محمد رضا  صالحی سلمی

 فعالیت های پژوهشی

 

محمد رضا صالحی سلمی

در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی) : محمد رضا صالحی سلمی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی پژوهشی دانشگاه
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : mohammad reza salehi salmi پست الکترونیک : m_salehisalmi@yahoo.com
تاریخ تولد : 1362/01/27 دانشکده/محل خدمت : کشاورزی
رشته تخصصی : باغبانی گروه آموزشی : باغبانی
آخرین مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی آدرس محل کار : خوزستان، اهواز، ملاثانی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، گروه علوم باغبانی
مرتبه علمی : استادیار

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
علوم باغبانیکارشناسی1384دانشگاه صنعتی اصفهان
گل و گیاهان زینتیکارشناسی ارشد 1387دانشگاه شیراز
گل و گیاهان زینتیدکترای تخصصی1391دانشگاه شیراز

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان محل اجرا سمت مدت طرح(ماه) تاریخ ارائه طرح به دانشکده/گروه

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نویسندگان نمایه نام نشریه سال چاپ شماره ضریب تاثیر
1طراحی و ساخت سامانه برخط به منظور پایش وضعیت آبی گل لیلیوم به کمک بینایی ماشینمحمد رضا صالحي سلمي(سوم)
,سامان آبدانان مهدي زاده(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***140040.042
2ارزیابی میزان کاهش شدت صوت در گیاه ناترک (Dodonaea viscosa L.) به‌عنوان دیوار سبز رایج شهر اهوازمحمد رضا صالحي سلمي(دوم)
,سامان آبدانان مهدي زاده(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***140020.203
3مقایسه روش¬های پرورش، عملکرد و تکنولوژی گلخانه‌های تولیدکننده گل بریدنی رز در دو شهرستان اندیمشک و دزفول در استان خوزستانمحمد رضا صالحي سلمي(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***14002
4اثر اسموپرایمینگ بذر، محلول‏پاشی روی و آهن بر خصوصیات کمی و کیفی لوبیا چشم‌بلبلی (Vigna unguiculata L.)محمد رضا صالحي سلمي(چهارم)
,عليرضا ابدالي مشهدي(دوم)
,امين لطفي جلال آبادي(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***14002
5امکان‌سنجی تشخیص برخط بیماری آتشک در گیاه لیلیوم به کمک سامانه ماشین بینایی و خوشه‌بندی K-meansمحمد رضا صالحي سلمي(دوم)
,سامان آبدانان مهدي زاده(اول و مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139920.128
6اثر تحریکی تیدیازورون و پوترسین و نوع ریزنمونه بر اندام زایی غیرمستقیم گیاه همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.)محمد رضا صالحي سلمي(دوم)
داخلیتحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران139920.288
7پاسخ جوانه¬زنی و فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز به دما و نور در چهار گونه چمن گرمسیریمحمد رضا صالحي سلمي(اول و مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139936
8طراحی و توسعه سامانه بینایی ماشین به‌منظور پیش بینی محتوای کلروفیل و کارتنوئید برگ گیاهانمحمد رضا صالحي سلمي(چهارم)
,سامان آبدانان مهدي زاده(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139820.056
9Design and implementation of a smart system for water management of lilium flower using image processingمحمد رضا صالحي سلمي(دوم)
,سامان آبدانان مهدي زاده(اول و مسئول)
بین المللیCOMPUTERS AND ELECTRONICS IN AGRICULTURE13981603.17
10اثر نوع ریزنمونه، محیط کشت و تنظیم‌کننده‌‌های رشد‌گیاهی بر کالوس‌زایی و باززایی غیرمستقیم نخودشیرینمحمد رضا صالحي سلمي(سوم)
,محمدحسين دانشور(دوم)
داخلیتحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران139810.018
11بررسی اثر خشک و تر انبارمانی گل بریدنی سوسن دورگه (Longiflorum × Asiatic hybrids) رقم 'سبدازل' در شرایط اتمسفر تعدیل یافته مجهولمحمد رضا صالحي سلمي(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139810.017
12-The roles of sodium nitroprusside, salicylic acid, and methyl jasmonate as hold solutions on vase life of Gerbera jamesonii ‘Sun Spot’محمد رضا صالحي سلمي(دوم)
,محمدحسين دانشور(سوم)
,مختار حيدري(چهارم)
بین المللیAdvances in horticultural science139820.0
13توسعه سامانه هوشمند تشخیص بیماری آتشک در گیاه لیلیوم با استفاده از روش پردازش تصویرمحمد رضا صالحي سلمي(دوم)
,سامان آبدانان مهدي زاده(اول و مسئول)
داخلیمهندسی بیوسیستم ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران1398500.015
14باززایی درون شیشه‌ای گیاه سپستان (.Cordia myxa L) به روش اندام‌زایی مستقیم‌محمد رضا صالحي سلمي(سوم)
,محمدحسين دانشور(دوم)
,امين لطفي جلال آبادي(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139840.0
15اثر تنش خشکی بر ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی سه گونه چمن گرمسیری رایج در خشک منظرمحمد رضا صالحي سلمي(دوم)
,مختار حيدري(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13972
16اثر اسانس‌های گیاهی مرزه، آویشن، لیموترش و 8- هیدروکسی‌کینولین‌سیترات بر عمرگلجایی گل بریدنی سوسن دورگه (Longiflorum × Asiatic hybrids) رقم ’سبدازل‘ تحت شرایطمحمد رضا صالحي سلمي(دوم)
داخلیتولیدات گیاهی (علمی کشاورزی) - دانشگاه شهید چمران اهواز1397410.011
17اثر سایه دهی بر رشد، نمو و میزان برخی عناصر معدنی گل محمدی (.Rosa damascene Mill) در شرایط آب و هوایی اهوازمحمد رضا صالحي سلمي(دوم)
,عليرضا ابدالي مشهدي(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1397260.013
18بررسی رخدادهای فیزیولوژیکی و آنزیمی در هنگام پیری گل مریم تحت تأثیر سالیسیلیک اسید و نیتروپروساید سدیممحمد رضا صالحي سلمي(دوم)
,سامان آبدانان مهدي زاده(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1397270.013
19اثر سالیسیلیک اسید بر جوانه زنی و شاخص های فیزیولوژی در نخل زینتی تحت تنش شوریمحمد رضا صالحي سلمي(اول و مسئول)
,بابک پاکدامن سردرود(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139728
20طراحی و توسعه سامانه کنترل هوشمند تعیین آب مورد نیاز گیاهان گلخانه ای با کمک بینایی ماشین (مورد مطالعه: گیاه حُسنِ یوسف)محمد رضا صالحي سلمي(چهارم)
,سامان آبدانان مهدي زاده(دوم)
,محمد امين آسودار(سوم)
مهندسی بیوسیستم ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران139620.05
21تأثیر پوترسین و تیدیازورون بر اندام زایی درون شیشه ای گیاه مریم‌گلی (.Salvia officinalis L)محمد رضا صالحي سلمي(سوم)
,محمدحسين دانشور(دوم)
,امين لطفي جلال آبادي(چهارم)
,سميرا جعفري(اول)
داخلیتحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران1396250.071
22پیش بینی و کنترل محتوای رطوبت گیاهان گلخانه ای توسط یک سامانه هوشمند با بکارگیری پردازش تصویر و الگوریتم رگرسیون بردار پشتیبان (مورد مطالعه: گیاه چمن)محمد رضا صالحي سلمي(دوم)
,سامان آبدانان مهدي زاده(اول و مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13965
23اثر تنش شوری بر رشد، میزان پرولین، فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانتی گیاه شورپسند خرفه ساحلیمحمد رضا صالحي سلمي(دوم)
,محمدحسين دانشور(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139621
24Extending vase life of cut rose (Rosa hybrida L.) cv. Bacara by essential oilsمحمد رضا صالحي سلمي(اول و مسئول)
,محمدحسين دانشور(چهارم)
,مختار حيدري(سوم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1396320.33
25Indirect Organogenesis and Plant Regeneration in Common Sage (Salvia officinalis L.): An Important Medicinal Plant of Iranمحمد رضا صالحي سلمي(سوم)
,محمدحسين دانشور(دوم)
,امين لطفي جلال آبادي(چهارم)
بین المللیModern Applied Science139550.78
26بررسی بیوشیمیایی، رشد رویشی و زایشی دو رقم بامیه تحت تنش شوریمحمد رضا صالحي سلمي(اول)
,محمدحسين دانشور(دوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13953
27اثر زمان جمع آوری، سن قلمه، نوع و غلظت اکسین بر ریشه زایی انجیرمعابدمحمد رضا صالحي سلمي(اول)
Journal of Applied Environmental and Biological Sciences1394 0.702
28مقایسه فیزیولوژیکی، مورفولوژیکی و بیوشیمیایی چمن اسپورت مورد کشت در فضای سبز شهرستان شیراز با چمانواش بلند به منظور جایگزینی آنمحمد رضا صالحي سلمي(دوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1394 0.0

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شیوه ارائه سال
1اثر اسموپرایمینگ، محلول پاشی سولفات روی و سولفات آهن بر میزان عملکرد دانه و برخی رنگیزه های فتوسنتزی لوبیا چشم بلبلیهفتمین کنگره ملی فیزیولوژی گیاهیگرگانپوستر1400
2بررسی اثرات فضای سبز شهری بر خصوصیات روحی و روانی شهروندان اندیمشکدوازدهمین کنگره علوم باغبانیدانشگاه رفسنجانپوستر1400
3بررسی ساختار، میزان تولید و بازار فروش گلخانه‌های تولیدکننده گل شاخه بریده رز دو شهرستان اندیمشک و دزفول در استان خوزستاندوازدهمین کنگره علوم باغبانیدانشگاه رفسنجانپوستر1400
4بررسی اثر نور با کیفیت های متفاوت بر میزان آنتوسیاین، جذب محلول، مالون دی آلدهید و عمر گلجایی رز (Rosa hybrid L.) رقم’دولس ویتا ‘دوازدهمین کنگره علوم باغبانیدانشگاه رفسنجانپوستر1400
5بررسی تأثیر گیاهان آپارتمانی بر روحیه، کنترل خشم، مهربانی و روابط اجتماعی شهروندان دزفول و اندیمشکدومین همایش ملی پژهش های کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1400
6مروری بر پژوهش های انجام شده بر عمر گلجای گل شاخه بریده رزدومین همایش ملی پژوهش های کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1400
7تأثیر نورپردازی بر فضای سبز شهریدومین همایش ملی پژوهش های کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1400
8اثر اسید اگزالیک و صمغ عربی بر فعالیت آنزیم های پلی فنل اکسیداز و پراکسیداز در آریل‌های تازه اناراولین کنفرانس ملی آنتی اکسیدان های گیاهیدانشگاه اصفهان- قطب آنتی اکسیدان های گیاهیپوستر1399
9بررسی اثر نور باکیفیت‌های متفاوت بر میزان هورمون های تولیدی گل بریده رز (Rosa hybrida L.) رقم’دولس ویتا ‘سومین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی گل و گیاهان زینتیدانشگاه شهید چمرانالکترونیکی1399
10بررسی اثر نور باکیفیت‌های متفاوت بر عمر گلجایی رز (Rosa hybrida L.) رقم’دولس ویتا ‘سومین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی گل و گیاهان زینتیدانشگاه شهید چمرانالکترونیکی1399
11بستهبندی با اتمسفر تغییریافته بهعنوان یک روش سالم برای میوهها و سبزیها خردشده¬ی تازهسومین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی گل و گیاهان زینتیدانشگاه شهید چمرانپوستر1399
12اثرات پومیس و کودآبیاری بر رشد رویشی و برخی شاخص‏های بیوشیمیایی دانهال‏های زردآلوی بومی باغملک (استان خوزستان)دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسومدانشگاه محقق اردبیلیپوستر1398
13ارزیابی برخی صفات کمی میوه و اسیدهای چرب روغن توده های گردوی منطقه ایذه (استان خوزستان)دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسومدانشگاه محقق اردبیلیپوستر1398
14مقایسه شاخص های رشد رویشی و عناصر کم مصرف در دانهال های برخی ژنوتیپ های زردآلوی استان خوزستانیازدهمین کنگره علوم باغبانی ایراندالنشگاه ارومیهپوستر1398
15اثرات اسید اگزالیک و عصاره الکلی بره¬موم بر برخی شاخص¬های بیوشیمیایی و فعالیت آنزیمی آریل¬های تازه اناریازدهمین کنگره علوم باغبانی ایراندانشگاه ارومیهپوستر1398
16بررسی تغییرات اسید آمینه پرولین و قند محلول در شرایط تنش شوری و همزیستی قارچ تریکودرما در گل شاخه بریده لیزیانتوس Eustoma grandiflorumششمین کنگره فیزیولوژی گیاهیدانشگاه یزدپوستر1398
17نقش پرورش گل لیلیوم در توسعه صنعت گردشگری و اشتغال زایی شهرستان دزفولدومین همایش ملی نهادینه سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1398
18بررسی تأثیر سطوح مختلف تنظیم کننده¬های رشد گیاهی بر ریشه¬زایی و تولید نوساقه در کشت درون شیشه¬ای ارقام مختلف سیب¬زمینیشانزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1398
19مقایسه فراسنجه های تولید گازکاکتوس علوفه ای با سیلاژ ذرت و یونجه در گوسفند عربیششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی در ایرانتهرانپوستر1397
20مقایسه اثرات صمغ عربی خالص و صمغ عربی سنتی بر عمر انبارمانی میوه توت فرنگیسومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان داروییدانشگاه ارومیهپوستر1397
21اثر باگاس و نیترات پتاسیم بر رشد رویشی دانهال های پستهدومین همایش ملی پسته ایراندانشگاه ولی عصر رفسنجانپوستر1397
22اثرات فیلترکیک و نیترات کلسیم بر رشد رویشی و میزان برخی عناصر در دانهال های پستهدومین همایش ملی پسته ایراندانشگاه ولی عصر رفسنجانپوستر1397
23اثر تنش خشکی بر صفات فیزیولوژیکی و عملکردی لیلیومدومین کنگره بین المللی و سومین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایرانمحلاتپوستر1397
24اثر شدت جریان میدان مغناطیسی بر جذب محلول نگهدارنده در گل بریده رزدومین کنگره بین المللی و سومین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایرانمحلاتپوستر1397
25اثر سالسیلیک اسید و نیتروپروسایدسدیم به عنوان محلول نگهدارنده برویژگی های بیوشیمیایی و کیفیت گل های بریده مریمدومین کنگره بین المللی و سومین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایرانمحلاتپوستر1397
26بررسی تأثیر تنظیم کننده های رشد 2,4-D و کینتین برکالوس زایی، ریشه زایی و تولید نوساقه در ارقام مختلف سیب زمینیبیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایرانمراغهپوستر1397
27بررسی ریخت شناسی بخش های رویشی چهار گونه از جنس فرفیون (Euphorbia L.)ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایرانموسسه آموزش عالی مهر اروند و مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، تهرانپوستر1397
28بررسی اثر جایگزینی سیلاژ ذرت با کاکتوس علوفه ای بر شاخص های رفتاری گوسفندان عربیپنجمین همایش ملی مدیریت بهداشت دامشیراز-دانشکده دامپزشکیپوستر1397
29ارزیابی علف¬کش¬های مختلف بر کنترل علف¬های¬هرز در چمن آفریقایی(Cynodon dactylon L) در شرایط آب و هوایی اهوازاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراناهواز- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1397
30تأثیر کاربرد اسید هیومیک بر برخی ویژگی¬های مورفولوژیک و فیزیولوژیک گل شاه اشرفیاولین همایش علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1397
31بررسی اثر اسید هیومیک بر ویژگیهای مورفولوژیک و رنگیزههای گل جعفریاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1397
32تأثیر اندازه قلمه و قارچهای محرک رشد گیاهی تریکودرما و پریفورموسپرا بر ریشه زایی و رشد رویشی قلمههای دراگون فروتاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایرادانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1397
33تاثیر تیمارهای مختلف بر جوانه زنی خرما رقم خضراویاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1397
34بررسی اثر تنش شوری و قارچ تریکودرما بر برخی صفات مورفولوژیکی بر گل شاخه بریده لیسیانتوس (Eustoma grandiflorum)اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1397
35بررسی تأثیر غلظت های مختلف کلشیسین و مدت زمان تیمار در دو رقم نیشکراولین همایش علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی خوزستانپوستر1397
36شناسایی و بررسی اکولوژیک گیاهان صمغ دار استان خوزستانپنجمین همایش ملی انجمن فیزیولوژی گیاهی ایراندانشگاه زنجانپوستر1396
37اثر اسید اگزالیک و صمغ عربی بر برخی شاخص‌های بیوشیمیایی و فعالیت آنزیمی آریل های تازه انار(Punica granatum L.) با حداقل فرآوری طی دوره انبارمانیاولین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایرانتهرانپوستر1396
38معرفی گیاه شوردوست کاکتوس اپونتیا (.Opuntia ficus- indica L) و بررسی تنوع ژنتیکی کلون های ایراناولین همایش ملی شورورزیمرکز ملی تحقیقات شوریپوستر1396
39اثر سالسیلیک اسید بر جوانه زنی و شاخص های فیزولوژیک نخل زینتی تحت تنش شوریاولین همایش ملی شورورزیمرکز ملی تحقیقات شوری-یزدپوستر1396
40اثرات بستر کاشت و محلول غذایی بر شاخص های جوانه زنی بذر و رشد دانهال های دراگون فروت(Hylocereus undatus)چهارمین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایراندانشگاه پیام نور- دانشگاه تهرانپوستر1396
41اثر آهن و روی بر درصد پروتئین لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata L.)دومین همایش و نمایشگاه روش های افزایش ماندگاری فرآورده های غذاییتهرانپوستر1395
42اثر اگزالیک اسید بر برخی شاخص‌های بیوشیمیایی آریل های تازه انار (.Punica granatum L) با حداقل فرآوریدومین کنفرانس روشهای افزایش ماندگاری فرآورده های غذائیتهرانپوستر1395
43بررسی اسانس های حاوی اس-کارون و کارواکرول بر ویژگی های مورفولوژیکی گل بریدنی رز رقم باکارااولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایرانموسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی شیرازسخنرانی1394
44تاثیر تلقیح قارچ اندوفیت piriformospora indica بر روی رشد و تحمل شوری در گل محمدی rosa damasceneنخستین همایش ملی فضای سبز کم آبدانشگاه کاشانپوستر1394
45بررسی اثر شوری سدیم کلرید بر برخی از صفات مورفولوژیکی 4 گونه از گیاهان پوششی در شرایط آب و هوایی خوزستانسومین همایش سراسری محیط زیست انرژی و پدافند زیستیتهرانسخنرانی1394
46بررسی اثر شوری سدیم کلرید بر برخی از شاخص های رشدی، عناصر غذایی و کربوهیدرات محلول 4 گانه از گیاهان پوششی مورد کشت در فضای سبز شهرستان اهوازسومین همایش سراسری محیط زیست انرژی و پدافند زیستیتهرانپوستر1394
47تاثیر میکوریزا و سطوح مختلف فسفر بر فاکتورهای گلدهی گل شاخه بریده مریمسومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعیپردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهرانپوستر1394
48بررسی اثر اسانس نعناع بر ویژگی های مرفولوژیکی گل بریدنی رز رقم 'باکارا'دومین کنگره سراسری فناوری های نوین ایرانمرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدارپوستر1394
49بررسی اسانس های حاوی اس-کارون و کارواکرول بر ویژگی های بیوشیمیایی گل بریدنی رز رقم باکارادومین کنگره سراسری فناوری های نوین ایرانتهران- مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدارپوستر1394
50بررسی اثر شوری سدیم کلرید بر برخی از صفات مورفولوژیکی 4 گونه از گیاهان پوششی در شرایط آبهوایی خوزستانسومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستیتهران- وسسه آموزش عالی مهر اروند-گروه ترویجیسخنرانی1394
51بررسی تولید کالوس از گیاه دارویی مریم گلی در شرایط درون شیشه ایاولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایرانتهرانپوستر1394
52بررسی عمرگلجایی نرگس بااستفاده از برخی عصاره های آبیاولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایرانتهرانپوستر1394
53بررسی انبارمانی گل های شاخه بریده لیلیوم تحت شرایط اتمسفر تعدیل یافته به منظور بهینه سازی بسته بندیاولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایرانتهرانپوستر1394
54بررسی اثر تنش شوری بر جوانه زنی و رشد اولیه شش گونه گل زینتی آهار، جعفری، اشرفی، همیشه بهار، تاج خروس و داودی بذریسومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدارتهرانپوستر1394
55بررسی عمر گلجایی گل ژربرا از طریق متیل جاسمونات و 8- هیدروکسی کینولیناولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایرانشیرازپوستر1394
56بررسی عمر گلجایی گل ژربرا از طریق سالسیلیک اسید و 8- هیدروکسی کینولیناولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایرانشیرازپوستر1394
57اثر کودهای آهن، غلظت آهن و زمان کاربرد بر محتوای آهن گیاه توت فرنگی رقم کاماروزانهمین کنگره علوم باغبانیاهوازپوستر1394
58اثر محلول پاشی کودهای حاوی آهن بر کیفیت میوه توت فرنگی رقم کاماروزانهمین کنگره علوم باغبانیاهوازپوستر1394
59تأثیر میکوریزا و سطوح مختلف نیتروژن بر فاکتورهای گلدهی گل شاخه بریده مریمچهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسومدانشگاه محقق اردبیلی اردبیلپوستر1394