محمد رضا  مرادی تلاوت

 فعالیت های پژوهشی

 

محمد رضا مرادی تلاوت

در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی) : محمد رضا مرادی تلاوت رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی پژوهشی دانشگاه
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Mohammad Reza Moradi Telavat پست الکترونیک : moraditelavat@asnrukh.ac.ir
تاریخ تولد : 1360/05/26 دانشکده/محل خدمت : کشاورزی
رشته تخصصی : فیزیولوژی گیاهی گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
آخرین مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی آدرس محل کار :
مرتبه علمی : دانشیار

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان محل اجرا سمت مدت طرح(ماه) تاریخ ارائه طرح به دانشکده/گروه

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نویسندگان نمایه نام نشریه سال چاپ شماره ضریب تاثیر
1اثر سطوح مختلف شوری، روی و گوگرد تلقیح شده با تیوباسیلوس بر رشد و جذب برخی عناصر غذایی توسط گیاه کلزا (.L napus Brassicaنفيسه رنگ زن(مسئول)
,محمد رضا مرادي تلاوت(سوم)
داخلیپژوهشهای خاک (علوم خاک و آب سابق) - موسسه تحقیقات خاک و آب140040.171
2محتوای رنگدانه های فتوسنتزی و کیفیت دانه تریتیکاله تحت تأثیر مایکوریزا و کمپوست کود دامی غنی شده با زئولیتآيدين خدايي جوقان(سوم)
,عبدالمهدي بخشنده(دوم)
,علي مشتطي(چهارم)
,محمد رضا مرادي تلاوت(پنجم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***140010.27
3تأثیر محلول‌پاشی پتاسیم و بور بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی استویا (Stevia rebaudiana)عبدالمهدي بخشنده(دوم)
,عليرضا ابدالي مشهدي(سوم)
,محمد رضا مرادي تلاوت(چهارم)
,امين لطفي جلال آبادي(پنجم)
داخلیتولیدات گیاهی (علمی کشاورزی) - دانشگاه شهید چمران اهواز140020.05
4اثر نسبت های کشت مخلوط همزمان و همپوشان بر عملکرد اسانس نعناع فلفلی (.piperita Mentha L) وکیفیت علوفه گوار (.tetragonoloba Cyamopsis L)آيدين خدايي جوقان(دوم)
,محمد رضا مرادي تلاوت(سوم)
,علي مشتطي(چهارم)
داخلیعلوم زراعی ایران - انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات140020.245
5برآورد عوامل محدودکننده عملکرد گندم (.Triticum aestivum L) با استفاده از روش تحلیل مقایسه کارکرد (CPA) در منطقه خرمشهرآيدين خدايي جوقان(دوم)
,محمد رضا مرادي تلاوت(سوم)
,سيد عطااله سيادت(چهارم)
داخلیعلوم زراعی ایران - انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات140030.245
6مدل‌سازی اثر تنش رطوبتی بر تغییر دماهای بهینه و بیشینه برای جوانه‌زنی بذر پنیرک (Malva parviflora): معرفی یک مدل هیدروترمال تایم جدیدمحمد رضا مرادي تلاوت(اول)
,سيد عطااله سيادت(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***140030.326
7اثر قارچ پریفورموسپوراایندیکا و محلول‌پاشی اسیدسالیسیلیک بر خصوصیات مورفولوژیکی و آنزیم‎های آنتی‎اکسیدانت آویشن‎باغی تحت تنش‎ قطع ‏آبیاریسيد عطااله سيادت(اول)
,بابک پاکدامن سردرود(دوم)
,محمد رضا مرادي تلاوت(سوم)
داخلیبه زراعی کشاورزی (کشاورزی سابق) - مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران1400230.25
8Effect of Seed Treatment on Physiological Traits of Two Safflower Cultivars under Defoliationمحمد رضا مرادي تلاوت(مسئول)
داخلیتولیدات گیاهی (علمی کشاورزی) - دانشگاه شهید چمران اهواز140040.134
9بهینه‌سازی و مدیریت مصرف آب در نیشکر با استفاده از مدل شبیه‌سازی آکواکراپ (مطالعه موردی کشت صنعت امیرکبیر، خوزستان)عبدالمهدي بخشنده(اول)
,محمد رضا مرادي تلاوت(سوم)
,سيروس جعفري(دوم)
داخلیعلوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی سابق) - دانشگاه صنعتی اصفهان140030.121
10اثر کمپوست کود دامی ترکیب شده با زئولیت و تلقیح مایکوریزا بر رشد و عملکرد تریتیکاله (X Tritico-secale Wittmack)آيدين خدايي جوقان(سوم)
,علي مشتطي(چهارم)
,عبدالمهدي بخشنده(دوم)
,محمد رضا مرادي تلاوت(پنجم)
داخلیپژوهشهای زراعی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد139910.117
11تأثیر سالیسیلیک اسید بر عملکرد و جذب عناصر غذایی گل‌گاوزبان اروپایی (.Borago officinalis L) در شرایط قطع آبیاریسيد عطااله سيادت(دوم)
,عبدالمهدي بخشنده(سوم)
,محمد رضا مرادي تلاوت(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139920.07
12مدل‌سازی زمان جوانه‌زنی علف هرز وایه گل سفید (Ammy majus L) در واکنش به دمامحمد رضا مرادي تلاوت(اول و مسئول)
,سيد عطااله سيادت(دوم)
داخلیحفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزی سابق) - دانشگاه فرودسی مشهد139910.012
13تأثیر غلظتهای مختلف اسید هیومیک بر عملکرد و میزان جذب عناصر غذایی گیاه گوار در تراکم‌های مختلفمحمد رضا مرادي تلاوت(اول و مسئول)
,سيد عطااله سيادت(دوم)
,علي مشتطي(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139810.029
14تأثیر ورمی‌کمپوست و زئولیت بر عملکرد گل و برخی از صفات گیاه دارویی همیشه‌بهار (.Calendula officinalis L)محمد رضا مرادي تلاوت(دوم)
,سيد عطااله سيادت(سوم)
,آيدين خدايي جوقان(چهارم)
داخلیتحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران139820.077
15ارزیابی ژنوتیپهای گلرنگ بهاره با استفاده از شاخصهای تحمل و حساسیت به تنش گرمای آخر فصلمحمد رضا مرادي تلاوت(اول و مسئول)
,علي مشتطي(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139820.073
16تأثیر محلول‌پاشی برگی سیلسیوم‌‌دی‌اکسید نانو و غیرنانو بر عملکرد و توزیع مجدد ماده‌ی خشک گندم در شرایط تنش خشکیعبدالمهدي بخشنده(اول و مسئول)
,محمدحسين قرينه(دوم)
,محمد رضا مرادي تلاوت(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139820.073
17برآورد آستانه‌های دمایی سبزشدن گیاهچه‌ی کلزای بهاره در مزرعهسيد عطااله سيادت(اول و مسئول)
,عبدالمهدي بخشنده(دوم)
,محمد رضا مرادي تلاوت(سوم)
داخلیعلوم گیاهان زراعی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران139810.041
18پاسخ فیزیولوژیک ارقام نخود به آبیاری تکمیلی و استفاده از پلیمر سوپرجاذب در شرایط کشت دیمسيد عطااله سيادت(اول)
,احمد کوچک زاده(دوم)
,محمد رضا مرادي تلاوت(سوم)
داخلیبه زراعی کشاورزی (کشاورزی سابق) - مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران139830.052
19اثر تغییر روش برداشت بر شاخصهای زراعی و فیزیولوژیکی ارقام نیشکرسيد عطااله سيادت(اول)
,عبدالرضا سياهپوش(دوم)
,عبدالمهدي بخشنده(سوم)
,محمد رضا مرادي تلاوت(چهارم)
داخلیبوم شناسی کشاورزی -تخصصی شده دانشگاه فردوسی مشهد139810.112
20مقایسه شاخص های کمی و کیفی برداشت سبز و سوخته ارقام نیشکرسيد عطااله سيادت(اول)
,عبدالرضا سياهپوش(دوم)
,عبدالمهدي بخشنده(سوم)
,محمد رضا مرادي تلاوت(چهارم)
داخلیتولید گیاهان زراعی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان - با همکاری انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات139810.099
21ارزیابی شاخص های کیفی شربت در برداشت سبز و سوخته نیشکرسيد عطااله سيادت(اول و مسئول)
,عبدالرضا سياهپوش(دوم)
,عبدالمهدي بخشنده(سوم)
,محمد رضا مرادي تلاوت(چهارم)
داخلیتولیدات گیاهی (علمی کشاورزی) - دانشگاه شهید چمران اهواز139830.053
22واکنش مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپهای گلرنگ بهاره به تاریخهای کاشتمحمد رضا مرادي تلاوت(اول و مسئول)
,علي مشتطي(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139840.051
23اثر زمان کاشت و میزان کود نیتروژن بر رشد، عملکرد دانه و کارایی مصرف نیتروژن کینوا (Chenopodium quinoa Willd) در شرایط اقلیمی اهوازسيد عطااله سيادت(دوم)
,علي مشتطي(سوم)
,محمد رضا مرادي تلاوت(چهارم)
داخلیعلوم زراعی ایران - انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات139840.18
24اثر کم آبیاری و منبع کود نیتروژن بر عملکرد بلال، کارایی مصرف نیتروژن و بهره وری آب در ذرت شیرین (Zea mays L. cv. saccharata)سيد عطااله سيادت(اول)
,محمد رضا مرادي تلاوت(دوم)
داخلیعلوم زراعی ایران - انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات139840.18
25واکنش رشد رویشی و زایشی گوار ( Cyamopsis tetragonoloba L) به کاربرد هیومیک اسید در آب آبیاری تحت تأثیر تراکم های مختلف کاشتمحمد رضا مرادي تلاوت(اول)
,سيد عطااله سيادت(دوم)
,علي مشتطي(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139820.137
26ارزیابی عملکرد و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک گل‌گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) تحت تراکم بوته و تاریخ‌های مختلف کاشت در منطقه اهوازسيد عطااله سيادت(اول)
,عبدالمهدي بخشنده(دوم)
,محمد رضا مرادي تلاوت(سوم)
داخلیتحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران1397340.055
27واکنش عملکرد، اجزای عملکرد و بازدهی مصرف آب برخی بوم‌گونه‌های رازیانه (Foeniculum vulgare L.) به رژیم‌های آبیاری و محلول‌پاشی هیومیک‌اسید.سيد عطااله سيادت(اول)
,محمد رضا مرادي تلاوت(دوم)
داخلیتحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران1397340.055
28کاربرد مفهوم زمان گرمایی جهت مدل سازی پاسخ جوانه زنی کلزا (Brassica napus L) به دماعبدالمهدي بخشنده(اول)
,سيد عطااله سيادت(دوم)
,محمد رضا مرادي تلاوت(سوم)
داخلیپژوهشهای زراعی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد139710.096
29Quantifying the germination response of spring canola (Brassica napus L.) to temperatureعبدالمهدي بخشنده(اول)
,سيد عطااله سيادت(دوم)
,محمد رضا مرادي تلاوت(سوم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13971223.181
30کمی سازی پاسخ بازدارندگی گرمایی جوانه زنی بذر در ارقام مختلف کلزاعبدالمهدي بخشنده(اول)
,سيد عطااله سيادت(دوم)
,محمد رضا مرادي تلاوت(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139720.0
31اثر کود گاوی کمپوست شده بر عملکرد علوفه، جذب عناصر و تجمع قندهای هگزوز در کشت مخلوط یولاف زراعی و شبدر برسیممحمد رضا مرادي تلاوت(اول و مسئول)
,سيد عطااله سيادت(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139710.06
32برآورد نیاز درجه‌-روزرشد مراحل فنولوژیک و رشد گل‌گاوزبان در تاریخ و تراکم‌های متفاوتسيد عطااله سيادت(اول)
,عبدالمهدي بخشنده(دوم)
,محمد رضا مرادي تلاوت(سوم)
داخلیپژوهشهای زراعی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد139720.096
33اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد گل و برخی صفات مهم زراعی گل‌گاوزبان اروپاییسيد عطااله سيادت(اول)
,عبدالمهدي بخشنده(دوم)
,محمد رضا مرادي تلاوت(سوم)
داخلیپژوهشهای تولید گیاهی (علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان سابق) - دانشگاه گرگان139710.044
34پاسخ مورفولوژیک، عملکرد دانه و اسانس سه بوم گونه ی رازیانه به زمان های مختلف کاشتسيد عطااله سيادت(اول)
,محمد رضا مرادي تلاوت(دوم)
داخلیپژوهشهای زراعی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد139730.096
35تاﺛﯿﺮ روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺎک ورزی، ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻮﭘﺮﺟﺎذب و ﺑﻘﺎﯾﺎ ﺑﺮ درﺻﺪ ﺳﺒﺰ ﺷﺪن و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻠﺰای دﯾﻢمحمود قاسمي نژاد رائيني(اول)
,محمد امين آسودار(سوم)
,محمد رضا مرادي تلاوت(چهاردهم)
,بيژن خليلي مقدم(پنجم)
داخلیمهندسی بیوسیستم ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران139720.05
36واکنش عملکرد و فیزیولوژی ذرت شیرین به کاربرد کود اوره پوشش‌دار در سطوح مختلف آبیاریسيد عطااله سيادت(اول و مسئول)
,محمد رضا مرادي تلاوت(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139740.059
37تأثیر تنش رطوبتی انتهای فصل و محلول پاشی هیومیک بر اسید خصوصیات مورفولوژیکی، تولید و اسانس سه بوم گونه رازیانهسيد عطااله سيادت(اول)
,محمد رضا مرادي تلاوت(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13974
38کاربردپذیری توابع توزیع احتمال در مدل های زمان گرمایی جهت مدل سازی پاسخ جوانه زنی کلزای بهاره به دماعبدالمهدي بخشنده(اول و مسئول)
,سيد عطااله سيادت(دوم)
,محمد رضا مرادي تلاوت(سوم)
داخلیعلوم گیاهان زراعی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران139730.041
39Bio-removal of cadmium from aqueous solutions by filamentous fungi: Trichoderma spp. and Piriformospora indicaسيد عطااله سيادت(اول)
,محمد رضا مرادي تلاوت(دوم)
بین المللیENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH139712.8
40پاسخ آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی، لیپیداسیون غشاء و مرگ سلولی ارقام برنج به تنش شوریمحمد رضا مرادي تلاوت(اول)
,خليل عالمي سعيد(دوم)
,عزيز کرملاچعب(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1396190.013
41مقاومت عرضی منفی در توده‌های علف‌هرز درنه (Echinochloa colona (L.) Link) مقاوم به آترازین در مزارع نیشکر (L. Saccharum officinarum)الهام الهي فرد(اول و مسئول)
,عليرضا ابدالي مشهدي(سوم)
,محمد رضا مرادي تلاوت(چهارم)
داخلیحفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزی سابق) - دانشگاه فرودسی مشهد139630.028
42تأثیر کود دامی بر عملکرد علوفه، جذب و مصرف برخی عناصر غذایی در یک سیستم کشت مخلوط جو و شنبلیلهمحمد رضا مرادي تلاوت(اول و مسئول)
,سيد عطااله سيادت(دوم)
داخلیپژوهشهای زراعی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد139630.096
43اثر کود اوره پوششدار بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین رقم سینگل کراس 403 تحت شرایط کم آبیاریسيد عطااله سيادت(اول)
,محمد رضا مرادي تلاوت(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139630.06
44ارزیابی شاخصهای رقابتی و کارآیی کشت مخلوط جو و شنبلیله در شرایط مصرف کود دامیمحمد رضا مرادي تلاوت(اول و مسئول)
,سيد عطااله سيادت(دوم)
به زراعی کشاورزی (کشاورزی سابق) - مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران139540.027
45تعیین کمیت پاسخ خرفه رشد، نورخاست رنگدانه و فتوسنتزی II نور شیمی به شیب غلظت کادمیوم در خاکسيد عطااله سيادت(اول)
,محمد رضا مرادي تلاوت(دوم)
RUSSIAN JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY139510.946
46اثر کود دامی بر عملکرد و کیفیت علوفه جو (Hordeumvulgare L. ) و شنبلیله (Trigonella foenum-ecum L.) در کشت مخلوط جایگزینی و افزایشیمحمد رضا مرادي تلاوت(اول)
,سيد عطااله سيادت(دوم)
علوم زراعی ایران - انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات139540.073
47تأثیر محلولپاشی سولفات روی در مراحل فنولوژیکی رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گلرنگ بهارهمحمد رضا مرادي تلاوت(اول و مسئول)
,سيد عطااله سيادت(دوم)
به زراعی کشاورزی (کشاورزی سابق) - مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران13951
48اثر تاریخ کاشت های دیرهنگام بر ویژگی های فیزیولوژیک ارقام باقلا در رامین خوزستان (Vicia faba L.)سيد عطااله سيادت(اول)
,محمد رضا مرادي تلاوت(دوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139520.07
49اثر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد محصول ذرت شیرین و ‌ذرت‌بچه هیبرید KSC 403محمد رضا مرادي تلاوت(اول)
,سيد عطااله سيادت(دوم)
,احمد کوچک زاده(سوم)
پژوهشهای زراعی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد139510.071
50تأثیر سطوح مختلف نیتروژن و زئولیت طبیعی بر خصوصیات کمی و کیفی استویا در شرایط آب و هوای اهوازعبدالمهدي بخشنده(اول)
,محمدحسين قرينه(دوم)
,عليرضا ابدالي مشهدي(سوم)
,محمد رضا مرادي تلاوت(چهارم)
پژوهشهای زراعی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد139520.071
51کمی سازی پاسخ رشد رویشی و مؤلفه های فلورسانس کلروفیل گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) به غلظت کادمیوم در خاکسيد عطااله سيادت(اول)
,محمد رضا مرادي تلاوت(دوم)
پژوهشهای تولید گیاهی (علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان سابق) - دانشگاه گرگان13952
52واکنش جذب تشعشع، ضریب خاموشی نور، عملکرد و اجزای عملکرد جو به الگوی کاشت و میزان بذرمحمد رضا مرادي تلاوت(اول و مسئول)
,سيد عطااله سيادت(دوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139520.02
53اثر مصرف بور بر برخی صفات ریخت شناسی و عملکرد دانه و روغن کلزای بهاره (Brassica napus L.) در تاریخ کاشت های مختلفمحمد رضا مرادي تلاوت(اول و مسئول)
,سيد عطااله سيادت(دوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13951
54واکنش فیزیولوژی، رشد و عملکرد کلزا به مصرف بور تحت تنش گرمایی ناشی از کشت های دیرهنگاممحمد رضا مرادي تلاوت(اول)
,سيد عطااله سيادت(دوم)
به زراعی کشاورزی (کشاورزی سابق) - مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران13951
55تأثیر کودهای ورمی‌کمپوست و میکوریزا بر عملکرد کمی و کیفی سویا در شرایط تنش کم‌آبیسيد عطااله سيادت(اول)
,احمد کوچک زاده(دوم)
,محمد رضا مرادي تلاوت(سوم)
به زراعی کشاورزی (کشاورزی سابق) - مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران139520.027
56تأثیر محلول‌پاشی نیتروژن بر عملکرد کلزا (Brassica napus L.) و شاخص‌های کارآیی جذب و مصرف نیتروژن در تاریخ‌های مختلف کاشتمحمد رضا مرادي تلاوت(اول)
,سيد عطااله سيادت(دوم)
,عبدالمهدي بخشنده(سوم)
پژوهشهای زراعی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد139530.071
57اثر تاریخ کاشت و گوگرد بر عملکرد، درصد روغن و نیتروژن دانه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در کشت پاییزهمحمد رضا مرادي تلاوت(اول)
,سيد عطااله سيادت(دوم)
,احمد کوچک زاده(سوم)
پژوهشهای زراعی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد139530.071
58تجزیه هیدروتایم جوانه‌زنی بذر شاه‌افسر (Melilotus officinalis)، خردل وحشی (Sinapis arvensis) و جو (Hordeum vulgare)محمد رضا مرادي تلاوت(اول)
,سيد عطااله سيادت(دوم)
حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزی سابق) - دانشگاه فرودسی مشهد139530.016
59اثر تاریخ کاشت و سطوح کود فسفر بر ویژگیهای مورفولوژیک و عملکرد باقلا (Vicia faba L.)محمد رضا مرادي تلاوت(اول)
,سيد عطااله سيادت(دوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139520.025
60اثر ورمی کمپوست و تلقیح میکوریزا بر عملکرد دانه و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی سویا (Glycin max L) تحت شرایط تنش کم‌آبیسيد عطااله سيادت(اول)
,احمد کوچک زاده(دوم)
,محمد رضا مرادي تلاوت(سوم)
داخلیبوم شناسی کشاورزی -تخصصی شده دانشگاه فردوسی مشهد139540.2
61اثر مصرف کود دامی و نسبتهای کشت مخلوط بر عملکرد و کیفیت علوفه یولاف زراعی (Trifolium alexandrinum L.) و شبدر برسیم (Avena sativa L.)محمد رضا مرادي تلاوت(اول)
,سيد عطااله سيادت(دوم)
داخلیعلوم زراعی ایران - انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات139530.154
62ارزیابی عملکرد دانه و انتقال مجدد ماده خشک جو (Hordeum vulgare L.) در تیمارهای الگوی کاشت و میزان بذرمحمد رضا مرادي تلاوت(اول و مسئول)
,سيد عطااله سيادت(دوم)
,احمد کوچک زاده(سوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1394
63اثر محلول‌پاشی ترکیبات شیمیایی تسریع‌کننده رسیدگی بر عملکرد، کیفیت و رسیدگی تکنولوژیک نیشکر (Saccharum officinarum L.)عبدالمهدي بخشنده(اول)
,محمد رضا مرادي تلاوت(دوم)
علوم زراعی ایران - انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات1394
64واکنش عملکرد و برخی صفات مورفولوژیک دو رقم باقلا (Vicia faba L.) به تاریخ‌های مختلف کاشت در منطقه اهوازسيد عطااله سيادت(اول)
,محمد رضا مرادي تلاوت(دوم)
دانش کشاورزی و تولید پایدار (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز1394
65اثر کاشت دیرهنگام و محلول پاشی نیتروژن بر عملکرد دانه و روغن کلزا در شرایط آب و هوایی اهوازمحمد رضا مرادي تلاوت(اول و مسئول)
,سيد عطااله سيادت(دوم)
,عبدالمهدي بخشنده(سوم)
علوم زراعی ایران - انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات1394
66اثر محلولپاشی سولفات روی بر محتوای عناصر معدنی، عملکرد دانه و روغن دو رقم گلرنگ (Carthamus tinctorius L.)محمد رضا مرادي تلاوت(اول و مسئول)
,سيد عطااله سيادت(دوم)
علوم زراعی ایران - انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات1394
67اثر محلول پاشی سولفات روی بر محتوی عناصر معدنی، عملکرد دانه و روغن دو رقم گلرنگمحمد رضا مرادي تلاوت(اول)
,سيد عطااله سيادت(سوم)
علوم زراعی ایران - انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات1394
68واکنش رقابتی گندم نان (Triticum aestivum L.) و خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) به سطوح نیتروژن در شرایط شوریمحمد رضا مرادي تلاوت(اول)
,سيد عطااله سيادت(سوم)
, موسوي سيد هاشم(چهارم)
, عادل پشت دار(دوم)
دانش کشاورزی و تولید پایدار (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز1394
69اثر فیلترکیک نیشکر، کودشیمیایی و کودهای زیستی بر جذب عناصر کم مصرف، پرمصرف و عناصر سنگین توسط گیاه کلزا (Brassica napus L.)محمد رضا مرادي تلاوت(اول و مسئول)
,سيد عطااله سيادت(دوم)
,احمد کوچک زاده(سوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1394

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شیوه ارائه سال
1تأثیر آرایش کاشت ذرت و مالچ زنده گوار بر کارایی سرکوب علفهای هرز پس از برداشتهفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایراندانشگاه شهید باهنر کرمانپوستر1400
2معرفی و تولید گوار، گیاه صنعتی سازگار به مناطق گرم، پرکاربرد و اقتصادی در خوزستاندومین همایش ملی صنعت و تجاری‌سازی کشاورزیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1400
3مروری کوتاه بر جنبه‌‌های فتوسنتز و متابولیسم گیاه دانه‌روغنی کلزا در جهت تولید پایدار محصولدومین همایش ملی پژوهش‌های کشاورزی و زیست‌محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1400
4اثر مصرف کودهای شیمیایی بر ویژگی خاک و سایر اجزای اکوسیستم‌های کشاورزیدومین همایش ملی پژوهشهای کشاورزی و زیست‌محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1400
5واکنش رشد، عملکرد، ‌جذب و مصرف نیتروژن ارقام کینوا به سطوح کود نیتروژندومین همایش ملی پژوهش‌های کشاورزی و زیست‌محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1400
6واکنش مورفوفیزیولوژی و عملکرد سه رقم کینوا به سطوح نیتروژن در منطقه‌ باوی، خوزستانهفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایراندانشگاه شهید باهنر کرمانپوستر1400
7واکنش رشد و خصوصیات موفولوژی رازیانه به قطع آبیاری تحت تآثیر فیلترکیک نیشکر و تلقیح قارچ Piriformospora indicaهفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایراندانشگاه شهید باهنر کرمانپوستر1400
8اثر قطع آبیاری آخر فصل بر عملکرد بیولوژیک و جذب عناصر نیتروژن و فسفر تحت تاثیر سطوح فیلترکیک نیشکر و همزیستی شبه‌مایکوریزاییهفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایراندانشگاه شهید باهنر کرمانپوستر1400
9ترکیبات شیمیایی و مصارف تغذیه ای تریتیکالهبیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایرانملاثانیپوستر1399
10واکنش رشد و عملکرد گیاه استویا تحت تاثیر محلول پاشی پتاسیم و بوربیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذاییخوزستانپوستر1399
11اثر قارچ میکوریزا و سالیسیلیک ‏اسید بر عملکرد گیاه‏ همیشه‏ بهار تحت تنش شوریبیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1399
12واکنش رشد و عملکرد علوفه‌ی گوآر و آفتابگردان در کشت مخلوط به تلقیح مایکوریزاییدومین کنفرانس بین‌المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسومدانشگاه محقق اردبیلیپوستر1398
13واکنش عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ به تلفیق کود کمپوست دامی و کود زیستی نیتروکسینSafflower yield and yield components responses to integration of composted manure fertilizer and biological fertilizer of nitroxinدانشگاه محقق اردبیلیپوستر1398
14اثر سطوح کم‌آبیاری بر تولید بچه‌ذرت (Baby corn) تحت تأثیر تلفیق کمپوست کود دامی و کود شیمیاییدومین کنفرانس بین‌المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسومدانشگاه محقق اردبیلیپوستر1398
15اثر تاریخ کاشت و سطوح نیتروژن بر برخی صفات کینواشانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایرانملاثانیپوستر1398
16ارزیابی عملکرد و شاخص های سودمندی الگوهای مختلف کشت مخلوط هم زمان و تأخیری نعنا ع فلفلی (.Cyamopsis tetragonoloba L) و گوار (.Mentha piperita L)شانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتاتدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1398
17اثر الگوهای مختلف کشت مخلوط و تلقیح مایکوریزایی بر عملکرد آفتابگردان و گوارشانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1398
18اثر روش‌های آبیاری بر رشد و عملکرد ارقام کنجدThe Third Conference for the Agricultural SciencesBasrah, Iraqپوستر1398
19بررسی اثر همزیستی مایکوریزا و کود زئولیتی بر ویژگی های فیزیولوژیک و ریخت شناسی تریتیکالهدومین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی،زمین سالمکرج- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهرانپوستر1397
20اثر تاریخ کاشت و سطوح نیتروژن بر برخی صفات مورفولوژیک کینواپانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایرانکرجپوستر1397
21بررسی چگونگی روند تغییرات عملکرد، اجزای عملکرد، پایداری غشای سلول و محتوای نسبی آب برگ گل گاوزبان اروپایی تحت تأثیر تراکم و تاریخ کاشتپانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایرانموسسه تحقیقات اصلاح و تهیه‌ی بذر و نهال ایران، کرجپوستر1397
22ارزیابی عملکرد دانه، درصد اسانس، عملکرد و راندمان آبیاری تولید اسانس سه بومگونه‌ی رازیانه تحت تنش رطوبتی انتهای فصل و محلولپاشی هیومیک اسیدپانزدهمین کنگره‌ی ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایرانموسسه‌ی تحقیقات اصلاح و تهیه‌ی بذر و نهال، کرجپوستر1397
23اثر کمپوست زئولیتی و قارچ مایکوریزا بر شاخص سبزینگی و عملکرد کیفی تریتیکالهاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1397
24واکنش مرفولوژی ارقام کنجد به روشهای مختلف آبیاریاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایرانملاثانیپوستر1397
25اثر کاربرد هیومیک اسید و تراکم گیاهی بر صفات فیزیولوژیک و مورفولوژیک گوارششمین کنگره ملی گیاهان داروییتهرانپوستر1396
26مطالعه صفات مورفولوژیک گیاه گوار (Cyamopsis tetragonoloba L.) تحت تاثیر تراکم بوته و کاربرد هیومیکاسیدپانزدهمین کنگره علوم خاک ایراناصفهانپوستر1396
27ارزیابی اثر تراکم بوته و کاربرد هیومیک¬اسید بر برخی شاخص¬های فیزیولوژیک گوار (Cyamopsis tetragonoloba L.) در اهوازپنجمین همایش ملی انجمن فیزیولوژی گیاهی ایرانزنجانپوستر1396
28اثر تاریخ کاشت های زمستانه و بهاره بر عملکرد برخی ارقام برنج کشت نشایی در خوزستانپنجمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایراندانشگاه زنجانپوستر1396
29اثر قارچ مایکوریزا و کود بور بر برداشت نیتروشن و فسفر گیاه گوار (Cyamopsis tetragonoloba)پانزدهمین کنگره علوم خاک ایراندانشگاه صنعتی اصفهانپوستر1396
30اثر زئولیت و ورمیکمپوست بر عملکرد گل و برخی از صفات مورفولوژیک گیاه دارویی همیشه بهارپانزدهمین کنگره علوم خاک ایراندانشگاه صنعتی اصفهانپوستر1396
31The Effect of Boron Application and Mycorrhizal Fungi on Guar (Cyamopsis tetragonoloba L.)ششمین کنگره ملی گیاهان داروییدانشگاه شهید بهشتیپوستر1396
32اثر سطوح ورمی‌کمپوست و بور بر درصد روغن دانه و صفات مرفولوژیک گلرنگدومین همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت و اصلاح نباتاتتهرانپوستر1396
33اثر پیش تیمار سالیسیلیک اسید بر جوانه زنی بذر کینواچهارمین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایرانکرجپوستر1396
34واکنش برخی صفات مورفولوژیک گیاه دارویی رازیانه به سطوح تراکم و سطوح نیتروژنچهاردهمین کنگره‌ی ملی و دومین کنگره‌ی بین‌المللی علوم زراعت و اصلاح نباتاتدانشگاه گیلانپوستر1395
35بررسی برخی صفات مرفولوژی و عملکرد یولاف زراعی (Avena sativa L.) و شبدر برسیم (Trifolium alexandrinum) تحت تأثیر کود دامی و نسبت‌های کشت مخلوطدومین کنگره‌ی بین‌المللی و چهاردهمین کنگره‌ی ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایراندانشگاه گیلانپوستر1395
36در استان خوزستان CP73- مطالعه تغییرات کمی و کیفی و رسیدگی تکنولوژیک نیشکر واریته 21دومین کنگره‌ی بین‌المللی و چهاردهمین کنگره‌ی ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایراندانشگاه گیلانپوستر1395
37تأثیر شوری محلول غذایی بر رشد و برخی صفات فیزیولوژیکی گیاهچه ‏های ارقام برنجچهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهیدانشگاه تربیت مدرسپوستر1394
38مطالعه تغییرات کیفی ساقه نیشکر طی مراحل رشد براساس درجه روزرشد در استان خوزستانچهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایراندانشگاه تربیت مدرسپوستر1394
39آنالیز فیزیولوژی و پتانسیل عملکرد کلزا (Brassica napus L.)چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایراندانشگاه تربیت مدرسپوستر1394
40مقاومت چندگانه به علف کش های تری فلوکسی سولفورون-سدیم+آمترین و ستوکسی دیم در علف هرز درنه (Echinochloa colona)ششمین همایش علوم علف های هرز ایراندانشگاه بیرجندسخنرانی1394
41تحلیل و مقایسه ضایعات کمی و کیفی ناشی از تأخیر زمانی در آسیاب نیشکر سبز و سوخته در استان خوزستاناولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایرانموسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی- شیراز- ایرانسخنرانی1394
42تحلیل حساسیت به تاخیر در عملیات برداشت سبز و سوخته نیشکر در استان خوزستاناولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایرانموسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی - شیراز- ایرانسخنرانی1394
43اثر سطوح مختلف شوری و روی بر جذب عناصر غذایی )کلسیم، منیزیم، فسفر، آهن و منگنز( در گیاه کلزا ) Brassica napus L. ( در شرایط گلخانهایچهاردهمین کنگره علوم خاک ایراندانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجانپوستر1394
44اثر روش های خاک ورزی و مدیریت بقایا بر حفظ رطوبت و وزن مخصوص ظاهری بعد از خاک-ورزی در کشت دیمدومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزیبصورت الکترونیکی و دبیرخانه همایش تهرانپوستر1394