمونی بستر طیور، تاثیر آنها بر محیط زیست، موجود زنده و روش های مدیریت آثار مضر آنهابیست وهفتمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1399
9اثر سطوح مختلف سیاه دانه بر فراسنجه های خونی و رشد فولیکول گله های مادر بلدرچین ژاپنیهمایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزیسازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان- اهوازپوستر1398
10صنعت طیور و مدیریت یکپارچه سازی مرغداری هاهمایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزیدانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1398
11مقایسه مدل پارامتری و غیرپارامتری برای انالیز داده های پاسخ ایمنی همورالهفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایرانتهرانپوستر1398
12راهکارهای کاهش اثرات مضر فضولات طیور بر محیط زیستاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1397
13بررسی تاثیر تزریق ژل رویال به تخم بلدرچین ژاپنی بر میزان برخی فراسنجه های خونی جوجه های هچ شدهسومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایرانتهرانسخنرانی1397
14تاثیر سطوح مختلف ویتامین A جیره ای بر میزان تولید تخم، وزن تخم و مقدار خوراک مصرفی در بلدرچین ژاپنیدومین همایش سراسری پژوهشهای نوین در کشاورزی، منابع طبیعی و علوم دامیکیشپوستر1396
15تاثیر سطوح مختلف ویتامین D در جیره بر میزان جوجه درآوری و تلفات جنینی در بلدرچین ژاپنیدومین همایش سراسری پژوهشهای نوین در کشاورزی، منابع طبیعی و علوم دامیکیشپوستر1396
16بررسی اثرات پروبیوتیک- پری بیوتیک و ادغام آنها بر عملکرد- پاسخ ایمنی- خصوصیات استخوان درشت نی و فضولات دفعی در بلدرچین ژاپنی25th World Poultry CongressBeijing, Chinaپوستر1395
17بررسی تاثیر سطوح مختلف ویتامین E در جیره بر وزن بیضه و میزان هورمونهای تولیدمثلی در بلدرچین ژاپنی نرهمایش ملی الکترونیکی پدافند غیرعامل در بخش کشاورزیدانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستانپوستر1395