میترا  چراغی

 فعالیت های پژوهشی

 

میترا چراغی

در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی) : میترا چراغی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی پژوهشی دانشگاه
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : mitra cheraghi پست الکترونیک : cheraghi.mitra@gmail.com
تاریخ تولد : 1366/05/07 دانشکده/محل خدمت : منابع طبیعی
رشته تخصصی : محیط زیست گروه آموزشی : مرتع و آبخیزداری
آخرین مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی آدرس محل کار : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
مرتبه علمی : استادیار

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
محیط زیستکارشناسی1387دانشگاه علوم و فنون دریای خرمشهر
آلودگیکارشناسی ارشد 1390دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
محیط زیستدکترای تخصصی1397دانشگاه تربیت مدرس

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
عضو هیات علمیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان1398/06/02

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان محل اجرا سمت مدت طرح(ماه) تاریخ ارائه طرح به دانشکده/گروه
1مقایسه کارایی مدل های امتیازی (AHP) و سازشی (VIKOR) در پهنه بندی خطر سیلاب در حوزه آبخیز رکعت (شهرستان ایذه)دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانمجری مسئول0
2الویت بندی و آنالیز حساسیت ‌وقوع سیلاب حوزه آبخیز با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (TOPSIS) (مطالعه موردی ایستگاه منجنیق خوزستان)دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانهمکار0
3مدلسازی لکه‌های داغ تنوع زیستی خانواده راسوها (Mustelidae) در ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانمجری0

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نویسندگان نمایه نام نشریه سال چاپ شماره ضریب تاثیر
1معرفی یک مدل کاربردی برای ارزیابی اثرات اکوتوریسم بر آلودگی‌های محیط زیستميترا چراغي(اول و مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***14004
2استراتژی‌های مدیریت پسماند حاصل از مراقبت‌های بهداشتی در طول همه‌گیری COVID-19ميترا چراغي(اول و مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***140034
3کاربرد ترکیبی روش های تصمیم گیری چند معیاره و سیستم های سنجش از دور با هدف پهنه‌بندی سلولی سیل‌خیزی حوضه آبریز رودخانه ابوالعباس خوزستانامين ذرتي پور(اول و مسئول)
,ميترا چراغي(دوم)
داخلیعلوم و مهندسی آبیاری (علمی کشاورزی سابق) - دانشگاه شهید چمران اهواز140040.125
4مناسبترین روش دفع پسماندهای عفونی در راستای مدیریت بهینه پسماندهای کروناميترا چراغي(اول و مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13991
5تغییرات مکانی-زمانی پارامترهای فیزیکوشیمیایی و تأثیر آنها بر تجمع فلزات سنگین در آب و رسوبات آبگیر تصفیه خانه های بخشی از رودخانه کارونميترا چراغي(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1399120.19
6بررسی روند تغییرات آلودگی های نفتی موجود در رسوبات سطحی دریای خزر (سواحل استان مازندران)ميترا چراغي(چهارم)
داخلیمهندسی عمران و محیط زیست امیرکبیر (امیرکبیر سابق) - دانشگاه صنعتی امیرکبیر139920.06
7Petrogenic Events as The Dominant Source of Petroleum Pollution in Sediment Cores Of Industrial Environment in The Northwest of the Persian Gulfميترا چراغي(اول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13985
8بررسی علل و عوامل بیماری آنتراکوزیس و دلایل شیوع آن در تهران با تأکید بر آلودگی هواميترا چراغي(اول و مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13983
9بررسی تأثیر وارونگی دمایی بر آلودگی هوای شهر تهرانميترا چراغي(اول و مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13984

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شیوه ارائه سال
1لزوم به کارگیری استراتژی های بازاریابی سبز در کشور ایران در راستای توسعه پایداردومین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1400
2بررسی اثرات زیست محیطی تجاری سازی کشاورزیدومین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1400
3توسعه گرمایش جهانی مناطق خشک با صنعتی شدن اراضی شهریدومین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1400
4کشاورزی حفاظتی راهبردی ضروری در راستای مدیریت چالشهای زیست محیطی بخش کشاورزیششمین کنگره ملی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگریتهرانسخنرانی1400
5استفاده از شاخص های آلودگی در ارزیابی ریسک جیوه ناشی از مصرف ماهیان خلیج فارسششمین کنگره ملی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگریتهرانپوستر1400
6بررسی لکه‌های داغ تنوع زیستی خانواده راسوها در ایرانهشتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایرانموسسه آموزش عالی آل طهسخنرانی1400
7بررسی تأثیر آلاینده های آب با منشأ کشاورزی بر محیط زیستدومین همایش ملی پژوهش‌های کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1400
8مقایسه تنوع و گونه‌های در معرض انقراض مهره‌داران خشکی‌زی دو کشور ایران و ترکیهپنجمین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیستارومیهسخنرانی1399
9تغییرات اقلیمی به عنوان یکی از عوامل اصلی تهدید گوشتخواران بزرگ جثهاولین کنفرانس ملی تنوع زیستی فارسدانشگاه شیرازپوستر1399
10تخریب زیستگاه، عمده ترین تهدید برای تنوع زیستیاولین کنفرانس ملی تنوع زیستی فارسشیرازپوستر1399
11تغییرات اقلیمی، تهدیدی جدی برای تنوع زیستیاولین کنفرانس ملی تنوع زیستی فارسشیرازپوستر1399
12حفاظت از تنوع زیستی بیابان از طریق اکوتوریسماولین کنفرانس ملی تنوع زیستی فارسشیرازپوستر1399
13چالش‌های پیش روی حفاظت از تنوع زیستی در سیمای سرزمین روستاییهشتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدارکرجپوستر1399
14بررسی اثرات آلاینده های نوپدید بر انسان و محیط زیستکنفرانس ملی ساختمان، محیط زیست و مدیریت مصرف انرژیاهوازپوستر1399
15بررسی روش های کنونی آموزش محیط زیست در ایرانهفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایرانتهرانسخنرانی1399
16بررسی چالش های پیش روی آموزش محیط زیست در ایرانهفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایرانتهرانسخنرانی1399
17پرندگان تالاب‌های مناطق باستانی شهر شوشترهفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایرانموسسه آموزش عالی بینالود مشهدپوستر1399
18تنوع زیستی، اساس پایداری پارک های جنگلی در مناطق خشک (مطالعه موردی: پارک جنگلی اهواز)پنجمین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیستارومیهپوستر1399
19استفاده از تالاب‌های مصنوعی در تصفیه پساب‌های صنایع مختلف غذاییبیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1399
20استفاده از پسماندهای غذایی در تغذیه دام گامی مهم در راستای مدیریت پسماندبیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایرانملاثانیپوستر1399
21تکنیک تحلیل سلسله مراتبی روشی کاربردی در اولویت بندی سیلاب حوزه-های آبخیزهشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایرانمشهد- دانشگاه فردوسی مشهدپوستر1399
22بررسی پتانسیلهای کارآفرینی و خود اشتغالی در رشته مهندسی منابع طبیعی گرایش محیط زیستدومین همایش ملی نهادینه سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1398
23مدیریت پایدار منطقه حفاظت شده چهل چشمه و سارال در استان کردستانهمایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزیسازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستانپوستر1398
24ﺣﺴﺎﺑﺪاری آب اﺑﺰاری ﻣﻬﻢ و ﺿﺮوری در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آبﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﺠﺎری ﺳﺎزی ﮐﺸﺎورزیاهوازسخنرانی1398
25مشاغل سبز و کارآفرینی زیست محیطی گامی بنیادی در بهبود شاخص عملکرد زیست محیطی ایرانهمایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزیاهوازسخنرانی1398
26ارزیابی چرخه حیات ابزاری کاربردی در مدیریت محیط زیستدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدارتهرانسخنرانی1398
27حفاظت و بهره برداری پایدار از منابع طبیعی، گامی مهم در توسعه پایداردهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدارتهرانسخنرانی1398
28بررسی اثرات زیست محیطی معادن مسدهمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و منابع طبیعی پایدارتهرانپوستر1398
29معرفی پتانسیل های گردشگری استان خوزستان با تأکید بر گردشگری آبیدهمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و منابع طبیعی پایدارتهرانپوستر1398