بیژن  خلیلی مقدم

 فعالیت های پژوهشی

 

بیژن خلیلی مقدم

در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی) : بیژن خلیلی مقدم رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی پژوهشی دانشگاه
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Bijan Khalili Moghadam پست الکترونیک : moghaddam623@yahoo.ie
تاریخ تولد : 1356/06/01 دانشکده/محل خدمت : کشاورزی
رشته تخصصی : خاکشناسی گروه آموزشی : خاکشناسی
آخرین مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی آدرس محل کار :
مرتبه علمی : استادیار

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
علوم خاک-فیزیک و حفاظت خاکدکترای تخصصی1388دانشگاه صنعتی اصفهان

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان محل اجرا سمت مدت طرح(ماه) تاریخ ارائه طرح به دانشکده/گروه

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نویسندگان نمایه نام نشریه سال چاپ شماره ضریب تاثیر
1بررسی میزان و منشأ ترکیبات هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقهای ذرات معلق فرونشسته روی برگ درختان شهر اهوازبيژن خليلي مقدم(اول)
,سيد عطااله سيادت(دوم)
داخلیعلوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، علوم آب و خاک140010.08
2درک رفتار زیست‌محیطی کشاورزان منطقه رامشیر نسبت به کاربرد کود نیتروژن و عوامل مؤثر بر آنمسعود يزدان پناه(دوم)
,مسعود برادران(سوم)
,بيژن خليلي مقدم(چهارم)
داخلیعلوم ترویج و آموزش کشاورزی - انجمن ترویج و آموزش کشاورزی1400170.375
3Atmospheric particle adsorption rates of plants in an industrial city of southwest Iranبيژن خليلي مقدم(اول و مسئول)
,سيد عطااله سيادت(دوم)
,کاظم نگارش(چهارم)
بین المللیAeolian Research1400533.338
4ارزیابی عملکرد مدلهای ریزمقیاس سازی آماری SDSM و LARSWG جهت غربالگری کمی در پیش بینی سناریوهای اقلیمی (مطالعه موردی: کانون گرد و غبار جنوب و جنوب شرق اهواز)بيژن خليلي مقدم(دوم)
,امين ذرتي پور(مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1400280.203
5Short-Term Effect of Tillage Methods, Residue Levels, and Forward Speeds on SoilWater Characteristic Curve (SWCC): A Case Study on the Eastern Soils of Karun River, Khuzestan Province, Iranبيژن خليلي مقدم(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139920.8
6Factors influencing the relative recovery rate of dunes fixed under different sand-fixing measures in southwest Iranبيژن خليلي مقدم(اول و مسئول)
بین المللیCATENA13991944.2
7Land degradation assessment in the dust hotspot of southeastern Ahvaz, Iranبيژن خليلي مقدم(دوم)
بین المللیLAND DEGRADATION & DEVELOPMENT1399143.775
8Factors affecting farmers’ behavior in using nitrogen fertilizers: society vs. farmers’ valuation in southwest Iranمسعود يزدان پناه(دوم)
,مسعود برادران(سوم)
,بيژن خليلي مقدم(چهارم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139942.093
9مقایسه توان پیش‌بینی شبکه‌ عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی چندگانه جهت پیش‌بینی وزن یک‌سالگی بزهای نژاد رائینیجمال فياضي(دوم)
,بيژن خليلي مقدم(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13982
10اثر استفاده از نفت سفید به عنوان علفکش بر جذب فلزات سنگین، رشد و شاخصهای فیزیولوژیکی جعفری، هویج و گشنیزبيژن خليلي مقدم(دوم)
داخلیتحقیقات آب و خاک ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران139820.056
11بررسی غلظت عناصر سنگین در خاک و گیاهان اطراف مجتمع فوالد خوزستانبيژن خليلي مقدم(دوم)
داخلیتحقیقات آب و خاک ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران139830.13
12جداسازی و شناسایی باکتریهای تجزیه کننده نفت خام از خاک برخی نواحی نفتی خوزستاناسماعيل قاسمي گوجاني(اول و مسئول)
,عليرضا شافعي نيا(سوم)
,خليل عالمي سعيد(چهارم)
,بيژن خليلي مقدم(پنجم)
داخلیبیوتکنولوژی کشاورزی - دانشگاه شهید باهنر کرمان - با همکاری انجمن بیوتکنولوژی ایران139820.04
13تجزیه زیستی نفت سفید توسط باکتریهای بومی جداسازی شده از خاک مزارع سبزیجات آلوده به ترکیبات نفت سفید استان خوزستانبيژن خليلي مقدم(اول و مسئول)
داخلیتحقیقات آب و خاک ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران139870.075
14Short-term impacts of biochar, tillage practices, and irrigation systems on nitrate and phosphorus concentrations in subsurface drainage waterبيژن خليلي مقدم(سوم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1398122.914
15بررسی اثر کاربرد نفت سفید بر جذب عناصر سنگین در برخی از سبزیجات در استان خوزستانبيژن خليلي مقدم(دوم)
داخلیعلوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی سابق) - دانشگاه صنعتی اصفهان139710.089
16تاﺛﯿﺮ روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺎک ورزی، ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻮﭘﺮﺟﺎذب و ﺑﻘﺎﯾﺎ ﺑﺮ درﺻﺪ ﺳﺒﺰ ﺷﺪن و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻠﺰای دﯾﻢمحمود قاسمي نژاد رائيني(اول)
,محمد امين آسودار(سوم)
,محمد رضا مرادي تلاوت(چهاردهم)
,بيژن خليلي مقدم(پنجم)
داخلیمهندسی بیوسیستم ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران139720.05
17Assessing urban soil quality by improving the method for soil environmental quality evaluation in a saline groundwater area of Iranبيژن خليلي مقدم(دوم)
بین المللیCATENA13971733.25
18بررسی عوامل محدود کننده استقرار مناسب پوشش گیاهی در پارک ساحلی اهواز به روش پایگاه دانش فازیبيژن خليلي مقدم(دوم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139730.052
19اقدامات کاهش دهنده اثرات ناشی از کاربرد کود نیتروژنمسعود يزدان پناه(دوم)
,مسعود برادران(سوم)
,بيژن خليلي مقدم(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13975
20ارزیابی خطر فلزات سنگین در خاک‌های اطراف شرکت فولاد خوزستاننفيسه رنگ زن(اول و مسئول)
,حبيب اله ناديان قمشه(دوم)
,بيژن خليلي مقدم(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139740.056
21Land suitability assessment for urban green space using AHP and GIS: A case study of Ahvaz parks, Iranبيژن خليلي مقدم(دوم)
,نفيسه رنگ زن(چهارم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139610.065
22مدلسازی عوامل موثر بر رشد طولی خندق های مارنی و تعیین سهم تولید رسوب حاصل از آن-ها (مطالعه موردی: حوضه درب خزینه خوزستان)بيژن خليلي مقدم(دوم)
,امين ذرتي پور(سوم)
مرتع و آبخیزداری (منابع طبیعی ایران سابق) - دانشگاه تهران139620.094
23Comparison of different mass transport equations for wind erosion quantification purposes in southwest Iran: A wind tunnel studyبيژن خليلي مقدم(دوم)
,مجيد رهنما(سوم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139620.21
24بررسی اثر پلی آکریل آمید درکنترل فرسایش بادی خاک شنی دشت آزادگانبيژن خليلي مقدم(چهارم)
داخلیآب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی سابق) - دانشگاه فرودسی مشهد139640.176
25The effect of exclosure management on the reduction of SOC loss due to splash erosion in gypsiferous soils in Southwestern Iranبيژن خليلي مقدم(دوم)
,مجيد رهنما(چهارم)
بین المللیGEODERMA1396104.036
26Interaction of petroleum mulching, vegetation restoration and dust fallout on the conditions of sand dunes in southwest of Iranبيژن خليلي مقدم(دوم)
,سيروس جعفري(سوم)
بین المللیAeolian Research139622.275
27بررسی اثر تغییر کاربری اراضی بر فرسایش‏پذیری خاک در بخشی از حوزه‏ی آبخیز زاینده رودبيژن خليلي مقدم(سوم)
داخلیمهندسی زراعی (علمی کشاورزی سابق) - دانشگاه شهید چمران اهواز139620.094
28مقایسه کارایی انواع مالچ سازگار با طبیعت در تثبیت ماسه های روان اهوازبيژن خليلي مقدم(دوم)
,مجيد رهنما(چهارم)
پژوهشهای خاک (علوم خاک و آب سابق) - موسسه تحقیقات خاک و آب139540.03
29بررسی ظرفیت نگه داشت آب مالچ های نیشکری برای تثبیت شن های روان اهوازبيژن خليلي مقدم(اول)
آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی سابق) - دانشگاه فرودسی مشهد139550.17
30Indirect and direct effects of soil properties on soil splash erosion rate in calcareous soils of the central Zagross, Iran: A laboratory studyبيژن خليلي مقدم(اول)
GEODERMA139562.855
31مدل‌سازی فرسایش پاشمانی در بخشی از حوضه آبخیز کارون شمالی با استفاده از روش استنتاج فازیبيژن خليلي مقدم(اول)
علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی سابق) - دانشگاه صنعتی اصفهان1395750.07
32برآورد نقطه¬ای منحنی مشخصه¬ی رطوبتی خاک با استفاده از شبکه¬ی¬ عصبی مصنوعی و بهینه¬سازی آن با الگوریتم ژنتیک در کشت و صنعت¬های نیشکر خوزستانحبيب اله ناديان قمشه(دوم)
,بيژن خليلي مقدم(سوم)
داخلیپژوهشهای آبخیزداری (پژوهش و سازندگی سابق) وزارت جهاد کشاورزی13951120.065
33Spatial variability of water retention parameters and saturated hydraulic conductivity in a calcareous Inceptisols (Khuzestan province of Iran) under sugarcane croppingبيژن خليلي مقدم(سوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1395657.0
34تحول خاک ها و کانی های رسی آن در اثر زهکشی و کاربری در آبرفت های حاشیه رودخانه کارون.سيروس جعفري(اول)
,بيژن خليلي مقدم(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13941
35بررسی تغییرات کیفیت خاک در اثر آبیاری با استفاده از مدل‌های شاخص تجمعی و نمورو در برخی از خاک‌های استان خوزستانسيروس جعفري(دوم)
,افشين صلواتي(سوم)
,بيژن خليلي مقدم(چهارم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139440.176
36بررسی آزمایشگاهی کارایی نسبی تله های رسوب‌گیر ریزگرد MWAC، MDCO، CDS و CDSCبيژن خليلي مقدم(دوم)
,مجيد رهنما(سوم)
علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی سابق) - دانشگاه صنعتی اصفهان1394
37تاثیر قارچ میکوریز آربسکولار و تنش خشکی بر جذب برخی عناصر غذایی ماکرو توسط سه ژنوتیپ تره با مشخصات ریشه ای متفاوت قاسم جوکار نسترن(اول)
,حبيب اله ناديان قمشه(دوم)
,بيژن خليلي مقدم(سوم)
,مختار حيدري(چهارم)
,محمدحسين قرينه(پنجم)
آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی سابق) - دانشگاه فرودسی مشهد139410.176
38تاثیر همزیستی میکوریزایی بر رشد و میزان پرولین در تره فرنگی (Allium porrum) و دو توده تره ایرانی (Allium ampeloprasum) قاسم جوکار نسترن(اول)
,حبيب اله ناديان قمشه(دوم)
,بيژن خليلي مقدم(سوم)
,مختار حيدري(چهارم)
,محمدحسين قرينه(پنجم)
تولیدات گیاهی (علمی کشاورزی) - دانشگاه شهید چمران اهواز1394
39بررسی امکان سنجی استفاده از فیلترکیک در تهیه مالچ برای تثبیت شن های روان اهوازبيژن خليلي مقدم(دوم)
,سيروس جعفري(سوم)
مهندسی زراعی (علمی کشاورزی سابق) - دانشگاه شهید چمران اهواز1394 0.033
40کاربرد روشهای رگرسیونی و شبکه های عصبی به منظور تخمین هدایت هیدرولیکی اشباع خاک منطقه زاگرس مرکزیبيژن خليلي مقدم(اول)
علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی سابق) - دانشگاه صنعتی اصفهان1394 0.089
41عوامل تاثیر گذار بر مقاومت فروروی در سه کاربری بایر، زراعی و نیشکر در برخی از خاک های خوزستانبيژن خليلي مقدم(چهارم)
پژوهشهای خاک (علوم خاک و آب سابق) - موسسه تحقیقات خاک و آب1394 0.089
42بررسی آزمایشگاهی تخریب خاکدانه ها و فرسایش پاشمانی در شرایط مختلف شدت و مدت بارندگی در خاک های منتخب حوضه دشتگل مسجد سلیمانبيژن خليلي مقدم(سوم)
پژوهشهای حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان سابق) - دانشگاه گرگان1394 0.067
43تاثیر آتش سوزی بر فرسایش پاشمانی خاک در مراتع نیمه استپی کرسنک، استان چهارمحال و بختیاریبيژن خليلي مقدم(دوم)
آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی سابق) - دانشگاه فرودسی مشهد1394 0.17
44The influence of sugarcane mulch on sand dune stabilization in Khuzestan, the southwest of Iranبيژن خليلي مقدم(اول)
,حبيب اله ناديان قمشه(سوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1394
45بررسی اثر قارچ تریکودرما هارزیانوم بر کنترل فرسایش بادی خاک شنی دشت آزادگان در شرایط آزمایشگاهی و تونل بادبيژن خليلي مقدم(سوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1394

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شیوه ارائه سال
1تخمین اندوخته¬های کربن آلی به کمک سنجش از دور در اکوسیستم شن¬های روان تثبیت شده خوزستانهفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه 'تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب'موسسه تحقیقات خاک و آبپوستر1400
2برآورد مقاومت برشی سطح خاک در کانون گرد و غبارجنوب شرق اهوازهفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه 'تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب'موسسه تحقیقات خاک و آبپوستر1400
3تعیین رطوبت الیه رویین خاک با استفاده از سنجش از دور درکانون گرد و غبار جنوب شرق اهوازدوازدهمین سمینار بین‌المللی مهندسی رودخانه 4 الی 6 بهمن 1400،اهواز، دانشگاه شهید چمرانپوستر1400
4کاربرد دو نوع مدل ریزمقیاس سازی آماری SDSM و LARSWG جهت پیش بینی سناریوهای اقلیمی در کانون گردو غبار جنوب شرق اهوازدوازدهمین سمینار بینالمللی مهندسی رودخانه 4 الی 6 بهمن 1400،اهواز، دانشگاه شهید چمرانسخنرانی1400
5اثر تغییر اقلیم بر تغییرات تخریب اراضی در کانون گردو غبار جنوب شرق اهوازپنجمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غباردانشگاه یزدپوستر1400
6بررسی نرخ نسبی بازگشت به حالت پایدار ماسههای روان تثبیت شده در جنوب غرب ایرانپنجمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غباردانشگاه یزدسخنرانی1400
7ارزیابی تخریب اراضی در کانون ریزگرد جنوب شرق اهواز با استفاده از روش مدالوسشانزدهمین کنگره علوم خاک ایرانزنجانپوستر1398
8بررسی کارایی مطلق تله های رسوب گیر ریزگرد مخروطی جدیدشانزدهمین کنگره علوم خاک ایرانزنجانسخنرانی1398
9بررسی ویژگی های ارتجاعی شن های روان جنوب غرب ایرانکنگره­ علوم خاک ایرانزنجانپوستر1398
10Assessment of Heavy Metal and Aromatic Hydrocarbons Concentration in Deposited Particulates by Plant Species in Ahvaz CityTropentag 2019:Universities of Kassel and Goettingen, Germanyپوستر1398
11Effect of Residue Rate, Forward Speeds and Tillage Methods on the Soil Unsaturated Hydraulic ConductivityTropentag 2019:Universities of Kassel and Goettingen, Germanyپوستر1398
12Effects of Biochar Prepared from Agricultural Residue on Water Retention Indices in Different SuctionsTropentag 2019Universities of Kassel and Goettingen, Germanyپوستر1398
13ارزیابی پدیده تغییر اقلیم بر پارامترهای هواشناسی کشاورزی (مطالعه موردی: حوضه شهرستان اهواز)شانزدهیمن کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتاتدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1398
14ارزیابی مدل UPFLOW در شبیه سازی خیزمویینگی در کشت و صنعت نیشکرکنگره­ علوم خاک ایرانزنجانپوستر1398
15اندوخته های کربن آلی در شن های روان تثبیت شده در شرایط آب و هوایی خوزستاناولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1397
16بررسی میزان غلظت عناصر سنگین ذرات معلق ترسیب شده بر روی برگ سه گونه گیاهی در نقاط مختلف شهر اهوازاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1397
17بررسی اثرات کاربری و خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک بر پراکنش رس در برخی از خاک‌های استان خوزستاناولین همایش علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانسخنرانی1397
18تاثیر تثبیت شن‌های روان بر فلور گیاهی در استان خوزستاناولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طیبعی خوزستان، ملاثانیپوستر1397
19بررسی اثر خشک شدن تالاب هورالعظیم بر فرسایش پذیری بادییازدهمین سمینار بین‌المللی مهندسی رودخانهدانشگاه شهید چمران اهوازسخنرانی1397
20اثر فرسایش آبکندی موقت بر کیفیت خاک مزارع کشاورزی زیر حوزه آبخیزشهید مدرس از حوزه آبخیز کارونیازدهمین سمینار بین‌المللی مهندسی رودخانهدانشگاه شهید چمران اهوازپوستر1397
21بررسی کاربرد بیوچار تهیه شده از باگاس نیشکر، کاه گندم و پوشال برنج در شوری‌زدایی آب آبیارییازدهمین سمینار بین‌المللی مهندسی رودخانهدانشگاه شهید چمران اهوازپوستر1397
22اثر روش‌های خاک‌ورزی، میزان بقایا و سرعت پیشروی بر هدایت هیدرولیکی غیراشباع خاکنهمین همایش ملی فن آوران نیشکر ایراندانشگاه شهید چمران اهوازسخنرانی1397
23اثر کاربرد خرده شیشه بر خواص مکانیکی خاک اطراف کانال های آبیاری به منظور کنترل جوندگانپانزدهمین کنگره علوم خاک ایراندانشگاه صنعتی اصفهانپوستر1396
24اثر میزان بقایا، سرعت پیشروی و روش‏های خاکورزی بر منحنی مشخصه رطوبتی در خاک‏های شمال خوزستانپانزدهمین کنگره علوم خاک ایراناصفهانپوستر1396
25اثرات فرآیندهای جزر و مدی بر تغییر اشکال مختلف آهن در خاکهای آبادانپنجمین همایش ملی مدیریت شبکه¬های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایرانشهید چمران اهوازپوستر1396
26بررسی اثرات دراز مدت کاربرد مالچ نفتی و کنترل بیولوژیکی بر ویژگی¬های فیزیکی و شیمیایی ماسه¬های روان اهوازاولین کنفرانس بین المللی گرد و غباردانشگاه شهید چمران اهوازسخنرانی1395
27بررسی اثرات دراز مدت کاربرد مالچ نفتی و کنترل بیولوژیکی بر ویژگی¬های کانی شناسی ماسه¬های روان اهوازاولین کنفرانس بین المللی گرد و غباردانشگاه شهید چمران اهوازسخنرانی1395
28جداسازی و شناسایی باکتریهای تجزیه کننده نفت خام از خاک برخی نواحی نفتی خوزستاندومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک ایرانتهران-سالن همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتیپوستر1395
29همبستگی میزان ماده آلی، شن و پایداری خاکدانه با میزان رس قابل انتشار در آب در برخی خاک‌های استان خوزستانچهاردهمین کنگره علوم خاک ایران- پیدایش، رده‎بندی، ارزیابی خاک و زمین‎نمادانشگاه ولی عصر رفسنجانپوستر1394
30بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی، مرفولوژیکی و تحول خاک ها در رسوبات رودخانه کرخه، استان خوزستاناولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایرانموسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی شیرازسخنرانی1394
31بررسی کیفیت فضای سبز پارکهای ساحلی شهر اهواز با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)چهاردهمین کنگره علوم خاک ایراندانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجانپوستر1394
32بررسی وضعیت خاک فضای سبز پارکهای ساحلی شهر اهواز از نظر برخی عناصر میکرو و عناصر سنگینچهاردهمین کنگره علوم خاک ایراندانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجانپوستر1394
33اثر روش های خاک ورزی و مدیریت بقایا بر حفظ رطوبت و وزن مخصوص ظاهری بعد از خاک-ورزی در کشت دیمدومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزیبصورت الکترونیکی و دبیرخانه همایش تهرانپوستر1394