معصومه  موقری

 فعالیت های پژوهشی

 

معصومه موقری

در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی) : معصومه موقری رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی پژوهشی دانشگاه
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : پست الکترونیک : m_movaghari@ut.ac.ir
تاریخ تولد : 1360/05/09 دانشکده/محل خدمت : منابع طبیعی
رشته تخصصی : مرتع و آبخیزداری گروه آموزشی : مرتع و آبخیزداری
آخرین مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی آدرس محل کار : ملاثانی-دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
مرتبه علمی : استادیار

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان محل اجرا سمت مدت طرح(ماه) تاریخ ارائه طرح به دانشکده/گروه

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نویسندگان نمایه نام نشریه سال چاپ شماره ضریب تاثیر
1بررسی غلظت برخی فلزات سنگین در خاک و اندام‌های مختلف گیاهان مرتعی Alhagi camelorum و Cornulaca monacantha (مطالعۀ موردی: چاه نفتی زوئیر، استان خوزستان)امين ذرتي پور(سوم)
,معصومه موقري(اول و مسئول)
داخلیمرتع و آبخیزداری (منابع طبیعی ایران سابق) - دانشگاه تهران139920.029
2تأثیر شدت چرا بر قابلیت ترسیب کربن گونه Artemisia sieberi )مطالعه موردی مراتع چاه ماری شهرستان بهبهانمعصومه موقري(دوم)
داخلیتحقیقات مرتع و بیابان ایران - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران - با همکاری انجمن مرتعداری ایران1397700.045
3ارزیابی ویژگی‌های ساختاری و عملکردی لکه‌های اکولوژیک با استفاده از روش (LFA)معصومه موقري(اول و مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13973

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شیوه ارائه سال
1پایش ماهواره ای آتش سوزی در جنگلها و مراتع دیل گچساراناولین همایش بین‌المللی و هشتمین همایش ملی مرتعداری ایرانمشهدپوستر1400
2تأثیر تنش شوری بر جوانه زنی گیاه شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra)اولین همایش بین‌المللی و هشتمین همایش ملی مرتعداری ایرانمشهدپوستر1400
3تأثیر تنش خشکی بر جوانه زنی گیاه شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra)دومین همایش ملی پژوهش‌های کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1400
4ارزیابی خصوصیات پوشش گیاهی به منظور بهره برداری پایدار از مراتعدومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرسشهرکردپوستر1398
5خشکسالی و ارتباط آن با پدیده بیابانزایی و توسعه کانونهای ریزگردیهمایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی - 27 آذر 1398 - اهوازسازمان صنعت معدن و تجارت استان خوزستانپوستر1398
6مطالعات اجتماعی – اقتصادی حوزه آبخیز شهید مدرس به منظور مدیریت پایدار منابع طبیعیهمایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزیاهوازپوستر1398
7سیت برخی از مدل های تجربی برآورد تبخیر- تعرق به پارامترهای اقلیمی )مطالعه موردی ایستگاه سینوتیک بوشهر(نهمین همایش ملی آبخیزداری و مدیریت آب و خاککرمانپوستر1398
8بررسی تأثیر فرم رویشی گیاه بر ویژگیهای عملکردی سطح خاک (مطالعه موردی: مراتع دره دیونی، شهرستان دزفول)چهارمین کنگره سالانه بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایرانتبریزالکترونیکی1397
9بررسی ویژگی های اقتصادی و اجتماعی حوضه آبخیز موغار اردستانششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایرانانجمن علوم و فنون بنیادینپوستر1397
10تحلیل ماهواره ای- سینوپتیک توفان گرد و غبار فراگیر بهمن 1393 با استفاده از مدل HYSPLIT و شاخص عمق نوری هواویز (AOD)اولین کنفرانس بین المللی گرد وغباراهواز- دانشگاه شهید چمرانپوستر1394