امین  ذرتی پور

 فعالیت های پژوهشی

 

امین ذرتی پور

در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی) : امین ذرتی پور رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی پژوهشی دانشگاه
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : amin zorati poor پست الکترونیک : zoratipor@yahoo.com
تاریخ تولد : 1361/02/30 دانشکده/محل خدمت : منابع طبیعی
رشته تخصصی : مرتع و آبخیزداری گروه آموزشی : مرتع و آبخیزداری
آخرین مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی آدرس محل کار :
مرتبه علمی : استادیار

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
علوم آبخیزداریدکترای تخصصی1391دانشگاه تهران

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان محل اجرا سمت مدت طرح(ماه) تاریخ ارائه طرح به دانشکده/گروه
1الویت بندی و آنالیز حساسیت ‌وقوع سیلاب حوزه آبخیز با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (TOPSIS) (مطالعه موردی ایستگاه منجنیق خوزستان)دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانمجری مسئول0
2بررسی شاخص اتصال رسوبی با مقدار رسوب‌دهی حوضه آبخیزدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانمجری مسئول0
3مقایسه کارایی مدل های امتیازی (AHP) و سازشی (VIKOR) در پهنه بندی خطر سیلاب در حوزه آبخیز رکعت (شهرستان ایذه)دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانمجری0

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نویسندگان نمایه نام نشریه سال چاپ شماره ضریب تاثیر
1ارزیابی عملکرد مدلهای ریزمقیاس سازی آماری SDSM و LARSWG جهت غربالگری کمی در پیش بینی سناریوهای اقلیمی (مطالعه موردی: کانون گرد و غبار جنوب و جنوب شرق اهواز)امين ذرتي پور(مسئول)
,بيژن خليلي مقدم(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1400280.203
2کاربرد ترکیبی روش های تصمیم گیری چند معیاره و سیستم های سنجش از دور با هدف پهنه‌بندی سلولی سیل‌خیزی حوضه آبریز رودخانه ابوالعباس خوزستانامين ذرتي پور(اول و مسئول)
,ميترا چراغي(دوم)
داخلیعلوم و مهندسی آبیاری (علمی کشاورزی سابق) - دانشگاه شهید چمران اهواز140040.125
3بررسی غلظت برخی فلزات سنگین در خاک و اندام‌های مختلف گیاهان مرتعی Alhagi camelorum و Cornulaca monacantha (مطالعۀ موردی: چاه نفتی زوئیر، استان خوزستان)امين ذرتي پور(سوم)
,معصومه موقري(اول و مسئول)
داخلیمرتع و آبخیزداری (منابع طبیعی ایران سابق) - دانشگاه تهران139920.029
4بررسی مطلوبیت رویشگاه و طراحی ارتباط‌های رویشگاهی گیاه مرتعی گل گندم بهبهانی (Centaurea pabotii) در جنوب غربی ایران به عنوان مهاجم مزارع گندمامين ذرتي پور(دوم)
,کامران الماسيه(اول و مسئول)
,کاظم نگارش(سوم)
داخلیمرتع و آبخیزداری (منابع طبیعی ایران سابق) - دانشگاه تهران139930.029
5شبیه‌سازی و مقایسه‌ی تبخیر و تعرق پتانسیل به روش‌های شبکه عصبی مصنوعی، نروفازی ودرخت تصمیم‌گیریM5 (مطالعه موردی؛ ایستگاه سینوپتیک شیراز )امين ذرتي پور(پنجم)
داخلیتحقیقات منابع آب ایران - انجمن علوم و مهندسی منابع آب139810.0
6تأثیر کاربری اراضی بر تغییرات شاخص حرارتی زمین در حوضه‌های شهری (مطالعۀ موردی: بندر امام خمینی، خوزستان)خليل دلفان حسن زاده(سوم)
,امين ذرتي پور(اول و مسئول)
,مرجان فيروزي نژاد(دوم)
داخلیمرتع و آبخیزداری (منابع طبیعی ایران سابق) - دانشگاه تهران139810.236
7Investigating Urban Industrialization and the Creation of Heat Islandsامين ذرتي پور(اول و مسئول)
,مرجان فيروزي نژاد(دوم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139822.074
8پایش زمانی و مکانی روش‏های تخمین تبخیر و تعرق گیاه مرجع (مطالعۀ موردی : استان خوزستان)امين ذرتي پور(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139820.066
9مدلسازی کیفیت زیستگاه و اثر تغییر اقلیم بر روی پراکنش Centaurea pabotii در ایرانخليل دلفان حسن زاده(چهارم)
,امين ذرتي پور(دوم)
,کامران الماسيه(اول و مسئول)
,کاظم نگارش(سوم)
بین المللیSPANISH JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH139730.811
10Causes of Severe Erosion in a Clayey Soil under Rainfall and Inflow Simulationامين ذرتي پور(چهارم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139740.254
11Assessment of LST and NDMI indices using MODIS and Landsat images in Karun riparian forestامين ذرتي پور(دوم)
,مرجان فيروزي نژاد(اول و مسئول)
بین المللیAustrian Journal of Forest Science1397690.552
12تعیین سهم منابع رسوب حوزه با استفاده از تکنیک انگشت¬نگاری عناصر ژئوشیمیایی (مطالعه موردی : حوزه دره انار باغملک)امين ذرتي پور(اول و مسئول)
,محمد معظمي(دوم)
,محمد رضا انصاري(سوم)
داخلیآب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی سابق) - دانشگاه فرودسی مشهد139760.176
13مدلسازی عوامل موثر بر رشد طولی خندق های مارنی و تعیین سهم تولید رسوب حاصل از آن-ها (مطالعه موردی: حوضه درب خزینه خوزستان)امين ذرتي پور(سوم)
,بيژن خليلي مقدم(دوم)
مرتع و آبخیزداری (منابع طبیعی ایران سابق) - دانشگاه تهران139620.094
14Experimental Investigation of Rill Creating Hydraulic Conditions in the Marl Range lands in a Tilting Flumeامين ذرتي پور(اول)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13951
15مقایسه کارایی روشهای نروفازی، شبکه عصبی مصنوعی و مدلهای آماری در تخمین رسوب معلق رودخانه‌ها (مطالعه موردی: بالادست حوضه طالقان)امين ذرتي پور(اول)
مرتع و آبخیزداری (منابع طبیعی ایران سابق) - دانشگاه تهران139510.1
16تعیین روند رسوبگذاری در سامانه پخش سیلاب به روش پایش تغییرات تصاویر ماهواره ایامين ذرتي پور(دوم)
,محمد معظمي(اول)
پژوهشهای حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان سابق) - دانشگاه گرگان139520.067
17مشارکت سهم آورد رسوب دامنه ها در الگوهای مختلف بارندگی به روش تعیین حجم شیارهای فرسایشیامين ذرتي پور(اول)
,محمد معظمي(دوم)
پژوهشهای حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان سابق) - دانشگاه گرگان139530.02
18بررسی اثر دوره بازگشت باران و الگوی آن بر فرسایش خاک دامنه¬ها در حوضه¬های آبریز (مطالعه موردی: حوضه آبریز هشان)امين ذرتي پور(اول)
علوم و مهندسی آبیاری (علمی کشاورزی سابق) - دانشگاه شهید چمران اهواز139540.125

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شیوه ارائه سال
1لزوم به کارگیری استراتژی های بازاریابی سبز در کشور ایران در راستای توسعه پایداردومین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1400
2توسعه گرمایش جهانی مناطق خشک با صنعتی شدن اراضی شهریدومین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1400
3بررسی مفهومی مدل شاخص اتصال رسوبپنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیستدانشگاه محقق اردبیلی-اردبیلپوستر1400
4بررسی تغییرات پوشش گیاهی شادگان طی سه دوره زمانی با استفاده از داده های سنجش از دوریدومین همایش ملی پژوهش‌های کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1400
5بررسی سیر تحولات کاربری اراضی در جنوب دشت خوزستان با استفاده از داده های سنجش از دوری (مطالعه موردی: شهرستان شادگان استان خوزستان)دومین همایش ملی پژوهش‌های کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1400
6تعیین رطوبت الیه رویین خاک با استفاده از سنجش از دور درکانون گرد و غبار جنوب شرق اهوازدوازدهمین سمینار بین‌المللی مهندسی رودخانه 4 الی 6 بهمن 1400،اهواز، دانشگاه شهید چمرانپوستر1400
7کاربرد دو نوع مدل ریزمقیاس سازی آماری SDSM و LARSWG جهت پیش بینی سناریوهای اقلیمی در کانون گردو غبار جنوب شرق اهوازدوازدهمین سمینار بینالمللی مهندسی رودخانه 4 الی 6 بهمن 1400،اهواز، دانشگاه شهید چمرانسخنرانی1400
8اثر تغییر اقلیم بر تغییرات تخریب اراضی در کانون گردو غبار جنوب شرق اهوازپنجمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غباردانشگاه یزدپوستر1400
9بررسی تاثیر سازههای آبخیزداری بر تغییرات تراز آب زیرزمینی دشت بهبهاندهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدارتهرانپوستر1399
10بررسی اثرات آلاینده های نوپدید بر انسان و محیط زیستکنفرانس ملی ساختمان، محیط زیست و مدیریت مصرف انرژیاهوازپوستر1399
11بررسی پدیده تغییراقلیم جهت تبیین تغییرات دمایی مناطق نیمه خشک استان خوزستان (مطالعه موردی: دشت باغملک)((پانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران))دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریپوستر1399
12دستاورهای عملیات بیولوژیک و سازه ای آبخیزداری، تثبیت اقتصاد و امنیت ملی ملی(مطالعه موردی: حوضه آبخیز آلماسفلی شهرستان مسجدسلیمان)پانزدهمین همایش ملّی علوم و مهندسی آبخیزداری ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریپوستر1399
13انتخاب گونه های گیاهی فضای سبز شهری، مبتنی بر طراحی منظر و متناسب با اقلیم و خاکپنجمین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیستارومیهپوستر1399
14تنوع زیستی، اساس پایداری پارک های جنگلی در مناطق خشک (مطالعه موردی: پارک جنگلی اهواز)پنجمین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیستارومیهپوستر1399
15تکنیک تحلیل سلسله مراتبی روشی کاربردی در اولویت بندی سیلاب حوزه-های آبخیزهشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایرانمشهد- دانشگاه فردوسی مشهدپوستر1399
16بررسی رابطه بین تراکم زهکشی و شدت فرسایش ویژه خاک در حوضه آبخیز (مطالعه موردی:حوضه آبخیز رود زرد استان خوزستان)شانزدهمین کنگره علوم خاک ایرانزنجانپوستر1398
17مدیریت ریسک پدیده خشکسالی درایران، راههای مقابله با آناولین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزیسازمان صنعت و معدن استان خوزستانپوستر1398
18خشکسالی و ارتباط آن با پدیده بیابانزایی و توسعه کانونهای ریزگردیهمایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی - 27 آذر 1398 - اهوازسازمان صنعت معدن و تجارت استان خوزستانپوستر1398
19نقش ریزگردها در اراضی کشاورزی و منابع طبیعی علل، عوارض و اقدامات کنترلیهمایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی - 27 آذر 1398 - اهوازسازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستانپوستر1398
20ارزیابی پدیده تغییر اقلیم بر پارامترهای هواشناسی کشاورزی (مطالعه موردی: حوضه شهرستان اهواز)شانزدهیمن کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتاتدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1398
21برآورد آستانه فرسایش بادی بر روی تلماسه های مشجر تثبیت شده (مطالعه موردی: جنگل زوئیر شهر ملاثانی)دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدارتهرانپوستر1398
22کنترل ریزگردها در منابع طبیعی علل، عوارض پدیده گردو غبار (مطالعه موردی: استان خوزستان)دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدارتهران- سالن همایش سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری کشورپوستر1398
23پایش ژئومرفولوژیکی خندق های مارنی در نواحی مرکزی استان خوزستاندهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدارتهران، سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری کشورپوستر1398
24ترکیب خصوصیات مکانی و طیفی به منظور بهبود دقت طبقه بندی تصاویر ماهواره ایسیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداریدانشگاه محقق اردبیلیسخنرانی1397
25بررسی تغییرات شاخص های LST، NDVI ، NDMI با استفاده از تصاویر مودیس در شهرستان اهوازسیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداریاردبیلپوستر1397
26آشکارسازی تغییرات شهری و پوشش گیاهی بااستفاده از روش پس از طبقه بندی و شاخص NDVIسیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداریدانشگاه محقق اردبیلیپوستر1397
27تاثیر طول شیب در حجم فرسایش¬های سطحی و شیاریاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1397
28تاثیر صنعتی شدن شهرها در تغییر اقلیم و ایجاد جزایر حرارتیاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1397
29اولویت بندی زیرحوضه‌ها با استفاده از پارامترهای مورفومتری به منظوراقدامات حفاظت خاک (مطالعه موردی: حوضه آبخیز رودزرد، استان خوزستان)پانزدهمین کنگره علوم خاک ایراناصفهانپوستر1396
30برآورد میزان فرسایش خاک و تولید رسوب با استفاده از مدل MPSIAC و GIS (حوضه آبخیز رودزرد، خوزستان)پانزدهمین کنگره علوم خاک ایراناصفهانپوستر1396
31تعیین ردیابهای ژئوشیمیایی در تشخیص منابع اصلی رسوب حوضه (مطالعه موردی : حوضه باغملک استان خوزستان)دوازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، آبخیزداری و بحران¬های محیطیملایر- استان همدانسخنرانی1396
32" پایش تغییرات زبری زمین ناشی از پدیده فرسایش و تولید مدل رقومی ارتفاعی آن (میکرو-توپوگرافی DEM) "دوازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، آبخیزداری و بحران¬های محیطیملایرسخنرانی1396
33تعاملات دمای سطح زمین(LST) در افزایش یا کاهش پوشش¬گیاهیاولین کنگره ملی آب، خاک و علوم محیطیدانشگاه شهید بهشتیسخنرانی1396
34انتخاب ردیاب مناسب جهت تعیین منابع اصلی رسوب حوضه با استفاده از روش انگشت نگاری (مطالعه موردی : حوضه دره انار باغملک)سمینار هفته پژوهش دانشگاهدانشگاه رامین خوزستانسخنرانی1395
35روش حدواسط دسته ها روشی مناسب در تعیین رسوب سیلابهای فصلیاولین کنفرانس ملی علوم و مهندسی آبتهران- دانشگاه شهید بهشتیپوستر1394
36پایش ناهمواریهای توپوگرافیک (میکروکلیما) ناشی از فرسایش آبی و تولید مدل رقومی ارتفاعی «DEM » با استفاه از نرم افزار SURFER'سمینار های هفته پژوهشی دانشگاه رامیندانشگاه رامین خوزستانسخنرانی1394
37شبیه سازی بیلان آبی با استفاده از مدل SWAT (مطالعه موردی حوزه رودزرد استان خوزستان)دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی رودخانهدانشگاه شهید چمران اهوازسخنرانی1394
38برآورد مقدار فرسایش خاک در رخدادهای مختلف بارشاولین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری کشورپژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور- تهرانسخنرانی1394