مصطفی  مردانی

 فعالیت های پژوهشی

 

مصطفی مردانی

در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان 







چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی) : مصطفی مردانی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی پژوهشی دانشگاه
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : پست الکترونیک : mostafa.korg@yahoo.com
تاریخ تولد : 1365/09/05 دانشکده/محل خدمت : مهندسی زراعی و عمران روستایی
رشته تخصصی : اقتصاد کشاورزی گروه آموزشی : اقتصاد کشاورزی
آخرین مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی آدرس محل کار : اهواز- ملاثانی- دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
مرتبه علمی : استادیار

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان محل اجرا سمت مدت طرح(ماه) تاریخ ارائه طرح به دانشکده/گروه
1تعیین الگوی کشت بهینه محصولات زراعی همسو با کشاورزی پایدار در اراضی تحت پوشش شبکه آبیاری و زهکشی گتوند تحت شرایط عدم حتمیتدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانمجری0
2تعیین کارایی قارچ خوراکی در استان‏های کشور با استفاده از تحلیل پوششی داده‏ها در شرایط عدم حتمیتدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانمجری0
3تحلیل حساسیت الگوی مصرف کود و سموم شیمیایی در کارایی تولید غلات کشور با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده¬های چندهدفه پویای فازیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانمجری0
4ارزیابی توانایی مدل‌های تحلیل پوششی نامطمئن جهت تعیین کارایی تولیدکنندگان خرما: کاربرد روش شبیه‌سازی مونت کارلودانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانمجری0
5اثرات رفتار سازگاری با تغییر اقلیم بر شکاف فقر خانوار، مصرف آب و بهره‌وری کشاورزی در شهرستان باوی: کاربرد مدل رگرسیون تغییر رژیم درونزادانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانمجری0
6تحلیل ارتباط بین تولید و آلودگی در بخش کشاورزی ایران با استفاده از شاخص جداسازیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانمجری0

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نویسندگان نمایه نام نشریه سال چاپ شماره ضریب تاثیر
1اندازه گیری و رتبه بندی کارایی سهولت کسب و کار در ایران و کشورهای منتخب: رویکرد تحلیل پوششی داده های فازی چند هدفه پویامصطفي مرداني(اول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***140049
2Barriers to climate change adaptation: Qualitative evidence from southwestern Iranمسعود برادران(سوم)
,مسعود يزدان پناه(دوم)
,مصطفي مرداني(پنجم)
بین المللیJOURNAL OF ARID ENVIRONMENTS140052.211
3ارزیابی پیامدهای تغییر اقلیم و راهبردهای سازگاری با آن در دشت بوشکان استان بوشهرمصطفي مرداني(سوم)
داخلیاقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی سابق) - دانشگاه فرودسی مشهد140010.281
4کاربرد حدنگاری اراضی کشاورزی در تدوین الگوی کشت جامع و عملیاتی مزارع: مطالعه موردی در استان اصفهانمصطفي مرداني(دوم)
داخلیاقتصاد کشاورزی و توسعه - وزارت جهاد کشاورزی14001130.114
5اثرات الگوی کشت بهینه بر وضعیت هیدرولوژیکی و اقتصادی حوضه آبریز زاینده¬رود: کاربرد مدل هیدرولوژیکی-اقتصادیمصطفي مرداني(سوم)
داخلیتحقیقات اقتصاد کشاورزی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت140030.244
6کاربرد تحلیل پوششی داده¬های استوار در برآورد کارایی فنی: مطالعه موردی واحدهای بزرگ مقیاس مرغ گوشتی شهرستان ساریمصطفي مرداني(سوم)
داخلیاقتصاد کشاورزی و توسعه - وزارت جهاد کشاورزی14001140.114
7Socio-economic, social-capital and psychological characteristics and climate change adaptive behavior of farmers in Iranمسعود يزدان پناه(سوم)
,مصطفي مرداني(چهارم)
,عباس ميرزايي(اول و مسئول)
بین المللیCLIMATE RESEARCH140001.984
8تحلیل پوششی داده‌ها در شرایط عدم قطعیت برای بهبود انرژی مصرفی باغات کیوی استان مازندرانافشين مرزبان(چهارم)
,مرتضي تاکي(دوم)
,مصطفي مرداني(سوم)
داخلیاقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی سابق) - دانشگاه فرودسی مشهد140020.273
9تعیین کارایی و حد مطلوب استفاده از نهاده‌های تولید قارچ خوراکی تحت شرایط عدم حتمیت در ایرانعباس عبدشاهي(دوم)
,مصطفي مرداني(اول و مسئول)
داخلیاقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی سابق) - دانشگاه فرودسی مشهد1400350.273
10Rice production energy efficiency evaluation in north of Iran; application of Robust Data Envelopment Analysisمرتضي تاکي(چهاردهم)
,مصطفي مرداني(اول)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***14006
11ارزیابی اثرات اقتصادی تغییرات کمیت و کیفیت آب آبیاری بر کشاورزی استان کرمانمصطفي مرداني(سوم)
داخلیاقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی سابق) - دانشگاه فرودسی مشهد139940.148
12تعیین الگوی بهینه‌ی‌ کشت محصولات زراعی با تأکید بر استفاده مناسب از نهاده‌های مختل‌کننده‌ی کشاورزی پایدار: کاربرد روش برنامه‌ریزی خطی کسری چندهدفه‌ی استوارعباس عبدشاهي(دوم)
,مصطفي مرداني(اول)
داخلیدانش کشاورزی و تولید پایدار (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز139910.336
13مدیریت مصرف و توزیع آب در اراضی شبکه آبیاری و زهکشی تجن با تاکید بر پایداری منابع آبمصطفي مرداني(دوم)
داخلیپژوهش آب در کشاورزی (علوم خاک و آب سابق) - موسسه تحقیقات خاک و آب139940.063
14Robust data envelopment analysis with Monte Carlo simulation model for optimization the energy consumption in agricultureمرتضي تاکي(دوم)
,مصطفي مرداني(اول و مسئول)
بین المللیEnergy Sources Part A-Recovery Utilization and Environmental Effects139911.184
15تعیین کارایی واحدهای پرورش مرغ گوشتی در منطقه سیستان با استفاده از رهیافت تحلیل پوششی داده‌های بازه‌ای و شبیه‌سازی مونت‌کارلوعباس عبدشاهي(سوم)
,مصطفي مرداني(اول و مسئول)
,عباس ميرزايي(دوم)
داخلیتحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران139920.16
16Approaches to adapting to impacts of climate change in northern Iran: The application of a Hydrogy-Economics modelمصطفي مرداني(سوم)
بین المللیJOURNAL OF CLEANER PRODUCTION13992807.246
17ارزیابی پیامد‌های درونی‌سازی اثرات جانبی آلودگی آب بر مدیریت کمی و کیفی حوضه آبریز زاینده‌رودمصطفي مرداني(سوم)
داخلیاقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی سابق) - دانشگاه فرودسی مشهد139930.148
18بررسی کارایی انرژی برنج با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌های فازی بازه‌ای (مطالعه موردی: برنج‌کاران استان گلستان)مصطفي مرداني(اول و مسئول)
,عباس ميرزايي(دوم)
داخلیتحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران139920.16
19طراحی مدل برنامه‌ریزی ریاضی جهت بهینه‌سازی شاخص‌ فقر FGT در مناطق روستایی شهرستان بهبهانعباس عبدشاهي(دوم)
,مصطفي مرداني(سوم)
داخلیپژوهشهای روستایی - دانشگاه تهران139930.713
20اثرات تغییر اقلیم بر شرایط هیدرولوژیکی و اقتصادی کشاورزان دشت بوشکانمصطفي مرداني(سوم)
داخلیتحقیقات اقتصاد کشاورزی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت139920.235
21تعیین الگوی بهینه ی کشت محصولات کشاورزی در شهرستان ملاثانی: کاربرد مدل بهینه‌سازی چندهدفه استوارعباس عبدشاهي(اول و مسئول)
,مصطفي مرداني(دوم)
داخلیاقتصاد کشاورزی و توسعه - وزارت جهاد کشاورزی1399280.159
22رتبه بندی کسب و کارهای کارآفرینانه در مناطق روستایی شهرستان دزفولمعصومه فروزاني(اول و مسئول)
,مصطفي مرداني(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1399120.286
23ارزیابی فنی و اقتصادی احداث نیروگاه‌ خورشیدی (فتوولتائیک) متصل به شبکه (مطالعه موردی: نیروگاه یک مگاواتی، شهرستان اهواز)مرتضي تاکي(اول و مسئول)
,مصطفي مرداني(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139810.03
24ارزیابی اثر برنامه¬های سیاستی جهت دستیابی به هدف پایداری منابع آب در دشت قزوینمصطفي مرداني(اول و مسئول)
,عباس ميرزايي(دوم)
داخلیتحقیقات اقتصاد کشاورزی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت139830.192
25محاسبه زیست‌ کارایی انرژی و بررسی عوامل موثر بر آن در کشورهای نفت‌ خیزمصطفي مرداني(چهارم)
داخلیبرنامه ریزی و بودجه (برنامه و بودجه سابق) - موسسه عالی آموزش و پرورش مدیریت و برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری139810.188
26ارزیابی کارایی نخلستان‌های شهرستان اهواز تحت شرایط عدم حتمیت: کاربرد رهیافت تحلیل پوششی داده‌های استوار و شبیه‌سازی مونت کارلوعباس عبدشاهي(دوم)
,مصطفي مرداني(اول و مسئول)
داخلیاقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی سابق) - دانشگاه فرودسی مشهد139820.171
27ارزیابی و رتبه بندی کارآیی زیست محیطی کشورهای نفتیمصطفي مرداني(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139820.07
28بررسی اثرات کیفیت منابع آب و خاک بر کارایی شبکه‌های آبیاری و زهکشی کارون بزرگ تحت شرایط عدم حتمیتعباس عبدشاهي(دوم)
,معصومه فروزاني(سوم)
,مصطفي مرداني(اول و مسئول)
داخلیآبیاری و زهکشی - انجمن آبیاری و زهکشی ایران139830.0
29تعیین کارایی شبکه‌های آبیاری و زهکشی کارون بزرگ با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها با پارامترهای کنترل‌کنندۀ میزان محافظه‌کاریعباس عبدشاهي(دوم)
,معصومه فروزاني(سوم)
,مصطفي مرداني(اول و مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139876
30ارزیابی کارآیی زیست محیطی کربن با داده¬های غیردقیق با استفاده از روش تحلیل پوششی داده¬های فازی (مطالعه موردی: ایران و کشورهای نفت ¬خیز)مصطفي مرداني(چهارم)
داخلیپژوهشهای رشد و توسعه پایدار (پژوهشهای اقتصادی سابق)- دانشگاه تربیت مدرس1398190.506
31ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر الگوی بهینه کشت محصولات زراعی: مطالعه موردی حوضه قره سو در استان گلستانمصطفي مرداني(سوم)
داخلیتحقیقات منابع آب ایران - انجمن علوم و مهندسی منابع آب13983
32ارزیابی توانایی مدل‌های تحلیل پوششی داده‌های فازی بازه‌ای و استوار در تعیین کارایی واحدهای پرورش مرغ گوشتی استان خوزستانعباس عبدشاهي(دوم)
,محمدرضا قرباني(سوم)
,مصطفي مرداني(اول و مسئول)
داخلیاقتصاد کشاورزی - انجمن اقتصاد کشاورزی ایران139830.269
33بررسی شاخص‌های مزیت نسبی در راستای توسعه صادرات محصولات کشاورزی استان اصفهانمصطفي مرداني(اول و مسئول)
داخلیراهبرد توسعه (راهبرد یاس) - خصوصی1398590.113
34ارزیابی طرح‌های کنترل سیلاب رودخانه‌ی کارون: کاربرد روش تصمیم‌گیری چندمعیاره‌ی گروهی بای‌فازیعباس عبدشاهي(اول و مسئول)
,مصطفي مرداني(سوم)
داخلیتحقیقات منابع آب ایران - انجمن علوم و مهندسی منابع آب139840.326
35ارزیابی اقتصادی طرح کارآفرینانه بافت محصولات جاجیمی در شهرستان مشهدمصطفي مرداني(اول و مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13974
36تعیین الگوی بهینه‌ی کشت محصولات کشاورزی با هدف حداکثرسازی سود ناخالص کشاورزان شهرستان بهبهانعباس عبدشاهي(دوم)
,مصطفي مرداني(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13974
37تعیین الگوی کشت بهینه با اهداف تصمیم گیری اقتصادی-زیست محیطی تحت شرایط عدم حتمیتمصطفي مرداني(اول و مسئول)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139730.104
38تأثیر هویت مکانی بر نگرش ساکنان نسبت‌به اثرات گردشگری و حمایت از توسعۀ گردشگری (مورد شناسی: منطقۀ گردشگریمسعود يزدان پناه(دوم)
,معصومه فروزاني(سوم)
,مصطفي مرداني(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1397280.412
39Linear robust data envelopment analysis: CCR model with uncertain dataمصطفي مرداني(دوم)
بین المللیInternational Journal of Productivity and Quality Management139620.83
40بهینه‌سازی مبادلات آب مجازی در الگوی کشت منطقه‌ای استان اصفهان: کاربرد الگوهای برنامه‌ریزی چند معیارهمصطفي مرداني(اول)
داخلیاقتصاد کشاورزی و توسعه - وزارت جهاد کشاورزی13961000.229
41بررسی کارآیی واحدهای صنعتی پرورش پولت، توأم و مرغ تخمگذار ایران کاربرد روش DEA و SFAمصطفي مرداني(دوم)
اقتصاد کشاورزی و توسعه - وزارت جهاد کشاورزی1395950.424

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شیوه ارائه سال
1تعیین کارایی فنی و اقتصادی تولید برنج در منطقه گتوند استان خوزستان تحت شرایط عدم حیتمتدوازدهمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1400
2اثرات تغییر اقلیم بر وضعیت کشاورزی زیرحوضه کارون جنوبی: کاربرد مدل اقتصادی- هیدرولوژیکیداوازدهمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانسخنرانی1400
3پیشنهاد چارچوب مفهومی بهینه‌سازی الگوی کشت منطقه‌ای محصولات زراعی و باغی در ایران (چالش‌ها و راهکارها)داوازدهمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانسخنرانی1400
4برآورد کارایی تولید غلات کشور در راستای استفاده بهینه از منابع تولید کشاورزیپنجمین کنگره بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیستتهرانسخنرانی1400
5چالش¬ها و روش¬های ارزیابی ¬همبست آب، غذا و انرژیدومین همایش ملی پژوهش‌های کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1400
6اثرات رفتار سازگاری با تغییر اقلیم بر مصرف آب کشاورزی در شهرستان باویدومین همایش ملی پژوهش‌های کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1400
7تحلیل و بررسی اثر تغییر کمی و کیفی آب و عدم حتمیت بر بهره‌وری‌اقتصادی آب (مطالعه موردی: مناطق پسته کار استان کرمان)دومین همایش ملی پژوهش‌های کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1400
8ارزیابی کارایی عملیاتی-زیستی- اقتصادی تولیدکنندگان ذرت علوفه‌ای در استان خوزستانیازدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدارتهرانسخنرانی1400
9بررسی جریان انرژی محصول خیار گلخانه¬ای و بهینه¬سازی واحدهای تولیدی با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌های استوارپنجمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست ایرانتهرانالکترونیکی1399
10تعیین الگوی کشت بهینه محصولات زراعی همسو با کشاورزی پایدار در اراضی تحت پوشش شبکه آبیاری و زهکشی گتوند تحت شرایط عدم حتمیتپنجمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست ایرانتهرانالکترونیکی1399
11سنجش عملکرد زیست محیطی محصولات زراعی (مطالعه موردی منطقه عقیلی در اراضی جلگه¬ای خوزستان)ششمین کنگره ملی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگریمجتمع آموزش عالی سراوانپوستر1399
12بررسی اثرات تغییر اقلیم بر بخش کشاورزی با استفاده از مدل برنامه‌ریزی ریاضی مثبتششمین کنگره ملی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگریمجتمع آموزش عالی سراوانپوستر1399
13اثرات تغییر اقلیم و سیاست‌های حفاظت از منابع آب بر سود کشاورزان با استفاده از مدلسازی اقتصادی-هیدرولوژیکیششمین همایش بین المللی دانش و فناوری علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست ایراندانشگاه الزهراالکترونیکی1399
14تدوین الگوی کشت محصولات کشاورزی در راستای افزایش بهره‌وری فیزیکی منابع آب: کاربرد برنامه‌ریزی ریاضیششمین همایش بین المللی دانش و فناوری علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست ایراندانشگاه الزهراالکترونیکی1399
15ارزیابی کارایی تولیدکنندگان خرما تحت شرایط عدم حتمیت (مطالعه موردی: شهرستان بهبهان)ششمین همایش بین المللی دانش و فناوری، علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیستتهرانالکترونیکی1399
16ارزیابی کارایی فنی تولید قارچ خوراکی در استان¬های کشورششمین کنگره ملی یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگریتهرانالکترونیکی1399
17چه کسی دانش بهتری دارد؟ مطالعه رابطه میان دانش مدیریت آب و سطح توسعه یافتگی روستاییپنجمین کنگره بین المللی کشاورزیاستانبول- ترکیهپوستر1398
18تعیین الگوی کشت بهینه با تأکید بر مزیت اقتصادی محصولات زراعی در شرایط عدم حتمیت (مطالعه موردی: استان اصفهان)همایش ملی صنعت و تجاری‌سازی کشاورزیاهواز-سازمان صنعت، معدن و تجارتپوستر1398
19مدیریت تقاضای آب با تأکید بر پایداری محیطزیست در زیر حوضه سد کرخه تحت شرایط عدم حتمیتهمایش ملی صنعت و تجاری‌سازی کشاورزیسازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستانسخنرانی1398
20تأثیر قیمت نفت بر رشد بخش کشاورزی در ایران: رویکردی جهت اثبات وجود بیماری هلندیهمایش ملی صنعت و تجاری‌سازی کشاورزیسازمان صنعت،معدن و تجارتسخنرانی1398
21یک سیستم پشتیبان تصمیم برای تعیین الگوی کشت منطقه‌ای: مطالعه موردی در ایران5th International Agriculture CongressTurkey-Istanbulسخنرانی1398
22مقایسه بهره‌وری اقتصادی مصرف آب در محصولات کشاورزی قبل و بعد از اجرای طرح انتقال آب با لوله) مطالعه موردی: دشت سیستان(ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش‌های کاربردی در علوم کشاورزیتهرانسخنرانی1397
23تعیین الگوی بهینه کشت محصولات زراعی با تأکید بر کشاورزی پایدار: کاربرد روش برنامه‌ریزی خطی کسری با اهداف چندگانه در شرایط عدم حتمیتیازدهمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایرانکرجپوستر1397
24تخصیص بهینه آب و اراضی با استفاده از برنامه ریزی ریاضی محدودیت تصادفییازدهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزیکرجپوستر1397
25بهینه‌سازی مصرف آب آبیاری و زمین‌های زراعی در حوضه آبریز دریاچه ارومیهیازدهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزیکرجپوستر1397
26نقش ترویج کشاورزی در کاهش موانع سازگاری کشاورزان با تغییرات آب و هواییهفتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست پایدارهمدانپوستر1397
27بررسی ریخت شناسی بخش های رویشی چهار گونه از جنس فرفیون (Euphorbia L.)ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایرانموسسه آموزش عالی مهر اروند و مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، تهرانپوستر1397
28اندازه گیری تراز تجاری آب مجازی در بخش کشاورزی استان خوزستاناولین همایش علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانسخنرانی1397
29تأثیر قیمت نفت، نرخ ارز و امکانات بهداشتی بر رشد بخش کشاورزی ایراناولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1397
30تعیین الگوی بهینه کشت محصولات کشاورزی با هدف حداکثرسازی سود ناخالص کشاورزان شهرستان بهبهاناولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1397