لیست نشریات نامعتبر وزارت علوم

اطلاعات کلی

لیست نشریات نامعتبر وزارت علوم
جهت اطلاع از آخرین وضعیت فهرست نشریات علمی نامعتبر به آدرس ذیل مراجعه فرمایید https://jcr.isc.gov.ir/Blacklist.aspx
 

اطلاعات تفصیلی

کاربر جاری اجازه دسترسی به این امکان در این مرحله را ندارد