محسن  ساری

 فعالیت های پژوهشی

 

محسن ساری

در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی) : محسن ساری رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی پژوهشی دانشگاه
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Mohsen Sari پست الکترونیک : mohsensari@gmail.com
تاریخ تولد : 1359/03/06 دانشکده/محل خدمت : علوم دامی و صنایع غذایی
رشته تخصصی : علوم دامی گروه آموزشی : علوم دامی
آخرین مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی آدرس محل کار :
مرتبه علمی : دانشیار

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
تغذیه دام-گرایش نشخوارکنندگاندکترای تخصصی1388دانشگاه فردوسی مشهد

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان محل اجرا سمت مدت طرح(ماه) تاریخ ارائه طرح به دانشکده/گروه

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نویسندگان نمایه نام نشریه سال چاپ شماره ضریب تاثیر
1Evaluation of various levels of sweet almond meal as a source of protein on the production variables and immune response of broiler chickensسميه سالاري(دوم)
,خليل ميرزاده(سوم)
,محسن ساري(چهارم)
,محمدرضا قرباني(پنجم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***140021.95
2تاثیر افزودن جیره ای اسانس آویشن بر عملکرد، خصوصیات لاشه و فلور میکروبی جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره حاوی گندمسميه سالاري(دوم)
,محسن ساري(سوم)
,محمدرضا قرباني(چهارم)
,محمد حجتي(پنجم)
داخلیتولیدات دامی (کشاورزی سابق) - مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران139920.143
3بررسی اثر اوره آهسته رهش و ملاس، بر هیستومورفومتری شکمبه، شیردان و فراسنجه‌های تخمیر شکمبه‏ای بره های پرواری. نشریه دامپزشکی ایران.محسن ساري(سوم)
داخلیدامپزشکی ایران - دانشگاه شهید چمران اهواز139910.023
4تغذیه گیاهان شورزیست به بره‎های پرواری و تاثیر آن¬ها بر عملکرد، قابلیت هضم، فراسنجه‌های خونی و خصوصیات لاشهمحسن ساري(دوم)
,طاهره محمد آبادي(سوم)
داخلیعلوم دامی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران139920.026
5تأثیر افزودن برگ درخت کنار به عنوان منبع تانن و روغن آفتابگردان در جیره بر عملکرد و الگوی اسیدهای چرب گوشت بزغاله‌های عدنیمحسن ساري(دوم)
داخلیتولیدات دامی (کشاورزی سابق) - مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران139930.143
6اثر جایگزینی بخشی از نشاسته با فیبر و چربی بر عملکرد، رفتار مصرف غذا، تخمیر شکمبه و برخی متابولیت های خونی گوساله های هلشتاینمحسن ساري(دوم)
بین المللیANIMAL FEED SCIENCE AND TECHNOLOGY139912.582
7اثر افزودن ساکارز با و بدون نمک کلسیمی روغن ماهی بر عملکرد، تخمیر شکمبه، قابلیت هضم مواد مغذی و فراسنجه-های خونی گوساله¬های نر هلشتاینمحسن ساري(دوم)
داخلیتولیدات دامی (کشاورزی سابق) - مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران139940.143
8مقایسه بیان ژن میوستاتین در گوسفند عربی و آمیخته‌های عربی×رومانوفجمال فياضي(اول و مسئول)
,محسن ساري(سوم)
داخلیپژوهشهای علوم دامی (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز139920.05
9مسیرهای بیولوژیکی مرتبط با lncRNA‌های شناخته شده بین ژنی در بافت شکمبه گوساله‌های مبتلاء به اسیدوزجمال فياضي(اول و مسئول)
,هدايت اله روشنفکر(سوم)
,محسن ساري(چهارم)
داخلیتولیدات دامی (کشاورزی سابق) - مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران139930.143
10بررسی اثرات افزودن اوره معمولی و اوره آهسته رهش نیتروزا به جیره های حاوی ملاس بر تخمیر میکروبی با روش تولید گازمحسن ساري(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1399120.039
11بررسی تجزیه‌پذیری و فراسنجه‌های تخمیری جیره‌های حاوی برگ درخت کُنار هندی و روغن آفتابگردان در تغذیه نشخوارکنندگانمحسن ساري(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1399120.039
12The effects of different levels of protein and silymarin on the population growth and Hypopharyngeal gland surface of honey bee workers (Apis mellifera meda)محسن ساري(دوم)
,مرتضي چاجي(چهارم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139936
13اثر منبع کربوهیدرات و دانه کانولای غنی از اولئیک اسید بر عملکرد، الگوی اسیدهای چرب و خصوصیات کیفی گوشت بره‌‌های پرواریمحسن ساري(دوم)
,مرتضي چاجي(چهارم)
,مرتضي مموئي(پنجم)
داخلیپژوهشهای علوم دامی (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز139840.058
14Use of post‐harvest common bean (Phaseolus vulgaris L.) residues in diet of lambs and its effect on finishing performance, rumen fermentation, protozoa population and meat characteristicsمرتضي چاجي(ارائه دهنده)
,محسن ساري(سوم)
بین المللیJOURNAL OF ANIMAL PHYSIOLOGY AND ANIMAL NUTRITION139871.703
15بررسی تأثیر گیاهان آلبیزیا و لئوکانا بر هضم پذیری، تخمیر میکروبی شکمبه و فراسنجههای سرمی شتر تک کوهانهطاهره محمد آبادي(دوم)
,محسن ساري(سوم)
داخلیدامپزشکی ایران - دانشگاه شهید چمران اهواز139820.042
16Investigation of rumen fermentation parameters and some blood metabolites of dromedary camels fed with C3 and C4 foragesطاهره محمد آبادي(دوم)
,محسن ساري(سوم)
,جمال فياضي(چهارم)
داخلیVeterinary Research Forum139830.235
17Isolation and identification of cellulolytic bacteria from gastrointestinal tract of Arabian horse and investigation of their effect on the nutritional value of wheat strawطاهره محمد آبادي(دوم)
,محسن ساري(چهارم)
بین المللیJOURNAL OF APPLIED MICROBIOLOGY139822.683
18تعیین ارزش غذایی، تولید گاز و تجزیه پذیری گیاهان شورزیست سالیکورنیا (Suaeda aegyptiaca) کاکل (Salicornia europaea) و گتک (Halocnemum strobilaceum) در گوسفندمحسن ساري(دوم)
,طاهره محمد آبادي(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139830.035
19اثرات اوره آهسته ‎رهش و ملاس، بر عملکرد رشد، قابلیت هضم، تخمیر شکمبه‌ای و صفات لاشه گوسفندان پرواریمحسن ساري(دوم)
داخلیپژوهشهای علوم دامی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد139830.1
20بهینه¬سازی رشد باکتری¬های سلولولیتیک جدا شده از دستگاه گوارش اسب و بررسی اثر انتقال آن¬ها به شیرابه شکمبه بر گوارش پذیری کاه گندمطاهره محمد آبادي(دوم)
,محسن ساري(چهارم)
داخلیپژوهش در نشخوار کنندگان139820.026
21Genome-wide identification and characterization of novel long non-coding RNA in Ruminal tissue affected with sub-acute Ruminal acidosis from Holstein cattleجمال فياضي(دوم)
,هدايت اله روشنفکر(سوم)
,محسن ساري(چهارم)
بین المللیVETERINARY RESEARCH COMMUNICATIONS139810.981
22Effect of a short-term training on intake of Halocnemum strobilaceum forage by sheepمحسن ساري(دوم)
,طاهره محمد آبادي(سوم)
بین المللیAPPLIED ANIMAL BEHAVIOUR SCIENCE13972131.817
23اثرات منابع چربی و سطوح مختلف روی بر پروفیل اسید چرب و کلسترول زرده تخم مرغ، وضعیت آنتی اکسیدانی و برخی فرآسنج ههای خونی مر غهای تخمگذارسميه سالاري(دوم)
,محسن ساري(سوم)
,سامان آبدانان مهدي زاده(چهارم)
داخلیتحقیقات دامپزشکی - دانشگاه تهران139710.048
24تعیین سطح مناسب جایگزینی بقایای لوبیا با کاه گندم یا سیلاژ ذرت در جیره پرواریمرتضي چاجي(دوم)
,محسن ساري(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139710.034
25سطح کنسانتره جیره رفتار جداسازی غذا را تحت تاثیر قرار می دهدمحسن ساري(اول)
بین المللیJOURNAL OF ANIMAL PHYSIOLOGY AND ANIMAL NUTRITION13971021.607
26تاثیر تفاله چغندر و دانه برشته کانولا بر عملکرد، غلظت و ترکیب اسیدهای چرب فرار شیرابه شکمبه و روده، و مورفولوژی روده کوچک بره های عربیمحسن ساري(سوم)
بین المللیLivestock Science13972161.293
27In vitro Fiber Digestibility, Gas Production and Enzyme Activity of Cellulolytic Bacteria of Arabian Camels (Dromedary) Fed Cultivable and Pasture Forageطاهره محمد آبادي(دوم)
,محسن ساري(سوم)
,جمال فياضي(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139730.167
28تاثیر منبع نیتروژن بر عملکرد و رفتار تغذیه ای بره های تغذیه شده با جیره حاوی کنسانتره بالا و پوست انارمحسن ساري(دوم)
,سميه سالاري(سوم)
,مرتضي چاجي(چهارم)
بین المللیSMALL RUMINANT RESEARCH13971731.21
29تاثیر آموزش کوتاه مدت گوسفندان بر مصرف هالکنموم استروبیسوممحسن ساري(اول و مسئول)
,طاهره محمد آبادي(سوم)
بین المللیAPPLIED ANIMAL BEHAVIOUR SCIENCE139721.54
30‌گوارش‌پذیری و تخمیر کاه گندم و کنجاله سویا توسط باکتری‌های جدا شده از شکمبه گوسفندان تغذیه شده با جیره‌های حاوی تفاله‌زیتونمرتضي چاجي(ارائه دهنده)
,محسن ساري(سوم)
,طاهره محمد آبادي(چهارم)
داخلیعلوم دامی (پژوهش و سازندگی سابق) - وزارت جهاد کشاورزی139740.0
31Effect of Different Levels of Milk Thistle (Silybum Marianum) in Diets Containing Cereal Grains with Different Ruminal Degradation Rate on Rumen Bacteria of Khuzestan Buffaloزينب نيک زاد(اول)
,مرتضي چاجي(دوم)
,خليل ميرزاده(سوم)
,طاهره محمد آبادي(چهارم)
,محسن ساري(پنجم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139630.108
32اثر تغذیه برگ برهان) (Albizia lebbeck بر تخمیر، تولید گاز، قابلیت هضم و جمعیت پروتوزوای شکمبه شتر تک کوهانهطاهره محمد آبادي(دوم)
,محسن ساري(سوم)
داخلیپژوهش در نشخوار کنندگان139620.027
33اثر جایگزینی کاه ماش (Vigna radiate) با کاه گندم یا سیلاژ ذرت کم‌دانه بر قابلیت هضم و برخی فراسنجه‌های خونی و شکمبه‌ای بره میش‌های عربیمرتضي چاجي(دوم)
,صالح طباطبائي وکيلي(سوم)
,طاهره محمد آبادي(چهارم)
,محسن ساري(پنجم)
داخلیپژوهشهای علوم دامی (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز139630.017
34اثر استفاده از چغندر قند و دانه کانولا بر تخمیر میکروبی، جریان مواد مغذی، و متابولیسم نیتروژن با استفاده از کشت پیوسته دوجریانهصادق اسدالهي(اول)
,محسن ساري(دوم)
داخلیپژوهش در نشخوار کنندگان139640.016
35مکمل نمودن جیره با تفاله چغندر و دانه کانولا تف داده شده در جیره کنسانتره ای خصوصیات لاشه، ترکیب ماهیچه (لانگیسیموس دورسی) و ویژگی های حسی گوشت بره های پرواری عربی را تغییر می دهدصادق اسدالهي(اول)
,محسن ساري(دوم)
بین المللیSMALL RUMINANT RESEARCH13961530.947
36تاثیر نانوسلنیوم بر فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز و برخی فراسنجه های کمی و کیفی اسپرم قوچ عربی خوزستانمرتضي مموئي(دوم)
,صالح طباطبائي وکيلي(سوم)
,محسن ساري(چهارم)
داخلیتولیدات دامی (کشاورزی سابق) - مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران139610.097
37مکمل نمودن روی جیره ای و عملکرد و ورفتار مرغان تخمگذار پرورش یافته در قفسسميه سالاري(دوم)
,محسن ساري(سوم)
,جمال فياضي(چهارم)
,صالح طباطبائي وکيلي(پنجم)
بین المللیAnimal Production Science139631.37
38بررسی اثر جایگزینی بخشی از دانه جو با تفاله چغندرقند با و بدون دانه برشته کانولا بر عملکرد، هیستومورفومتری و فراسنجه‌های تخمیری روده کوچک بره‌های پرواریصادق اسدالهي(اول)
,محسن ساري(دوم)
,مرتضي چاجي(چهارم)
,مرتضي مموئي(پنجم)
داخلیتولیدات دامی (کشاورزی سابق) - مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران139610.097
39اثر جایگزینی یونجه با غلاف سوبابل (Leucaena leucocephala ) بر قابلیت هضم، تخمیر آزمایشگاهی و تجزیه‌پذیری (in situ) در گاو و گاومیشطاهره محمد آبادي(دوم)
,صالح طباطبائي وکيلي(سوم)
,مرتضي چاجي(چهارم)
,محسن ساري(پنجم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139630.034
40بررسی اثرات جایگزینی کاه ماش با کاه گندم یا سیلاژ ذرت بر عملکرد، تخمیر شکمبه‌ای و فراسنجه‌های خونی در بره‌های نر پرواریمرتضي چاجي(دوم)
,صالح طباطبائي وکيلي(سوم)
,طاهره محمد آبادي(چهارم)
,محسن ساري(پنجم)
داخلیپژوهشهای علوم دامی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد139630.23
41اثر سطوح مختلف اسانس مروتلخ بر عملکرد و برخی فراسنجه های خونی و ایمنی جوجه های گوشتی تحت تنش گرماییسميه سالاري(دوم)
,احمد طاطار(سوم)
,محسن ساري(چهارم)
,خليل ميرزاده(پنجم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139640.034
42تاثیر مکمل نمودن اسانس مرزه خوزستانی در جیره بر عملکردو برخی خصوصیات فیزیولوژیکی جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره بر پایه گندمسميه سالاري(دوم)
,محسن ساري(سوم)
,صالح طباطبائي وکيلي(چهارم)
بین المللیBRITISH POULTRY SCIENCE139640.95
43تاثیر پرتوتابی بر ترکیب شیمیایی و کیفیت پروتئین کنجاله تخم پنبهسميه سالاري(دوم)
,محسن ساري(سوم)
,جمال فياضي(چهارم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139691.325
44تأثیر استفاده از تفاله زیتون بر قابلیت هضم، خصوصیات تخمیری و جمعیت پروتوزوآی شکمبه گوسفندان عربی گراوند-ازاده(اول)
,مرتضي چاجي(دوم)
,محسن ساري(سوم)
,طاهره محمد آبادي(چهارم)
داخلیپژوهشهای علوم دامی (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز139540.017
45مقایسه تجزیه پذیری، هضم و تخمیر میکروبی برگ برهان یا درخت ابریشم به جای یونجه در گاو و گاومیش خوزستانطاهره محمد آبادي(دوم)
,مرتضي مموئي(سوم)
,مرتضي چاجي(چهارم)
,محسن ساري(پنجم)
داخلیپژوهشهای علوم دامی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد139540.023
46بررسی تغییرات مقدار هورمونهای تیروییدی و فراسنجه های سرم خون میش های عربی در مراحل پیش از آبستنی، آبستنی و پس از زایمانمرتضي مموئي(اول)
,صالح طباطبائي وکيلي(دوم)
,محسن ساري(سوم)
,خليل ميرزاده(چهارم)
پژوهشهای علوم دامی (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز139540.05
47تأثیر فرآوری اکسیداتیو با آهک در راکتور فرآوری کننده، برگوارش پذیری برگ خشک خرما به روش برون تنیمحسن ساري(اول)
,مرتضي چاجي(سوم)
,سميه سالاري(چهارم)
پژوهشهای علوم دامی (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز139510.072
48تأثیر روش های مختلف تولکبری بر عملکرد و خصوصیات کیفی تخم مرغ در مرغان تخم گذارسميه سالاري(دوم)
,محمدرضا قرباني(سوم)
,محسن ساري(چهارم)
تولیدات دامی (کشاورزی سابق) - مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران139520.024
49مقایسه نرخ آبستنی حاصل از روش های مختلف همزمانی فحلی و تخمک ریزی در گاومیش خوزستانیمرتضي مموئي(دوم)
,هدايت اله روشنفکر(سوم)
,صالح طباطبائي وکيلي(چهارم)
,محسن ساري(پنجم)
پژوهشهای علوم دامی (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز139510.05
50تاثیر ویتامین E و ال-کارنیتین بر عملکرد رشد، فراسنجه های خونی و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی تحت تنش گرماییسميه سالاري(دوم)
,صالح طباطبائي وکيلي(سوم)
,محسن ساري(چهارم)
علوم دامی (پژوهش و سازندگی سابق) - وزارت جهاد کشاورزی13951100.016
51Nutritional Value of electron beam irradiated cottonseed meal in broiler chickensمرضيه نابقي(اول)
,سميه سالاري(دوم)
,محسن ساري(سوم)
JOURNAL OF ANIMAL PHYSIOLOGY AND ANIMAL NUTRITION139511.317
52ارزیابی جیره‌های نشخوارکنندگان حاوی پرهیدرولیز شده با هیدروکسید کلسیم جایگزین شده با کنجاله سویا در روش تولیدگازمحسن ساري(چهارم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139530.07
53Effects of partially replacing barley with sugar beet pulp, with and without roasted canola seeds, on performance, rumen histology and fermentation patterns in finishing Arabian lambsصادق اسدالهي(اول)
,محسن ساري(دوم)
,مرتضي چاجي(چهارم)
,مرتضي مموئي(پنجم)
Animal Production Science139510.902
54اثر تفال ه خشک سیب بر هض مپذیری، رفتار نشخوار، خصوصیات تخمیر میکروبی و برخی متابولی تهای خون گوسفند عربی طهماسبي بلداجي-زهره(اول)
,طاهره محمد آبادي(دوم)
,مرتضي چاجي(چهارم)
,محسن ساري(سوم)
تحقیقات دامپزشکی - دانشگاه تهران139530.067
55تأثیر روشهای مختلف تولکبری بر پاسخ ایمنی و برخی فراسنجه های بیوشیمیایی و تولیدمثلی مرغان تخمگذارسميه سالاري(دوم)
,محمدرضا قرباني(سوم)
,محسن ساري(چهارم)
دامپزشکی ایران - دانشگاه شهید چمران اهواز139510.023
56بررسی برون تنی گوارش پذیری، تخمیر و فعالیت آنزیمی قارچهای بی هوازی شکمبۀ شترهای تک کوهانۀ تغذیه شده با علوفه های زراعی و مرتعیپويا دادور(اول)
,طاهره محمد آبادي(دوم)
,محسن ساري(سوم)
,جمال فياضي(چهارم)
علوم دامی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران139510.026
57تخمیر میکروبی شکمبه شترهای یک کوهانه در فرمنتورهای کشت پیوسته دوجریانی با استفاده از علوفه زراعی و مرتعیپويا دادور(اول)
,طاهره محمد آبادي(دوم)
,محسن ساري(سوم)
,جمال فياضي(چهارم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139510.333
58اثر تنش اکسیداتیو ناشی از سرب بر عملکرد، وضعیت آنتی اکسیدانی و پاسخ های رفتاری جوجه های گوشتی روح اله ابراهيمي(اول)
,طاهره محمد آبادي(دوم)
,محسن ساري(سوم)
,سميه سالاري(چهارم)
,محمدتقي بيگي نصيري(ششم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139540.067
59بررسی تأثیر فرآوری با آهک بر ارزش تغذیه‌ای برگ خرما با روش‌های تولید گاز و میکروسکوپ الکترونی روبشیمحسن ساري(دوم)
,مرتضي چاجي(چهارم)
,سميه سالاري(پنجم)
تولیدات دامی (کشاورزی سابق) - مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران1395180.143
60اثر منابع لیپید و سطوح مختلف روی بر عملکرد، فعالیت باکتریایی تخم مرغ و فراسنجه های تولیدمثلی مرغ های تخمگذارسميه سالاري(دوم)
,محسن ساري(سوم)
,سامان آبدانان مهدي زاده(چهارم)
تولیدات دامی (کشاورزی سابق) - مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران139530.143
61تأثیر سطوح روی بر زخم کف پا و برخی فراسنجه های تولیدمثلی و خونی مرغ های مادر گوشتیسميه سالاري(دوم)
,محمد بوجارپور(سوم)
,صالح طباطبائي وکيلي(چهارم)
,محسن ساري(پنجم)
تولیدات دامی (کشاورزی سابق) - مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران1394 0.143
62تاثیر سطوح مختلف عنصر روی بر عملکرد، صفات کیفی تخم مرغ و برخی فراسنجه های خونی مرغهای تخمگذارسميه سالاري(دوم)
,محسن ساري(سوم)
,جمال فياضي(چهارم)
,صالح طباطبائي وکيلي(پنجم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1394
63بررسی اثر جایگزینی نشاسته ی جو با تفاله ی چغندر و افزودن دانه ی برشته ی کانولا بر هیستومورفومتری شکمبه، نگاری و فراسنجه های تخمیر شکمبه ای بره های تغذیه شده با جیره های پرکنسانترهمحسن ساري(سوم)
,مرتضي چاجي(چهارم)
,مرتضي مموئي(پنجم)
دامپزشکی ایران - دانشگاه شهید چمران اهواز1394
64اثر تغذیه سطوح مختلف اسانس گیاه اسطوخودوس بر ویژگی‌های کمی و کیفی تخم مرغ، فراسنجه‌های خونی، و تغییرات ریخت شناسی تخمدان در مرغان تخمگذارسميه سالاري(اول)
,محمد بوجارپور(دوم)
,محسن ساري(سوم)
دامپزشکی ایران - دانشگاه شهید چمران اهواز1394 0.024
65تاثیر سطوح مختلف عصاره گیاه دارویی پنیرک بر عملکرد، خصوصیات لاشه و برخی فراسنجه های ایمنی و خونی جوجه های گوشتیسميه سالاري(اول)
,محمد بوجارپور(دوم)
,محسن ساري(سوم)
علوم دامی (پژوهش و سازندگی سابق) - وزارت جهاد کشاورزی1394
66تأثیر سطوح مختلف روی بر زخم کف پا و برخی فراسنجه های تولیدمثلی و خونی مرغهای مادر گوشتی.سميه سالاري(اول)
,محمد بوجارپور(دوم)
,صالح طباطبائي وکيلي(سوم)
,محسن ساري(چهارم)
تولیدات دامی (کشاورزی سابق) - مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران1394 0.107
67تاثیر سطوح مختلف عنصر روی بر عملکرد، صفات کیفی تخممرغ و برخی فراسنجههای خونی مرغهای تخمگذارسميه سالاري(اول)
,محسن ساري(دوم)
,جمال فياضي(سوم)
,صالح طباطبائي وکيلي(چهارم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1394
68مقایسه قابلیت هضم کاه گندم توسط باکتری ها و میکروارگانیسم های شکمبه گاو هلشتاین و گاومیش خوزستانمرتضي چاجي(دوم)
, رفيعي طاقانکي-محمود(اول)
,طاهره محمد آبادي(سوم)
,محسن ساري(چهارم)
پژوهشهای علوم دامی (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز1394 0.05
69بررسی اثر جایگزینی نشاستهی جو با تفالهی چغندر و افزودن دانهی برشته ی کانولا بر هیستومورفومتری شکمبه، نگاری و فراسنجههای تخمیر شکمبه ای برههای تغذیه شده با جیرههای پرکنسانترهصادق اسدالهي(اول)
,محسن ساري(دوم)
,مرتضي چاجي(چهارم)
,مرتضي مموئي(پنجم)
دامپزشکی ایران - دانشگاه شهید چمران اهواز1394 0.023
70تأثیر جیر ه های حاوی سطوح مختلف خارمریم (Silybum marianum) و دانه هایی با سرعت تجزیه متفاوت بر قار چ های شکمبه گاومیش خوزستانزينب نيک زاد(اول)
,مرتضي چاجي(دوم)
,خليل ميرزاده(سوم)
,طاهره محمد آبادي(چهارم)
,محسن ساري(پنجم)
تحقیقات دامپزشکی - دانشگاه تهران1394 0.01

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شیوه ارائه سال
1آلودگی انگلی دستگاه گوارش گوسفند می تواند انتخاب نوع علوفه را تحت تاثیر قرار دهدنهمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی علوم دامی ایراندانشگاه ساریپوستر1400
2تاثیر روغن‌های اسانسی صمغ بنه (Pistacia atlantica VAR. mutica بر تخمیر میکروبی شکمبه به روش برون‌تنینهمین کنگره و اولین کنگره بین المللی علوم دامی ایرانساریپوستر1400
3استفاده از گیاه شورزیست کوشیا در تغذیه نشخوارکنندگان؛ راهکاری برای دامپروری در مناطق با خاک شوردومین همایش ملی پژوهش های کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1400
4بررسی تاثیر جایگزینی کاه با گیاه شورزی آتریپلکس بر تخمیر میکروبی شکمبه در شرایط آزمایشگاهی به عنوان راهکاری جهت تأمین علوفه در شرایط کم‌آبیدومین همایش ملی پژوهش‌های کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1400
5اثر گیاهان شور زیست کوشیا، سیاه شور و خار شتر در تغذیه نشخوارکنندگاندومین همایش ملی پژوهش‌های کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1400
6THE EFFECT OF SINAPSIS ARVENSIS ON SOME BLOOD PARAMETERS OF ARABI SHEEP BREEDS...3th congress of agriculture...Basrahالکترونیکی1398
7مقایسه فراسنجه های تولید گازکاکتوس علوفه ای با سیلاژ ذرت و یونجه در گوسفند عربیششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی در ایرانتهرانپوستر1397
8بررسی اثر جایگزینی سیلاژ ذرت با کاکتوس علوفه ای بر شاخص های رفتاری گوسفندان عربیپنجمین همایش ملی مدیریت بهداشت دامشیراز-دانشکده دامپزشکیپوستر1397
9بررسی روش های دستکاری شکمبه بر کنترل اسیدوز در گاوهای شیری و گوشتیپنجمین همایش ملی مدیریت بهداشت دامدانشگاه شیراز-دانشکده دامپزشکیپوستر1397
10بررسی اثرات اسانس گساه دارویی بومی مرو تلخ بر تخمیر شکمبه با استفاده از روش تولید گازاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانسخنرانی1397
11تاثیر سطوح مختلف پسماندروغن کشی بادام شیرین بر عملکرد جوجه های گوشتیهشتمین کنگره علوم دامی ایراندانشگاه کردستانپوستر1397
12بررسی اثرات عصاره خار مریم بر فاکتورهای پاسخ ایمنی- خصوصیات استخوان درشت نی و بیوشیمی خون جوجه های گوشتی در شرایط تنش گرمایی25th World Poultry CongressBeijing, Chinaپوستر1395
13مطالعه اثرات تغذیه ...5th International Scientific Conference,College of Veterinary Medicine University of BasrahCollege of Veterinary Medicine University of Basraسخنرانی1395
14. همولوژی مدلینگ آنزیم پروتئاز مقاوم به حرارت باکتری بومی 1Cohnella A.دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ژنتیک ایران، خرداد ۹۵دانشگاه شهید بهشتی تهرانپوستر1395
15بررسی ارزش تغذیه‌ای جیره¬های حاوی گیاهان شورزی آتریپلکس (Atriplex leucoclada) و سیاه¬شور (Suaeda fruticosa) در مقایسه با جیره حاوی کاه با استفاده از روش تولید گاز در گاومیشسومین همایش ملی گاومیش ایراندانشگاه رامینپوستر1395
16مقایسه فراسنجه های تولید گاز و قابلیت هضم آزمایشگاهی کاکتوس علوفه ای با یونجه و کاه گندم در گاومیشسومین همایش ملی گاومیش ایراندانشگاه رامینپوستر1395
17بررسی اثر جایگزینی کاه ماش با سیلاژ ذرت در جیره گوسفند بر هضم پذیری آزمایشگاهی آناولین کنگره بین المللی کشاورزی سالم،تغذیه سالم ،جامعه سالمتهرانپوستر1394
18In Silico studies of indigenous thermostable proteaseاولین هایش شیمی زیست فناوریپژهشگاه شیمی و مهندسیپوستر1394
19مطالعه اینسیلیکو دمای درونی آنزیم پروتئازاولین کنگره شیمی زیست فناوریتهرانپوستر1394