نفیسه  رنگ زن

 فعالیت های پژوهشی

 

نفیسه رنگ زن

در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی) : نفیسه رنگ زن رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی پژوهشی دانشگاه
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Nafise Rang zan پست الکترونیک : rangzan@asnrukh.ac.ir
تاریخ تولد : 1361/06/30 دانشکده/محل خدمت : کشاورزی
رشته تخصصی : خاکشناسی گروه آموزشی : خاکشناسی
آخرین مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی آدرس محل کار :
مرتبه علمی : استادیار

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
شیمی و آلودگی خاکدکترای تخصصی1391دانشگاه پوسا (مرکز تحقیقات کشاورزی هندوستان)

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان محل اجرا سمت مدت طرح(ماه) تاریخ ارائه طرح به دانشکده/گروه

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نویسندگان نمایه نام نشریه سال چاپ شماره ضریب تاثیر
1اثر سطوح مختلف شوری، روی و گوگرد تلقیح شده با تیوباسیلوس بر رشد و جذب برخی عناصر غذایی توسط گیاه کلزا (.L napus Brassicaنفيسه رنگ زن(مسئول)
,محمد رضا مرادي تلاوت(سوم)
داخلیپژوهشهای خاک (علوم خاک و آب سابق) - موسسه تحقیقات خاک و آب140040.171
2بررسی برخی از صفات محرک رشد گیاه توسط گونه های استرپتومایسس جدا شده از ریزوسفرهای گیاهان مختلف با قابلیت بالای کلونیزاسیون با ریشه گیاه اسفناجنفيسه رنگ زن(چهارم)
بین المللیApplied Ecology and Environmental Research1400190.7
3اثر مایکوریزا و پوسته تخم مرغ بر صفات رشدی و میزان شاخص خطر در گیاه ریحان ( Ocimum basilicum L) تحت شرایط آلودگی خاک به فلزات سنگیننفيسه رنگ زن(اول و مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1400110.094
4ارزیابی فلزات سنگین در رسوبات تالاب هورالعظیم با محاسبه شاخص‌های آلودگینفيسه رنگ زن(دوم)
,محمد رضا انصاري(اول و مسئول)
داخلیتحقیقات آب و خاک ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران1399100.139
5تأثیر استفاده ازکمپوست غنی شده با ضایعات آهن و خاک فسفات بر ویژگی‌های رشدی گیاه گوجه‌فرنگینفيسه رنگ زن(اول و مسئول)
داخلیمهندسی زراعی (علمی کشاورزی سابق) - دانشگاه شهید چمران اهواز1399430.079
6اثر کاربرد دوده‌ی کربن و ضایعات مو بر غلظت عناصر سنگین و عملکرد گیاه کاهو و اسفناج تحت تأثیرآبیاری با آب آلودهنفيسه رنگ زن(اول و مسئول)
,حبيب اله ناديان قمشه(دوم)
داخلیمهندسی زراعی (علمی کشاورزی سابق) - دانشگاه شهید چمران اهواز139810.088
7بررسی اثر متقابل قارچ میکوریزا و فیلترکیک بر عملکرد گیاه گشنیزنفيسه رنگ زن(سوم)
داخلیمهندسی زراعی (علمی کشاورزی سابق) - دانشگاه شهید چمران اهواز139820.088
8اثر کمپوست مصرف شده قارچ و بیوچار آن بر عملکرد گیاه جعفری تحت تنش شورینفيسه رنگ زن(دوم)
,امين لطفي جلال آبادي(چهارم)
داخلیتحقیقات آب و خاک ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران1398500.056
9بررسی توزیع شکل‌های شیمیایی آهن و منگنز در خاک اطراف شرکت فولاد خوزستاننفيسه رنگ زن(اول و مسئول)
داخلیپژوهشهای خاک (علوم خاک و آب سابق) - موسسه تحقیقات خاک و آب139840.176
10ارزیابی خطر فلزات سنگین در خاک‌های اطراف شرکت فولاد خوزستاننفيسه رنگ زن(اول و مسئول)
,بيژن خليلي مقدم(سوم)
,حبيب اله ناديان قمشه(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139740.056
11Land suitability assessment for urban green space using AHP and GIS: A case study of Ahvaz parks, Iranنفيسه رنگ زن(چهارم)
,بيژن خليلي مقدم(دوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139610.065

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شیوه ارائه سال
1تاثیر کادمیوم بر میزان رنگدانه های فتوسنتزی در گیاه گشنیزهفدهمین کنگره علوم خاک ایرانکرجپوستر1400
2محاسبه شاخص آلودگی ژئوشیمیایی مولر و فاکتور غنی شدگی دررسوبات تالاب هورالعظیمشانزدهمین کنگره علوم خاک ایرانزنجانپوستر1398
3اثر ضایعات پوسته تخم مرغ بر شوری، پ-هاش و درصد آهک خاکشانزدهمین کنگره علوم خاک ایرانزنجانپوستر1398
4پهنهبندی شوری، آهک و ماده آلی خاک در زمینهای کشاورزی و غیر کشاورزی منطقه یزدنو واقع در جنوب هویزههفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزیدانشگاه شهید بهشتی تهرانسخنرانی1398
5مطالعه ایزوترم جذب سطحی آهن در خاک با استفاده از معادله لانگ مویر و فرندلیچاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانیپوستر1397
6بررسی تاثیر تنش شوری بر فعالیت آنزیم نیترات رداکتاز در گیاه گشنیزاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانیپوستر1397
7اثر سطوح مختلف سنگ فسفات و فیلترکیک بر برخی مولفه های رشدی و تغذیه ای گیاه شبدر کلنی شده با قارچ میکوریزااولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانیپوستر1397
8جذب سطحی آلایندههای سرب، کادمیم و نیکل از پساب توسط برخی از خاک های استان خوزستاناولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1397
9تاثیر قارچ میکوریزا و فیلتر کیک تحت تنش کادمیوم بر برخی مولفه های رشد و جذب عناصر کم مصرف در گیاه گشنیزکنگره بین المللی آب، خاک و علوم محیطیتهرانسخنرانی1396
10پتانسیل خاک ها و کانی های مختلف در جذب سرب، کادمیوم و نیکل از آب آلودهXVI International Clay ConferenceGranada, Spainپوستر1396
11اثر سطوح کادمیوم بر برخی مولفه‌های رشدی و توزیع کادمیوم در گیاه هویج تحت تنش شوریکنگره بین المللی آب، خاک و علوم محیطیتهرانپوستر1396
12بررسی اثر کاربرد کاه و کلش ذرت و بیوچار آن بر میزان جذب کادمیوم توسط گیاه گندمششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدارتهرانسخنرانی1395
13مروری بر تأثیر پخش سیلاب بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاکدومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگریاردبیلپوستر1395
14ارتباط بین فاکتورهای خاکسازی و تنوع کانی های رسی در خاک های رودخانه های مهم استان خوزستانچهاردهمین کنگره علوم خاک ایراندانشگاه ولی عصر(عج)رفسنجانسخنرانی1394
15بررسی کیفیت فضای سبز پارکهای ساحلی شهر اهواز با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)چهاردهمین کنگره علوم خاک ایراندانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجانپوستر1394
16بررسی وضعیت خاک فضای سبز پارکهای ساحلی شهر اهواز از نظر برخی عناصر میکرو و عناصر سنگینچهاردهمین کنگره علوم خاک ایراندانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجانپوستر1394
17اثر سطوح مختلف شوری و روی بر جذب عناصر غذایی )کلسیم، منیزیم، فسفر، آهن و منگنز( در گیاه کلزا ) Brassica napus L. ( در شرایط گلخانهایچهاردهمین کنگره علوم خاک ایراندانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجانپوستر1394
18ارتباط بین فاکتورهای خاکسازی و تنوع کانیهای رسی در خاکهای رودخانههای مهم استان خوزستانچهاردهمین کنگره علوم خاک ایراندانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجانپوستر1394
19اثر سطوح مختلف ورمی کمپوست و تنش بیکربنات سدیم بر جذب فسفر، کلسیم و منیزیم در اندام هوایی توسط اسفناج ) Spinacia olerace L.دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزیدانشگاه تهران. پژوهشکده انرژی های نو و محیط زیستپوستر1394
20اثر شخم حفاظتی و شیوه های مدیریت علف های هرز بیوماس کربنی میکروبی خاک و رشد ریشه گیاه سویا در سیستم کشت تناوبی سویا - گندمسومین کنفراس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزیدانشگاه تهرانسخنرانی1394
21طراحی فضای سبز متناسب با شرایط اکولوژیکی مناطق خشک، شور و خاکهای آلوده ایرانسومین کنفراس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزیدانشگاه تهرانسخنرانی1394
22کاربرد گیاهان دارویی در طراحی فضای سبزسومین کنفراس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزیدانشگاه تهرانسخنرانی1394