محمدحسین  قرینه

 فعالیت های پژوهشی

 

محمدحسین قرینه

در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی) : محمدحسین قرینه رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی پژوهشی دانشگاه
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Mohammad Hossein Gharineh پست الکترونیک : hossain_gharineh@yahoo.com
تاریخ تولد : 1339/01/01 دانشکده/محل خدمت : کشاورزی
رشته تخصصی : زراعت و اصلاح نباتات گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
آخرین مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی آدرس محل کار : دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
مرتبه علمی : دانشیار

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
مهندسی زراعت و اصلاح نباتاتکارشناسی1364دانشگاه شهید چمران اهواز
مهندسی زراعتکارشناسی ارشد 1370دانشگاه شهید چمران اهواز
اکولوژی گیاهان زراعی (اکولوژی کشاورزی)دکترای تخصصی1382دانشگاه تبریز

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
کارشناس جهاد سازندگی خوزستانجهاد سازندگی استان خوزستان1359/01/011367/01/30

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان محل اجرا سمت مدت طرح(ماه) تاریخ ارائه طرح به دانشکده/گروه
1اثر تنش شوری بر جوانه¬زنی و رشد گیاهچه چیادانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانهمکار0

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نویسندگان نمایه نام نشریه سال چاپ شماره ضریب تاثیر
1واکنش توده‌های بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) به جهت‌های جغرافیایی ردیف کاشت در شرایط کم آبیاری و خاک شورعليرضا ابدالي مشهدي(دوم)
,محمدحسين قرينه(سوم)
,امين لطفي جلال آبادي(چهارم)
داخلیعلوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی سابق) - دانشگاه فرودسی مشهد140020.101
2اثر ورمی کمپوست، کودهای زیستی نیتروژنی (بارور 1) و فسفری (بارور 2) بر عملکرد و اجزای عملکرد کدوی طبی (Cucurbita pepo L. var. styriaca)عليرضا ابدالي مشهدي(دوم)
,محمدحسين قرينه(سوم)
,امين لطفي جلال آبادي(چهارم)
داخلیتحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران139910.105
3اثر محلول‌پاشی هیومیک اسید بر برخی ویژگی‌های کیفی و تجمع عناصر ریز مغذی در اندام هوایی و دانه تریتیکاله (X Tritico-secale Wittmack)محمدحسين قرينه(دوم)
,آيدين خدايي جوقان(سوم)
,علي مشتطي(چهارم)
داخلیعلوم زراعی ایران - انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات139910.07
4تاثیر قطع آبیاری و سطوح مختلف کود نیتروژن برعملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گندم دورومعبدالرضا سياهپوش(سوم)
,محمدحسين قرينه(چهارم)
,امين لطفي جلال آبادي(پنجم)
داخلیفیزیولوژی گیاهان زراعی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز1399۴۸0.219
5اثر نسبت اختلاط، کود نیتروزن و جیبرلیک اسید بر کمیت و کیفیت علوفه در کشت مخلوط یولاف و شنبلیلهمحمدحسين قرينه(دوم)
,عليرضا ابدالي مشهدي(سوم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13994
6تأثیر غلظت‌های مختلف کاربرد برگی هیومیک اسید در مراحل نموی بر ویژگی‌های ریخت شناسی و عملکرد تریتیکالهآيدين خدايي جوقان(سوم)
,محمدحسين قرينه(دوم)
,علي مشتطي(چهارم)
داخلیتولید گیاهان زراعی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان - با همکاری انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات139840.239
7تأثیر محلول‌پاشی برگی سیلسیوم‌‌دی‌اکسید نانو و غیرنانو بر عملکرد و توزیع مجدد ماده‌ی خشک گندم در شرایط تنش خشکیعبدالمهدي بخشنده(اول و مسئول)
,محمدحسين قرينه(دوم)
,محمد رضا مرادي تلاوت(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139820.073
8تأثیر دور آبیاری، قارچ مایکوریزا و زئولیت بر عملکرد و کارآیی مصرف آب گیاه ماشمحمدحسين قرينه(دوم)
,عبدالمهدي بخشنده(سوم)
,امين لطفي جلال آبادي(چهارم)
داخلیبه زراعی کشاورزی (کشاورزی سابق) - مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران139820.052
9اثر اسید سولفوریک، اسید هیومیک و محلول‌پاشی برگی نیترات پتاسیم بر کیفیت رنگ گلبرگ، خاصیت آنتی‌اکسیدانی، کاروتنوئید و عملکرد گل در همیشه بهار (Calendula afficinalis L)عليرضا ابدالي مشهدي(دوم)
,احمد کوچک زاده(سوم)
,محمدحسين قرينه(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139830.029
10بررسی اثرات نیروی دینامیکی بر خصوصیات جوانه زنی و قدرت بذر سه رقم نخود (Cicer ariegtinum-L) با کمک پردازش تصویرسامان آبدانان مهدي زاده(دوم)
,محمدحسين قرينه(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139610.025
11کمی‌سازی تاثیر دزهای علف‌کش و تراکم خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) بر تولید زیست‌توده گندم و علف‌هرزالهام الهي فرد(چهارم)
,محمدحسين قرينه(دوم)
داخلیحفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزی سابق) - دانشگاه فرودسی مشهد139640.012
12اثر مصرف کود نیتروژن و محلول‌پاشی سیتوکنین بر عملکرد دانه و صفات فیزیولوژیک گندم (Triticum aestivum L) رقم چمران در شرایط تنش گرمای انتهای فصل قاطعي علي(اول و مسئول)
,عبدالمهدي بخشنده(دوم)
,عليرضا ابدالي مشهدي(سوم)
,سيد عطااله سيادت(چهارم)
,خليل عالمي سعيد(پنجم)
,محمدحسين قرينه(ششم)
داخلیعلوم زراعی ایران - انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات139540.154
13اثرات تنش رطوبتی روی خصوصیات رشدی گیاهچه ارقام پنبهمحمدحسين قرينه(دوم)
,عليرضا ابدالي مشهدي(سوم)
,سيد عطااله سيادت(پنجم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139531.12
14تأثیر سطوح مختلف نیتروژن و زئولیت طبیعی بر خصوصیات کمی و کیفی استویا در شرایط آب و هوای اهوازعبدالمهدي بخشنده(اول)
,محمدحسين قرينه(دوم)
,عليرضا ابدالي مشهدي(سوم)
,محمد رضا مرادي تلاوت(چهارم)
پژوهشهای زراعی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد139520.071
15اثر سطوح زئولیت بر فلورسانس کلروفیل لوبیا قرمز تحت شرایط تنش خشکیمحمدحسين قرينه(دوم)
,عليرضا شافعي نيا(سوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1395270.071
16کاربرد مفهوم هیدروتایم جهت پیشبینی ظاهر شدن گیاهچه ارقام جو بهاره در مزرعهمحمدحسين قرينه(دوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13952
17اثر کود بیولوژیک (فسفات Barvar2) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم نان و دوروم در منطقه اهوازمحمدحسين قرينه(سوم)
,عليرضا ابدالي مشهدي(چهارم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13944
18کاربرد مفهوم هیدروتایم جهت پیشبینی ظاهر شدن گیاهچه ارقام جو بهاره در مزرعهمحمدحسين قرينه(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13941394
19تأثیر دورههای آبیاری غرقابی و زمان پس از برداشت بر جوانهزنی بذر ارقام برنجمحمدحسين قرينه(سوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13942
20اثر کاربرد سیلیکون بر رشد گیاهچه گندم تحت تنش کمبود آب ناشی از پلی اتیلن گلیکولمحمدحسين قرينه(دوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1394
21تاثیر قارچ میکوریز آربسکولار و تنش خشکی بر جذب برخی عناصر غذایی ماکرو توسط سه ژنوتیپ تره با مشخصات ریشه ای متفاوت قاسم جوکار نسترن(اول)
,حبيب اله ناديان قمشه(دوم)
,بيژن خليلي مقدم(سوم)
,مختار حيدري(چهارم)
,محمدحسين قرينه(پنجم)
آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی سابق) - دانشگاه فرودسی مشهد139410.176
22تاثیر همزیستی میکوریزایی بر رشد و میزان پرولین در تره فرنگی (Allium porrum) و دو توده تره ایرانی (Allium ampeloprasum) قاسم جوکار نسترن(اول)
,حبيب اله ناديان قمشه(دوم)
,بيژن خليلي مقدم(سوم)
,مختار حيدري(چهارم)
,محمدحسين قرينه(پنجم)
تولیدات گیاهی (علمی کشاورزی) - دانشگاه شهید چمران اهواز1394
23اثر سطوح نیتروژن و محلول پاشی سیتوکینین بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در شرایط تنش گرمای انتهای فصل در اهوازخليل عالمي سعيد(چهارم)
,عبدالمهدي بخشنده(اول)
,عليرضا ابدالي مشهدي(دوم)
,سيد عطااله سيادت(سوم)
,محمدحسين قرينه(پنجم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1394
24بررسی تاثیر کم آبی و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر عمکلرد اجزای عملکرد و کارایی مصرف اب سیب زمینیمحمدحسين قرينه(دوم)
,عبدالمهدي بخشنده(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13941
25تأثیر دورههای آبیاری غرقابی و زمان پس از برداشت بر جوانهزنی بذر ارقام برنجمحمدحسين قرينه(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13942
26ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد گندم در پاسخ به کاهش کود نیتروژن و بذر مصرفی تحت شرایط کشاورزی پایدارمحمدحسين قرينه(دوم)
,عبدالمهدي بخشنده(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13942
27برآورد ضریب خاموشی، کارایی مصرف تشعشع و ضرایب توزیع ماده خشک رقم هایولا 401 کلزا در اهوازعليرضا ابدالي مشهدي(سوم)
,محمدحسين قرينه(پنجم)
داخلیتولیدات گیاهی (علمی کشاورزی) - دانشگاه شهید چمران اهواز139420.011

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شیوه ارائه سال
1بررسی ویژگی های ریخت شناسی کینوا تحت تأثیر تلقیح کود زیستی و کمپوست بقایای نیشکردومین همایش ملی پژوهش‌های کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1400
2تیمارهای رهایی از خواب بذر لگجی (Capparis spinoza)The 7th International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants-November 18-20, 2021Izmirسخنرانی1400
3آیا اعمال روش¬های مختلف‎ کاشت و سطوح کمپوست نیشکر بر رشد و عملکرد ذرت دانه‎ای تاثیرگذار است؟هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایرانکرمانالکترونیکی1400
4تأثیر آرایش کاشت ذرت و مالچ زنده گوار بر کارایی سرکوب علفهای هرز پس از برداشتهفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایراندانشگاه شهید باهنر کرمانپوستر1400
5اثر تنش شوری بر جوانه زنی و فعالیت آنزیم پراکسیداز در بذرهای چیا (Salvia hispanica)اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایراندانشگاه رازی کرمانشاهپوستر1400
6treatment yo overcome seed dormancy in caper (capparis spinosa)The 7th International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants-November 18-20, 2021ترکیهسخنرانی1400
7ارزیابی چالش ها و راهکارهای توسعه دانه های روغنی و مشکلات خودکفایی روغن در کشورهمایش ملی فرهنگ جهادی و جهش تولیدکرمانشاهپوستر1399
8ارزیابی کشت مخلوط ردیفی گندم ( )Triticum aestivumو باقلا ()Vicia faba بر کنترل علف های هرز در شرایط آب و هوایی اهوازهمایش ملی فرهنگ جهادی و جهش تولیدکرمانشاهپوستر1399
9تاثیر کاربرد برگی هیومیک اسید در مراحل مختلف رشد برعملکرد زیست توده و میزان عناصر تریتیکالهچهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایراندانشگاه هنر اسلامی تبریزپوستر1398
10بررسی گیاه دارویی- صنعتی فراموش شده نیل (وسمه) Indigofera tinctoria.L و اهمیت احیای آن در پایداری بوم نظام های کشاورزی ایرانهفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزیدانشگاه شهید بهشتیسخنرانی1398
11اثر کود کمپوست بقایای نیشکر بر برخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک تریتیکاله تحت تنش قطع آبیاریشانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایرانملاثانیپوستر1398
12اثر پیش تیمار نانوکلات آهن بر ویژگیهای زوفاهفتمین کنگره ملی گیاهان داروییشیرازپوستر1397
13تاثیر زمان و غلظتهای مختلف محلولپاشی هیومیک اسید بر برخی صفات اکوفیزیولوژیک تریتیکالهپانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایرانکرجپوستر1397
14ﺗﺎﺛیﺮ اﻧﻮاع کﻮد سبز و ﺳیﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺎکورزی ﺑﺮ ﺑﺮﺧی ﺧﺼﻮﺻیﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژیک و عملکرد ﮔﻨﺪمپانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایرانکرج موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذرپوستر1397
15اثر پیشتیمار با کود کلات آهن بر روی خصوصیات جوانهزنی گیاه دارویی زوفاسومین کنگره بین‌المللی و پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایرانکرجپوستر1397
16ارزیابی برخی صفات کیفی دانه تریتیکاله تحت تاثیر محلول پاشی هیومیک اسیداولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه محقق اردبیلیپوستر1397
17اثر پرایمینگ تسریع شده با امواج فراصوت بر ویژگی های جوانه زنی بذر شیویداولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1397
18اثر جهت جغرافیایی ردیف کاشت و جمعیت بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی بابونه ( Matricaria chamomilla L)چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی و زیست شناسیتهرانسخنرانی1396
19بررسی اثر قارچ Piriformospora indica و زئولیت برصفات کمی و کیفی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) رقم پروسو ) Presovدومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در زراعت و اصلاح نباتاتدماوندپوستر1396
20بررسی اثر الگوی کاشت و تراکم بوته بر کنترل علف های هرز ذرت در منطقه بهبهانهفتمین همایش ملی علوم علف های هرز ایرانگرگانپوستر1396
21ارزیابی کاربرد سولفوریک اسید، اسید هیومیک و محلول پاشی برگی نیترات پتاسیم بر عملکرد دانه و برخی شاخص های فیزیولوِژیک گل همیشه بهار در شرایط اقلیمی دشت خوزستانسومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزیتهرانپوستر1395
22اثر اسید سولفوریک، اسید هیومیک و محلولپاشی برگی نیتراتپتاسیم بر برخی خصوصیات فنوتیپی و عملکرد گیاه دارویی همیشه بهارسومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزیتهرانپوستر1395
23بررسی برخی صفات مرفولوژی و عملکرد یولاف زراعی (Avena sativa L.) و شبدر برسیم (Trifolium alexandrinum) تحت تأثیر کود دامی و نسبت‌های کشت مخلوطدومین کنگره‌ی بین‌المللی و چهاردهمین کنگره‌ی ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایراندانشگاه گیلانپوستر1395
24بررسی چگونگی توزیع مقدار بریکس در طول ساقه نیشکر با استفاده از روش رگرسیونیهمایش ملی یافته های پژوهشی و فناوری در اکوسیستم های طبیعی و کشاورزیتهرانپوستر1395
25تعیین منحنی سرعت رشد محصول(CGR) نیشکر به روش تجزیه رگرسیون در شرایط خوزستانهمایش ملی یافته های پژوهش و فناوری در اکوسیستم های طبیعی و کشاورزیتهرانپوستر1395
26بررسی تأثیر عملیات دیسک – ماله راتونینگ ، در کاهش زمان آبیاری و مقدارآب مصرفی نیشکرهمایش ملی یافته های پژوهش و فناوری در اکوسیستم های طبیعی و کشاورزیتهرانپوستر1395
27تاثیر زئولیت بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا قرمزدر شرایط آب و هوایی کرمانشاهسومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدارهمدانپوستر1394
28تاثیر تنش خشکی بر شاخص های فلورسانس کلروفیل در لوبیا قرمز در شرایط آب و هوایی کرمانشاهسومین همایش ملی گیاهان داروییی و کشاورزی پایدارهمدانپوستر1394
29تاثیر سطوح مختلف زئولیت بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان در شرایط آب و هوایی کرمانشاهسومین همایش ملی گیاهان داروییی و کشاورزی پایدارهمدانپوستر1394
30تاثیرزئولیت بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا قرمز در شرایط آب و هوایی کرمانشاهسومین همایش ملی گیاهان داروییی و کشاورزی پایدارهمدانپوستر1394
31تاثیر کود زیستی (فسفر بارور 2) بر عملکرد و اجزا عملکرد گندم نان و دوروم در اهوازIn the International conference on Research in and Environment (ASE) on Dec 15th in Kuala lumpur -MalaysiaMalaysia Kuala lumpurسخنرانی1394
32ارزیابی تأثیر تنش شوری بر خصوصیات مورفولوژیک گیاهچه و درصد جوانه زنی 6 رقم یونجه در استان خوزستاناولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایرانتهرانپوستر1394
33بررسی واکنش خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه 4 رقم گندم نان به کاربرد علفکش متروبوزیناولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایرانتهرانپوستر1394
34ارزیابی تأثیر تنش شوری بر شاخص های جوانه زنی 6 رقم یونجه در استان خوزستاناولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایرانتهرانپوستر1394
35تاثیر تنش خشکی بر عملکردو اجزای عملکرد لوبیا قرمز در شرایط آب و هوایی کرمانشاهسومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدارهمدانپوستر1394