علی  رجب پور

 فعالیت های پژوهشی

 

علی رجب پور

در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی) : علی رجب پور رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی پژوهشی دانشگاه
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : ali rajab poor پست الکترونیک : a_rajabpour2000@yahoo.com
تاریخ تولد : 1360/04/01 دانشکده/محل خدمت : کشاورزی
رشته تخصصی : حشره شناسی گروه آموزشی : گیاهپزشکی
آخرین مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی آدرس محل کار :
مرتبه علمی : استادیار

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
حشره شناسیدکترای تخصصی0

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان محل اجرا سمت مدت طرح(ماه) تاریخ ارائه طرح به دانشکده/گروه

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نویسندگان نمایه نام نشریه سال چاپ شماره ضریب تاثیر
1Olfactory responses of the parasitoid wasp, Anisopteromalus calandrae (Hymenoptera: Pteromalidae) to odors from hosts and stored grainنوشين زندي سوهاني(دوم)
,علي رجب پور(سوم)
بین المللیJournal of plant protection research140020.0
2Morphological and molecular identification of four isolates of the entomopathogenic fungal genus Akanthomyces and their effects against Bemisia tabaci on cucumberعلي رجب پور(دوم)
,محمدحامد قدوم پاريزي(سوم)
,فاطمه ياراحمدي(چهارم)
بین المللیBULLETIN OF ENTOMOLOGICAL RESEARCH14001111.81
3Potential of Ultrasound to Control Sesamia cretica (Lepidoptera: Noctuidae)علي رجب پور(دوم)
,فاطمه ياراحمدي(سوم)
بین المللیENVIRONMENTAL ENTOMOLOGY14001032.337
4Aquatic Extract of Camellia sinensis L. as the Inducer of Cucumber Systemic Resistance to Bemisia tabaci Gennadius (Hem.: Aleyrodidae)علي رجب پور(اول و مسئول)
,محمدرضا زارع بواني(دوم)
بین المللیJournal of agricultural science and technology : JAST1400231.098
5تاثیر امواج فراصوت روی زنبور پارازیتوئید Telenomus busseolae (Hym.: Plathygasteridae) به منظور امکان به کارگیری تلفیقی آنها علیه کرم‌ساقه‌خوار نیشکر در شرایط آزمایشگاهیعلي رجب پور(دوم)
,فاطمه ياراحمدي(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1400110.085
6بررسی بیمارگری جدایه‌های ایرانی قارچ‌های Akanthomyces lecanii و A. muscarius روی شته‌ی سیاه باقلا (Aphis fabae Scopoli)محمدحامد قدوم پاريزي(چهارم)
,علي رجب پور(سوم)
,فاطمه ياراحمدي(اول و مسئول)
داخلیگیاهپزشکی (علمی کشاورزی سابق) - دانشگاه شهید چمران اهواز140040.053
7سمیت تنفسی و اثرات دورکنندگی چند اسانس گیاهی بر سوسک چهار نقطه¬ای حبوبات Callosobruchus maculatus (Coleoptera: Bruchidae)نوشين زندي سوهاني(دوم)
,علي رجب پور(سوم)
داخلیتحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران139930.105
8Fixed-Precision Sequential Sampling Plan of Syringopais temperatella (Lep., Gelechiidae) in Wheat Fields of Iranعلي رجب پور(دوم)
,نوشين زندي سوهاني(سوم)
بین المللیJournal of agricultural science and technology : JAST1399220.897
9Host-targeted salt stress affects fitness and vector performance of bird cherry-oat aphid (Rhopalosiphum padi L.) on wheatمحمدحامد قدوم پاريزي(اول و مسئول)
,علي رجب پور(دوم)
,سيروس جعفري(سوم)
بین المللیArthropod-Plant Interactions139911.466
10Efcacies of some isolates of Lecanicillium lecanii to control Tribolium castaneum (Col., Tenebrionidae)علي رجب پور(دوم)
بین المللیJournal of Plant Diseases and Protection13991271.52
11Comparison of Different Sampling Procedures for Population Monitoring of Important Citrus Aphids on Two Orange Speciesعلي رجب پور(دوم)
,محمد فرخاري(پنجم)
بین المللیJOURNAL OF THE ENTOMOLOGICAL RESEARCH SOCIETY1398210.182
12Effect of weedy culture on population densities, spatial distributions and sampling procedures of Spodoptera exigua and Sesamia cretica (Lep., Noctuidae) in corn fieldsعلي رجب پور(دوم)
,نوشين زندي سوهاني(سوم)
,محمد فرخاري(چهارم)
بین المللیBULLETIN OF ENTOMOLOGICAL RESEARCH13981091.81
13Interactions between host plant, Aphis fabae, and its natural enemies, Orius albidipennis and Lysiphlebus fabarum in a tritrophic systemعلي رجب پور(دوم)
,نوشين زندي سوهاني(چهارم)
بین المللیJOURNAL OF ASIA-PACIFIC ENTOMOLOGY1398220.967
14Prey stage preference and functional response of Orius albidipennis (Hetetroptera, Anthocoridae) to Aphis fabae (Homomoptera, Aphididae)علي رجب پور(دوم)
,نوشين زندي سوهاني(چهارم)
بین المللیINTERNATIONAL JOURNAL OF TROPICAL INSECT SCIENCE1398390.854
15تاثیر اقلیم و فعالیتهای کشاورزی اکوسیستم روی تنوع زیستی سنهای خانواده Anthocoridae (Hemiptera) در استان هرمزگان (ایران)علي رجب پور(دوم)
داخلیگیاهپزشکی (علمی کشاورزی سابق) - دانشگاه شهید چمران اهواز1398420.0
16Biodiversity of minute pirate bugs (Hemiptera: Anthocoridae) in agricultural and natural habitats of Lorestan province, west Iranعلي رجب پور(سوم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1398150.306
17Host stage preference of Aenasius bambawalei (Hymenoptera: Encyrtidae), the parasitoid of cotton mealybug, Phenacoccus solenopsis (Hemiptera: Pseudococcidae), under choice and no-choice accessعلي رجب پور(چهارم)
داخلینامه انجمن حشره شناسی ایران - انجمن حشره شناسی ایران1398330.059
18تغییرات فصلی جمعیت و برنامهی نمونهبرداری دنبالهای با دقت ثابت شتهی سبز انار Aphis punicae (Homoptera, Aphididae) در شهرستان سیروان (استان ایلام)علي رجب پور(دوم)
,نوشين زندي سوهاني(سوم)
داخلیپژوهش های کاربردی در گیاهپزشکی (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز139880.023
19Associated Chalcidoidea (Hymenoptera) with the cotton mealybug Phenacoccus solenopsis (Hemiptera: Pseudococcidae) in the southwestern Iranعلي رجب پور(پنجم)
بین المللیJournal of crop protection139890.283
20Seasonal Population Dynamics, Sampling Distribution, and Fixed-Precision Sequential Sampling of Spectrobates ceratoniae (Lepidoptera: Pyralidae) in Pomegranate Orchardsعلي رجب پور(دوم)
,نوشين زندي سوهاني(سوم)
بین المللیJOURNAL OF ECONOMIC ENTOMOLOGY13981131.779
21Intraguild interactions of a generalist predator, Orius albidipennis, with two Bemisia tabaci parasitoidsنوشين زندي سوهاني(دوم)
,علي رجب پور(چهارم)
بین المللیINTERNATIONAL JOURNAL OF TROPICAL INSECT SCIENCE139810.854
22Population abundance of pomegranate aphid, Aphis punicae (Homoptera: Aphididae), predators in Southwest of Iranنوشين زندي سوهاني(سوم)
,علي رجب پور(دوم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139750
23Developing an artificial diet for rearing Orius albidipennis Reuter (Het., Anthocoridae)علي رجب پور(اول و مسئول)
,محمدامين مهرنيا(سوم)
بین المللیJournal of plant protection research139730.44
24Resistance of two potato cultivars with different morphological characteristics to potato tuberworm, Phthorimea operculella (Lepidoptera: Gelechiidae) in field conditionعلي رجب پور(اول)
بین المللیINDIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES1397880.231
25Sensitivity of Bemisia tabaci (Hemiptera Aleyrodidae) and the Generalist Predator Orius albidipennis (Hemiptera: Anthocoridae) to Vapors of Essential Oilsنوشين زندي سوهاني(اول)
,علي رجب پور(دوم)
,فاطمه ياراحمدي(سوم)
,ليلا رمضاني(چهارم)
بین المللیJOURNAL OF ENTOMOLOGICAL SCIENCE1397530.677
26Interactions between Orius albidipennis and Aphidius colemani (Hymenoptera: Braconidae) for the control of Aphis gossypii on greenhouse cucumberعلي رجب پور(دوم)
,محمد فرخاري(سوم)
بین المللیJournal of crop protection139780.283
27Chemical compositions of leaf extracts from Conocarpus erectus L. (Combretaceae) and their bioactivities against Tribolium castaneum Herbst (Coleoptera: Tenebrionidae)علي رجب پور(اول)
,عليرضا ابدالي مشهدي(دوم)
,محمدرضا قرباني(سوم)
بین المللیJournal of Asia-pacific Entomology1397220.824
28Important predaceous insects of citrus aphids (Hemiptera: Aphididae) in the north of Iranعلي رجب پور(دوم)
,محمد فرخاري(پنجم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1397370.01
29میزان کارایی آفت کش های اکسی دیمتون متیل (EC 25%)، دیازینون (EC 60%)، استامی پرید (WP 20%) و ایمیداکلوپرید (SC 35%) در حضور کاهش دهنده pH لونسول روی شته سیاه باقلا،Aphis fabaeفاطمه ياراحمدي(اول)
,علي رجب پور(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13974
30پاسخ بویایی سن شکارگر Orius albidipennis و زنبورهای پارازیتوئید Eretmocerus mundus و Eretmocerus eremicus نسبت به سفیدبالک پنبه Bemisia tabaci و دشمنان طبیعی رقیبنوشين زندي سوهاني(دوم)
,علي رجب پور(چهارم)
داخلیگیاهپزشکی (علمی کشاورزی سابق) - دانشگاه شهید چمران اهواز139740.053
31یک برنامه نمونه برداری دنباله ای با دقت ثابت برای بید سیب زمینی Phthorimaea operculella Zeller (Lepidoptera: Gelechidae روی ارقام سیب زمینیعلي رجب پور(دوم)
بین المللیNEOTROPICAL ENTOMOLOGY139640.79
32پارامترهای جمعیتی بید گوجه فرنگی absoluta (Meyrick) (Lep.:Gelechiidae) روی سه گونه ی گیاهی از بادمجانیان در شرایط آزمایشگاهیعلي رجب پور(سوم)
داخلیپژوهش های کاربردی در گیاهپزشکی (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز139620.071
33تاثیر گیاه میزبان روی شکارگری، ترجیح طعمه ای و رفتار سوئیتچینگ Orius albidipennis و Tetranychus turkestaniعلي رجب پور(چهارم)
,فاطمه ياراحمدي(سوم)
بین المللیINTERNATIONAL JOURNAL OF TROPICAL INSECT SCIENCE1396370.375
34بررسی میزان تخم ریزی و میزبان یابی شب پره مینوز گوجه فرنگی Tuta absoluta (Lep., Gelechiidae) در شرایط آزمایشگاهیعلي رجب پور(سوم)
داخلینامه انجمن حشره شناسی ایران - انجمن حشره شناسی ایران1396370.027
35ویژگی های کنه کشی و دورکنندگی برخی عصاره های گیاهی برای کنه قرمز طیور Dermanyssus gallinae (Mesostigmata: Dermanyssidae)عليرضا ابدالي مشهدي(دوم)
,محمدرضا قرباني(سوم)
,علي رجب پور(اول)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13961
36زیست¬شناسی بید سیب زمینی Phthorimea operculella Zeller روی دو رقم سیب زمینی در مزارع شمال استان خوزستانعلي رجب پور(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13961
37توزیع فضایی و نمونه برداری با دقت ثابت برای شته های مرکبات (Hom., Aphididae) روی دو گونه پرتقالعلي رجب پور(دوم)
,محمد فرخاري(پنجم)
بین المللیJOURNAL OF ECONOMIC ENTOMOLOGY139611.824
38Resistance of tomato cultivars to Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae) under field conditionامين لطفي جلال آبادي(چهارم)
,فاطمه ياراحمدي(سوم)
,علي رجب پور(دوم)
بین المللیJournal of crop protection139670.291
39نمونه برداری دنباله ای با دقت ثابت از شته های مزارع گندم در اهوازليلا رمضاني(اول)
,علي رجب پور(دوم)
,نوشين زندي سوهاني(سوم)
,فاطمه ياراحمدي(چهارم)
حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزی سابق) - دانشگاه فرودسی مشهد1395۴0.012
40اثرات کوتاه و درازمدت برخی سموم زیستی روی مینوز برگ گوجه فرنگی Tuta absoluta Meyrich Lepidoptera: Gelechiidae و شکارگران هم جا با آن در مزارع گوجه فرنگیفاطمه ياراحمدي(اول)
,علي رجب پور(سوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139550.675
41سمیت تماسی و تدخینی اسانس های گیاهی رازیانه و لیمو روی کنه تارتن turkestani و شکارگر آن Orius albidipennisفاطمه ياراحمدي(سوم)
,علي رجب پور(چهارم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139550.675
42دورکنندگی و برخی اثرات بیولوژیک امواج مختلف ماوراءصوت روی شب پره آرد Ephestia kuehniella (Zeller) (Lepidoptera: Pyralidae)علي رجب پور(اول)
,محمد فرخاري(سوم)
JOURNAL OF STORED PRODUCTS RESEARCH1395691.824
43Orius albidipennis (Reuter) (Hem.: واکنش تابعی مراحل مختلف رشدی سنک Tetranychus turkestani (Ugarov & روی کنه تارتن توت فرنگی Anthocoridae) Nikolski) (Acari: Tetranychidae)علي رجب پور(سوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1395380.029
44پراکنش فضایی و نمونه برداری دنباله ای شته سیاه باقلا Aphis fabae Scopoli در مزارع باقلای منطقه ویس (اهوازعلي رجب پور(دوم)
,فاطمه ياراحمدي(اول)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1395360.029
45ارزیابی جیره های غذایی و بسترهای تخم گذاری مختلف برای پرورش سن شکارگر Orius albidipennis Reuterعلي رجب پور(اول)
نامه انجمن حشره شناسی ایران - انجمن حشره شناسی ایران1395350.071
46تنوع زیستی سنک¬های جنس Orius (Hemiptera: Anthocoridae) در اقلیم‌ها و فصول مختلف استان کهگیلویه و بویراحمد و بررسی تأثیر بوم¬نظام کشاورزی روی تنوع زیستی این شکارگرانعلي رجب پور(دوم)
نامه انجمن حشره شناسی ایران - انجمن حشره شناسی ایران1395350.071
47بررسی اثر دورکنندگی و ضد تخمگذاری اسانس دو گونه گیاهی روی کنه تارتن ترکستانی Tetranychus turkestani و سن شکارگر آن Orius albidipennisعلي رجب پور(سوم)
,فاطمه ياراحمدي(چهارم)
مجله علمی کشاورزی -تخصصی شده دانشگاه شهید چمران1394
48خصوصیات زیستی و پارامترهای جدول زندگی سنک Orius albidipennis روی کنه تارتن توت‌فرنگی Tetranychus turkestani در دماهای مختلفعلي رجب پور(چهارم)
گیاهپزشکی (علمی کشاورزی سابق) - دانشگاه شهید چمران اهواز1394
49خصوصیات زیستی و پارامترهای جمعیتی مینوزگوجه فرنگی Tuta absoluta (Lep: Gelechiidae روی سیب زمینی و توتون درشرایط آزمایشگاهیعلي رجب پور(سوم)
گیاهپزشکی (علمی کشاورزی سابق) - دانشگاه شهید چمران اهواز1394

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شیوه ارائه سال
1تاثیر عصاره چای سیاه بر رشد گیاه گوجه فرنگی درشرایط تنش شوریدومین همایش ملی پژوهش‌های کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانالکترونیکی1400
2تاثیر عصاره چای سیاه بر فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدانی گیاه گوجه فرنگی درشرایط تنش شوریدومین همایش ملی پژوهش‌های کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانالکترونیکی1400
3The effect of presence of Hyperaspis polita on foraging behavior of Aenasius bambawalei1st International and 10th National Conference on Biological Control in Agriculture and Natural ResourrcSُhahid Chamran University of Ahvazپوستر1400
4Fumigant toxicity of some essential oils against the eggs of the cowpea weevil, Callosobruchus maculatus F. (Col.: Bruchidae)Integrated Protection of Stored ProductPisa, Italyسخنرانی1398
5Influence of temperature on the functional response of Anisopteromalus calandrae (Hym: Pteromalidae) to different population densities of Callosobruchus maculatus (Col.: Bruchidae)Integrated Protection of Stored ProductPisa, Italyسخنرانی1398
6Seasonal population dynamics of Spodoptera exigua and Sesamia cretica (Lepidoptera: Noctuidae) on corn in north of Khuzestan province, south west of Iranسومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران،دانشگاه تبریزسخنرانی1398
7valuation of carob moth larval population on pomegranate trees neighboring fig in Sirvan district, Ilamسومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایراندانشگاه تبریزسخنرانی1398
8Insecticidal Properties Of Some Plant Extracts Against Ephestia Kehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidea) Larvae In Laboratory5th international agriculture scienceIstanbulسخنرانی1398
9Host stage preference of Phenacoccus solenopsis Tinsly by parasitoid wasp, Aenasius bambawalei Hayatسومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایراندانشگاه تبریزپوستر1398
10Report of Chalcidoidea on cotton mealybug, Phenacoccus solenopsis Tinsley, 1898 (Hemiptera: seudococcidae) in Khuzestan provinceسومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایراندانشگاه تبریزپوستر1398
11ﺷﻨﺎﺳﺎیی کﻨﻪ ﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﺑﺮرﺳی ﺗﻐییﺮات ﻓﺼﻠی ﺟﻤﻌیﺖ آﻧﻬﺎ در ﻏﺮب ﺷکﺎرﮔﺮ ﻣﺎزﻧﺪرانبیست و سومین کنگره ملی گیاه پزشکیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانپوستر1397
12ﺗﻌییﻦ ﺑﻬﺘﺮیﻦ ﻓﻀﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری ﺑﺮای ﭘﺎیﺶ ﺟﻤﻌیﺖ کﺮم ﺳﺎﻗﻪ Sesamia cretica ﺧﻮار ذرت و کﺮم ﺑﺮگ ﺧﻮار Spodoptera exigua ﭼﻐﻨﺪر در ﻣﺰارع ذرتبیست و سومین کنگره گیاه پزشکیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانپوستر1397
13Intraguild Predation by the generalist Predator ORIUS ALBIDIPENNISon whitefly BEMISIA TABACI Parasitized by ERETMOCERUS MUNDUSand ERETMOCERUS EREMICUSXI European congress on entomologyItalyپوستر1397
14olfactory resPonse of Predatory bug ORIUS ALBIDIPENNISand Parasitoid wasPs ERETMOCERUS MUNDUSand ERETMOCERUS EREMICUSto BEMISIA TABACIand comPetitor natural enemiesXI EUROPEAN CONGRESS OF ENTOMOLOGYItalyپوستر1397
15فعالیت دورکنندگی اسانس¬های شمعدانی معطرL. Pelargonium roseum ، باریجه Ferula gummosa Boiss.، زیره سبزL. Cuminum cyminum و زیره سیاهCarum carvi L. روی سوسک چهارنقطه¬ای حبوباتCallosobruchus maculatus Fabricus.اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1397
16بررسی کارایی انتقال ویروس برگ قاشقی باقلا (BLRV) با شته ی سیاه باقلا (Aphis fabae Scopoli)اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1397
17کارایی حشره کش گیاهی مستخرج از گیاه نیم در کنترل بید غلات Syringopais temperatella (Lep.Gelechiidae در شرایط مزرعه ایاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1397
18اثر کاربرد خرده شیشه بر خواص مکانیکی خاک اطراف کانال های آبیاری به منظور کنترل جوندگانپانزدهمین کنگره علوم خاک ایراندانشگاه صنعتی اصفهانپوستر1396
19بررسی کارایی استفاده از تله‎های آبی زرد رنگ برای پایش جمعیت اوایل فصل شته‎های مرکباتدومین همایش ملی پایش و پیش ‏آگاهی در گیاه‎پزشکیدانشگاه گنبدپوستر1395
20پایش جمعیت پروانه¬های کرم گلوگاه انار Spectrobates ceratoniae در استان ایلامدومین همایش ملی پایش و پیش‏ آگاهی در گیاه‎پزشکیدانشگاه گنبدپوستر1395
21بررسی کارایی حشره¬کش برپایه عصاره گیاه چریش برای مبارزه با مگس مینوز برگ نخود و لوبیا Liriomyza congestaدومین همایش ملی پایش و پیش‏آگاهی در گیاه‎پزشکیدانشگاه گنبدپوستر1395
22ارزیابی فعالیت زنبور پارازیتویید Bracon hebetor Say (Hym., Braconidae) v,d fdn s روی بید سیب زمینی Phthorimea operculella Zeller در دو رقم سیب زمینی در شماب استان خوزستاناولین کنگره بین المللی حشره شناسی ایرانسازمان تحقیقات کشاورزی ایرانسخنرانی1395
23بررسی اثرات برخی حشره¬کش¬های زیستی و شیمیایی روی جمعیت Helicoverpa armigera و Spodoptera exigua (Lepidoptera: Noctuidae) در مزرعه گوجه¬فرنگیکنفرانس سراسری تحقیق در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیستگرگانسخنرانی1395
24مطالعه پارامترهای رشدی جمعیت مینوز گوجه فرنگی Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechidae) روی گیاهان بادمجانیان در شرایط آزمایشگاهیاولین کنگره بین المللی حشره شناسی ایرانسازمان تحقیقات کشاورزی ایرانپوستر1394
25استفاده از اسانس گیاهان درمنه، باریجه و شمعدانی به عنوان سم تدخینی علیه آفت گلخانه-ای سفید بالک پنبهچهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوماردبیلپوستر1394
26تاثیر حشره کش زیستی آزادیراختین روی شته سیاه باقلا Aphis faba و کفشدوزک coccinella septempunctatt در مزارع چغندر و مقایسه با کنفیدورچهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و پایداردانشگاه اردبیلپوستر1394
27اثرات تدخینی گیاه درمنه، باریجه و شمعدانی علیه آفت گلخانه ای سفیدبالک پنبهچهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسومدانشگاه محقق اردبیلیپوستر1394
28بررسی امکان استفاده از عصاره گیاهی درخت چریش برای مبارزه با Cassida rubiginosa Muller (Coleoptera: Chrysomellidae) در مزارع گلرنگچهرامین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسومدانشگاه محقق اردبیلیپوستر1394
29کارایی رهاسازی اشباعی زنبور پارازیتویید Habrobracon hebetor Say (Hym. Braconidae) برای کنترل بیولوژیک Helicoverpa armygera (Lepidoptera: Noctuidae)TropentagHumboldt-Universit?t, Berlinپوستر1394
30تأثیر رهاسازی انبوه Habrobracon hebetor Say (Hym. Braconidae) برای کنترل بیولوژیک Helicoverpa armygera (Lepidoptera: Noctuidae)Tropentag, “Management of land use systems for enhanced food security: con?icts, controversies and resolutions”Berlin, Germanyسخنرانی1394
31تاثیر سه رقم خیار گلخانه ای مقاوم به Tetranychus turkestani (Acari: Tetranychidae روی شکارگری Orius albidipennis (Hemiptera: Anthocoridaeاولین کنگره بین المللی حشره شناسی ایرانسازمان تحقیقات کشاورزیپوستر1394